...

Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu kabul edildi

Türkiye Materials 24 Nisan 2016 11:17 (UTC +04:00)
Türkiye'nin, AB vize serbestisi yol haritasındaki yükümlülükleri arasında yer alan Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni yasayla cezai konularda milletlerarası antlaşma hükümlerinin iç hukuka uygulanması kolaylaştırılacak.
Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu kabul edildi

Trend takip edin

Türkiye'nin, AB vize serbestisi yol haritasındaki yükümlülükleri arasında yer alan Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni yasayla cezai konularda milletlerarası antlaşma hükümlerinin iç hukuka uygulanması kolaylaştırılacak.

Yasa "Soruşturma veya kovuşturmanın devri" ile "Rızaya dayalı iade" gibi Türk mevzuatında daha önce düzenlenmemiş uluslararası adli işbirliği müesseselerine yer veriyor. Yasaya göre etnik kimliği, inançları ve siyasi görüşleri nedeniyle cezalandırılması, işkence ve kötü muameleye maruz kalması söz konusu kişiler iade edilmeyecek.

İADE KOŞULLARI DEĞİŞTİ

Yeni yasada Türk hukuku açısından iade koşullarının bulunması halinde, bir devlet tarafından başka bir devlete iadesine karar verilen kişinin Türkiye'den transit geçişine izin verilebilecek. Soruşturmanın sonuçlandırılabilmesi ya da mahkûmiyet kararlarının infazı amacıyla yabancı bir ülkede bulunan ve hakkında yakalama emri veya tutuklama kararı verilen kişinin Türkiye'ye iadesi, adli merciler tarafından istenebilecek. Ayrıca yabancı devlet mahkemelerince mahkûmiyet kararı verilen, cezaevinde bulunan Türk vatandaşı veya Türkiye ile güçlü sosyal bağları bulunan kişiler, cezanın infazı amacıyla Türkiye'ye nakledilebilecek.

Son Haberler

Son Haberler