...

Yeni İpek Yolu ve Alternatif Dünya Düzeni

Türkiye Materials 19 Aralık 2018 16:00 (UTC +04:00)
Suriye iç savaşı, Yemen krizi, terör örgütlerinin küreselleşmesi, istihbarat savaş yöntemlerinin çeşitlenmesi, Kaşıkçı olayı, doların hegemonyası, ticaret savaşları, gibi olaylar artık mevcut uluslararası düzenin hızla bozulduğunu gösteriyor.
Yeni İpek Yolu ve Alternatif Dünya Düzeni

Trend takip edin

Suriye iç savaşı, Yemen krizi, terör örgütlerinin küreselleşmesi, istihbarat savaş yöntemlerinin çeşitlenmesi, Kaşıkçı olayı, doların hegemonyası, ticaret savaşları, gibi olaylar artık mevcut uluslararası düzenin hızla bozulduğunu gösteriyor. Yakınlarda ciddi bir teknoloji savaşının yaşanması ise kaçınılmaz olabilir. Geçen günlerde Kanada’da yaşanan Huawei Krizi çok açıkça göstermektedir ki artık teknoloji alanında farklı yöntemlerle mücadeleler olabilecek. Bütün bu olaylar ilgili bütün yeni kalkınan güçleri alternatif arayışlarına mecburi olarak sevk ediyor. Çünkü mevcut uluslararası düzenin bozulması, yeni yükselen ekonomilerin uluslararası istikrar, güvenlik ve düzene yönelik ihtiyacının arttığı bir anda gerçekleşiyor. Özellikle ABD’nin belirsiz siyasi, askeri ve ticari yaklaşımları BM’nin reforme edilmesi yöntemi alternatif bir dünya düzeni açısından çok rasyonel bir tercih olarak görülmemeye başladı.

Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar artık etkinliğini hızla kaybediyor. Bu kurumların reforme edilmesi arayışları boşa çaba harcamaktır. Nitekim Çin-ABD ticaret savaşı, küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması gibi konular karşısında bu kurumlar yeterince etkinlik gösteremedi. ABD’nin başlattığı ticaret savaşı dolaylı yada doğrudan dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. Her ne kadar ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin tansiyonu düşsede ABD’nin yarın farklı bir bahane ile dünya ticareti üzerinde hegemonyacı tavrı devam edecektir. Çin ekonomisinin küresel kapsama alanının artmasıyla ABD’nin dünya ekonomisini denetleme yeteneği hızla zayıflamaktadır. Çin açısından bakıldığında ise, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olarak Çin’in çıkarları artık dünyanın her tarafına uzanıyor ve bu durum Çin için geniş bir zaafiyet alanı yaratıyor. ABD Çin’e karşı ticaret savaşı yöntemiyle yeniden canlanma hedefi güdüyor. Bu sebepten dolayı Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların reform edilme planları yeterince makul görünmüyor. Bu durum onları yeni bir dünya ticaret düzeni arayışına mecbur bırakıyor.

Son yıllarda yaşanan bölgesel çatışmalar uluslararası toplumda özellikle Asya ve Afrika’da BM’nin varlığına olan güvenci hızla yok etmeye devam ediyor. Örneğin yakınlarda gerçekleşen iç savaşlar, terör örgütleri, mülteci krizleri mevcut uluslararası kurum ve mekanizmaların etkisinin azaldığının çok açık göstergesidir. ABD’nin Afganistan’a girmesinden bugüne dek yaşanan bütün bu bölgesel ve küresel krizler göstermektedir ki, hiç şüphesiz mevcut uluslararası mekanizmalar ve kurumlar daha az etkin hale geleceklerdir. Bu durum yeni yükselen güçleri alternatif bir yeni uluslararası ilişkiler ve yeni bir dünya düzenini oluşturmaya mecbur bırakıyor. Çünkü altyapı yatırımlarına büyük emek harcayan yeni güçler kalkınma süreçlerine istikrar sağlayacak yeni bir dünya düzeni arzuluyor.

Yeni bir dünya düzeni için bugün hiç şüphesiz en iddialı alternatif temelini oluşturabilecek girişimler yeni İpek Yolu mekanizmalarıdır. Alternatif küresel kalkınma inisiyatiflerinden birisi olan Kuşak ve Yol politikası ile başlayan Yeni İpek Yolu süreci alternatif uluslararası düzen arayışlarının en rasyonel niteliğe sahip olanıdır. Çünkü Yeni İpek Yolu tamamen ortak kalkınmayı hedeflemektedir. Ortak istişare, ortak inşa ve ortak istifade prensibiyle uluslararası topluma yepyeni bir karşılıklı siyasi, askeri ve ticari güven sağlıyor. Bu yeni durumun tam olarak, yeni yükselen ekonomilerin uluslararası istikrar, güvenlik ve düzene yönelik ihtiyacının arttığı bir anda gerçekleşiyor olması Yeni İpek Yolu sistemini alternatif bir dünya düzeni haline getiriyor.

Fatih ÖZTOSUN, TRT ÇİNCE

Etiketler:
Son Haberler

Son Haberler