...

Balkanlarda İstikrarsızlaştırmanın Mimarı ABD’nin Ta Kendisidir

Türkiye Materials 24 Mayıs 2018 16:49 (UTC +04:00)
Balkanlarda İstikrarsızlaştırmanın Mimarı ABD’nin Ta Kendisidir
Balkanlarda İstikrarsızlaştırmanın Mimarı ABD’nin Ta Kendisidir

Trend takip edin

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Rusya ve Türkiye, Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmak için uğraşıyor demiş. Balkanları kaosa sürüklemeye çalışan ve sömürgeleştirmeye çalışan ABD'nin ta kendisidir.

Balkanlarda; FETÖ'yü büyüten ve kollayan, Vatikan ile Hıristiyanlığı yaymaya ve Müslümanları Hıristiyanlaştırmaya çalışan, paramiliter gruplar yetiştiren, yer altı ve yer üstü kaynaklarını tekeline alan ABD değil midir?

Balkanlarda; Osmanlı çatısı altında yüzlerce yıl bir arada huzur içinde yaşayan Müslüman ve Gayrimüslim toplumları Rusya ve Türkiye ile rekabet için birbirine düşürmeye çalışan ABD değil midir?

Balkanlarda; Türkiye kamu diplomasisiyle, insani yardımları ve kültürel değerleriyle Balkan toplumlarının derdine ve sohbetine hemal olmaya çalışırken, Balkanları sadece sömürge olarak gören ABD değil midir?

Balkanlarda; yüzlerce yıldır kardeş olduğumuz Arnavutları, ortak tarihe sahip olduğumuz Makedonları, Bulgarları, Rumları Türkiye'ye düşman etmeye çalışan ABD değil midir?

Balkanlarda; sadece kendi çıkarlarını düşünen kazan kazan ilkesine bile tahammülü olmayan, Balkan halklarına katma değer üretmeyen zihniyet sahibi ABD değil midir?

Balkanlarda; ABD daha toydur, dünkü çocuktur. Yüzlerce yıllık tecrübeye sahip Türkiye'ye Balkanlarda hesap sormak, hizaya çekmek ABD'nin haddine değildir.

Ekonomik, askeri, siyasal ölçekte küresel bir güç olmak ABD'yi ne uluslararası konularda ne de Balkanlarda haklı ya da söz sahibi yapmamaktadır. Bölgedeki gerçekler ve dengeler elbet değişecektir.

Türkiye Balkanlardaki etkinlik ve etkililiğini her geçen gün daha fazla arttırmakta, ABD'nin sömürgeci zihniyeti ile daha fazla mücadele etme gücü kazanmaktadır.

ABD ve Rusya Balkanlarda paramiliter gruplar ve siyasi ile ekonomik sürtüşmeler üzerinde istikrarsızlığı inşa etmektedirler. Türkiye ise tam aksine Balkanlara yüzlerce yıl önceki gibi barış ve huzur önermektedir.

Tuna'dan Sava'ya, Adriyatik'ten Karadeniz ve Ege'ye kadar tüm Balkan halkları bilir ki Türkiye ve Türkler istikrarsızlığın değil, adaletin, barışın, huzurun, kardeşliğin, kalkınma ve refahın mimarıdır. Tarih bizim referansımızdır.

Erdem EREN

Beyaz Hareket Vakfı Genel Sekreteri

[email protected]

Etiketler:
Son Haberler

Son Haberler