Metin Külünk: Azerbaycan dış politikada da İlham Aliyev döneminde önemli kazanımlar elde etti (ÖZEL)

Metin Külünk: Azerbaycan dış politikada da İlham Aliyev döneminde önemli kazanımlar elde etti (ÖZEL)

AK Parti İstanbul Milletvekili METİN KÜLÜNK Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı seçimleri, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ve Türk dilli devletler arasındaki ilişkiler konusunda TREND Haber Ajansına özel açıklamalarda bulundu.

İşte , İstanbul Milletvekili METİN KÜLÜNK’ün açıklamaları

Azerbaycan dış politikada da İlham Aliyev döneminde önemli kazanımlar elde etti

Sayın İlham Aliyev 2003 yılından beri Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak ülkesine hizmet eden, birikimli ve donanımlı bir siyasetçidir. Azerbaycan halkının büyük çoğunluğunun oyları ile seçilmiş halkı nezdinde büyük karşılığı olan bir liderdir. İçinde bulunduğumuz konjonktür ve bölgenin giderek ısındığı bir dönemde 11 Nisan’a çekilen seçimlerde yeniden adaylığı önemlidir. Bilindiği gibi Sayın Aliyev, Türkiye’de de karşılığı olan bir liderdir. Üçüncü dünya savaşının konuşulduğu bir dönemde “Türkiye güçlendikçe biz de güçleniyoruz. Türkiye ve Azerbaycan tüm meselelerde birbirinin yanındadır.” diyerek “tek millet iki devlet” vurgusunu tüm uluslararası platformlarda dile getirmiş ve Türkiye’nin menfaatlerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak uluslararası arenada korumuş ve seslendirmiştir. Bu açıdan Sayın Aliyev, Türkiye ile olan ilişkileri resmiyetten öte gören samimi bir liderdir.

Azerbaycan son yıllarda ekonomik ve siyasi olarak ciddi bir gelişme göstermiştir. Nüfusu 10 milyona dayanan Azerbaycan, petrol sektöründe yaptığı atılımlar sayesinde şehir nüfusunu hızlı bir şekilde artırmayı başarmıştır. Yeni iş sahaları, beşeri sermaye yatırımları ve enerji arzındaki milyar dolarlık yatırımlar Azerbaycan ekonomisinin istikrarı ve sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Bunun yanında Azerbaycan dış politikada da İlham Aliyev döneminde önemli kazanımlar elde edildiğini görüyoruz. İzlenen denge politikaları ile bugün Azerbaycan’ın haklı davası olan Karabağ konusunda Azerbaycan lehine tüm dünyada çok ciddi bir algı oluşturulmuştur. Bu çok önemli bir noktadır. Haydar Aliyev döneminden itibaren uygulanan dış politika Azerbaycan’ın bağımsız bir devlet olarak millileşme sürecine ve küresel arenada milli meselesi olan Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ konusunu BM ve AKPA nezdinde kabul edilmesine kadar bir çok katkı sağlamıştır. İlham Aliyev’in dünya ülkeleri ile kurduğu yoğun diplomatik ilişkiler hem Azerbaycan’ın tanınırlığını artırmış hem de ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarına büyük fayda sağlamıştır.

Çok önemli enerji kaynaklarına sahip olan Azerbaycan için iç istikrar olmazsa olmaz bir unsurdur. Bugün enerji kaynakları için iç çatışma ve teröre teslim edilen ülkeleri hep birlikte izliyoruz. Ortadoğu’nun halini görüyoruz. Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin beslediği PYD terör örgütünün varlık gösterdiği ve DAEŞ ile oynadığı “tavşan kaç tazı tut” oyunu ile güney sınırlarımıza açmak istedikleri terör koridoru nereden geçiyor biliyor musunuz? Suriye’nin enerji yataklarından, en verimli topraklarından geçiyor. Libya’da aynı şeyi gördük. Kaddafi devrildiği anda Avrupa liderleri petrol için sıraya girdiler. Körfez savaşlarında da aynı senaryolarla enerji kaynakları batılı şirketlerin tek eline verildi. Tüm bu gelişmeler bize bir şeyi gösteriyor. Enerji kaynağınız varsa düşmanınız da var. O halde güçlü olmak zorundayız. Ekonomik olarak, siyasi ve askeri olarak güçlü olmak zorundayız.

Bugün Sayın Aliyev’in politikalarına bakınca bu dengeyi görmek mümkündür. Merkeze Azerbaycan’ın bağımsızlığını ve Dağlık Karabağ sorununu alan bir dış politika ile hem Azerbaycan’ın üniter yapısı pekiştiriliyor hem de milli meselesini kendi halletmeye çalışan, kendi girişimleri sonucunda nihayete erdirmek isteyen istikrarlı bir vizyon ortaya çıkıyor. Bununla birlikte bölgesel entegrasyon, küresel barışa ve istikrara katkı, çok taraflı dış politika, karşılıklı menfaate dayanan reel politika, Avro-Atlantik bölgesi ile geliştirilen ilişkiler, Avrasya enerji hattında, güvenli enerji arzı noktasında sürekli bir gelişim ve mesafe kat eden bir Azerbaycan var.

Bakıldığında Azerbaycan geldiği bu süreçte kurumsallaşmaya da önem veriyor. Gerek dış politika gerek ekonomik kurumlar noktasında ciddi bir kurumsallaşma çabası olduğunu biliyoruz. Burada hedeflenen şey, Azerbaycan’ı kendi meseleleri ile meşgul edip içine kapatmaya yönelik girişimleri, kendi milli meselelerini küresel arenaya taşıyarak ve Azerbaycan’ın ekonomik ve siyasi menfaatleri doğrultusunda temsil ederek ülkenin geleceğini inşa edecek olan beşeri sermaye yatırımı çabası olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla Sayın Aliyev dönemi Azerbaycan için çok önemli süreçlerin yaşandığı bir dönemdir.

Azerbaycan Türkleri desteklerini her zaman hissettirdiler

Bildiğiniz gibi; 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 9 Kasım 1991'de tanıyan ilk devlet Türkiye’dir. Türkiye ve Azerbaycan tek millettir. Dünyada “tek millet iki devlet” kavramını içtenlikle dile getiren iki devlet daha göremezsiniz. Bir kere bu açıdan, Azerbaycan bizim için kıymetli bir kardeştir. Özdür.

Biliyorsunuz, Türkiye son yıllarda Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığı en büyük saldırılara maruz kalmıştır. Türkiye’de terör, ekonomik tetikçilik, darbe girişimleri ve FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz işgal girişimi ardı ardına ve hiç duraksamadan gelmiştir. Bütün bu saldırılara çanak tutan Avrupa’da bazı odaklar ve ABD ile de ciddi bir mücadele içerisine girilmiştir. Hala da bu mücadele devam etmektedir. Ancak, bir şeyi göremiyorlar. Türk Milleti asla esareti kabul etmez. Sabrı geniştir ancak ayranı kabardığında onu durduracak olan şey şanlı bir zaferdir. Bugün Afrin’de verdiğimiz mücadelede budur. Biz savunmadan çıktık taarruza geçtik. Türkiye artık milli silahları ile operasyon yapıyor. Ekonomik, siyasi ve askeri alanda geçmişle kıyaslanamaz bir gelişme gösterdi. Tüm bu süreçlerde kardeş devletimiz Azerbaycan ve Azeri Türkleri de bizimle beraberdi. Desteklerini her zaman hissettirdiler. Çünkü Azerbaycan biliyor ki Türkiye düşerse Türk dünyası düşer. İşte bu anlayış doğrultusunda iki ülke ilişkileri daha önce olmadığı kadar derinlik kazanmış, bu bağ, kendisini enerji alanında, ekonomik ve askeri işbirliği noktasında stratejik ortak yapmıştır.

En son Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ile modern ipek yolu projesinin önemli bir parçası haline gelen iki ülke ekonomik ve siyasi olarak bir adım daha öteye geçmiştir. Çok boyutlu stratejik ilişkilerimiz yoğun tempoda devam etmektedir. Özellikle 2010 yılından itibaren Cumhurbaşkanları düzeyinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi hayata geçirilmiştir. Yine; Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan, Türkiye-Azerbaycan-İran ve Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantıları, bölgesel konularla ilgili çalışmalar yapan, görüş alışverişinde bulunan çok önemli mekanizmalar olarak bölge refahına ve istikrarına katkı sağlama vazifesi görmektedir. Devlet Başkanları seviyesine yükseltilen bu üçlü mekanizmalara 2017 yılında Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü mekanizması da dahil edilerek etki alanı genişletilmiştir. Bu süreçler yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Azerbaycan petrolü Akdeniz’e güvenli bir şekilde inmektedir. Bundan rahatsız olanlar var biliyoruz. Türkiye’nin enerji koridoru konumunu bypass etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Ama bununla nasıl mücadele edileceğini de biliyoruz. Hazar’ın zenginlikleri Türkiye üzerinden yayılmaya devam edecektir. Bizim için Karadeniz ne ise Hazar da odur.

İki ülke ilişkilerinin daha fazla geliştirilmesi elbette önemlidir. Aynı dili konuşan tek millet olan, aralarında sadece fiziki sınırlar bulunan iki toplum birbirinin tarihini, sorunlarını, hedeflerini yakından takip etmelidir. Biz, Karabağ’da olanları yakından biliyoruz. 26 Şubat 1992 Hocalı’yı, 8 Mayıs 1992 Şuşa’yı, 17 Mayıs 1992 Laçın’ı, 3 Nisan 1993 Kelbecer’i, 28 Haziran 1993 Ağdam’ı, 23 Ağustos 1993 Fizuli’yi, 26 Ağustos 1993 Cerayıl’i, 31 Ağustos 1993 Gubadlı’yı, 3 Kasım 1993 Zengilan’ı iyi biliyoruz. Orada Ermenilerin nasıl katliam yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Ve bu işgalin sona erdirilmesi noktasında Azerbaycan’ın verdiği uluslararası haklı mücadelesine de tam ve kesintisiz destek veriyoruz.

2023 hedefleri kapsamında kesinlikle Azerbaycan ile ilgili projelerimiz olacaktır

İkili ilişkiler ekonomik alanda, enerji alanında ve askeri alanda giderek artacaktır. Özellikle bölge gücü olarak Türkiye’nin hızlı gelişim süreci ve yakın dönemde önüne koyduğu büyük hedefler neticesinde kuşkusuz ki Azerbaycan da çok büyük faydalar sağlayacaktır. Özellikle yerli ve milli silah sanayinde yaşanan gelişmeler ve enerji alanında atılan büyük adımlar iki ülkenin menfaatine de hizmet edecektir.

Bakın, şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Türkiye artık çok başka bir yere geldi. Son 15-20 yıl öncesine göre Türkiye’nin üzerine bir Türkiye daha koyun. Bugün, ekonomik, siyasi ve askeri alanda çok ciddi bir gelişme ve de millileşme sürecine girdik. Zaten rahatsızlık da bundan kaynaklanıyor. Türkiye’nin millileşmesini istemiyorlar. Çünkü Türkiye öz kaynakları ile büyümeye başladıkça bölge üzerinde hegemonya kurmak isteyen küresel güçlerin işi zorlaşıyor.

Biz ne dedik? Bu bölgede enerji kaynakları var. Bu bölgede önemli yeraltı zenginlikleri var. Bu bölgede modern ipek yolu projesi var. Böyle bir coğrafyada güçlü devlet isterler mi? İstemezler. Çünkü zenginlik ve refah doğudan batıya akmalıdır. Tarih boyunca da Haçlı seferleri batıdan doğuya olmuş ve her seferinde doğunun zenginlikleri yağmalanmıştır. Şimdi içinde bulunduğumuz 21.Yüzyılda modern haçlı seferleri başlatılmıştır. Bakın, Türkiye 2012 yılından bu yana her türlü saldırıya maruz kalmıştır. Küresel medya tetikçileri, Avrupa’dan ABD’den çok yoğun baskı ve saldırılar gelmiştir. Hiçbir tuzakları tutmayınca en son taşeron suç şebekesi FETÖ eliyle işgal denenmiştir. Bütün bunlar neden Türkiye’nin başına geldi diye soralım o zaman. Çünkü 21.yüzyılın haçlı seferinin önünde en büyük engel Türkiye’dir. Bu çok açıktır. Bu coğrafyada ayakta kalmak için sürekli uyanık olmak gerekiyor. Şükürler olsun ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle “uyuyan dev uyanmıştır”. Bunları neden anlatıyoruz? Çünkü Türkiye mücadelesinde ne kadar başarı sağlarsa kardeşimiz Azerbaycan da o kadar bundan güç alacaktır. Bize de güç katacaktır.

Her şeye rağmen Türkiye 2023 hedeflerine kararlı adımlarla gidiyor. Bu anlamda Türkiye’nin yükselişi, gelişmesi ve büyümesi demek Azerbaycan’ın büyümesi demektir. Biz ne kadar güçlü olursak Azerbaycan da o kadar güçlü olacaktır. Bir kere bu açıdan 2023 hedefleri kapsamında kesinlikle Azerbaycan ile ilgili projelerimiz olacaktır. İki ülkenin her alanda ortak faaliyetlerini geliştirmek adına birçok buluşma ve toplantı zaten yapılmaktadır. Bunlara yenileri de eklenecektir. Ama en önemlisi Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisini geliştirmesidir. Azerbaycan ile askeri işbirliğimiz bölgenin istikrarı, barış ve refahı için hayati bir önem taşımaktadır. Türk dünyası için de tarihi bir misyon taşımaktadır. Bunu Türkiye de çok iyi biliyor Azerbaycan da.

Türkiye Türk dilli devletlerin önemli ve stratejik bir ortağıdır

Orta Asya ülkelerinin ardı ardına bağımsızlıklarını kazanmaları elbette Türkiye’nin bu ülkelerde yaşayan toplumlarla olan ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuştur. Ortak dil, tarih, kültür, gelenek ve akrabalık bağı bu ilişkilerde en belirleyici unsurlar haline gelmiştir. Orta Asya Türk dilli devletlerin Türkiye için önemi; bu devletlerin siyasi ve ekonomik bağımsızlıklarını pekiştirmeleri ve kendi millileşme süreçlerine bir an önce başlamalarıdır. Bir milleti asimile etmek için önce dilini unuttururlar, sonra tarihini unuttururlar. Orta Asya devletleri de Sovyet Rusya döneminde bu girişimlere maruz kalmıştır. Tabi bunları bir anda unutmak mümkün değildir. Ancak yine de Türk dilli devletler bu konuda olumlu açıdan önemli mesafeler kat etmişlerdir.

Türkiye bu devletlerin önemli ve stratejik bir ortağıdır. Biliyorsunuz TİKA, eğitimden, sağlığa, ekonomik faaliyetlerden kültüre kadar birçok alanda Türk dünyası ile Türkiye’nin bağlarını güçlendirmekte ve Orta Asya’da yaşayan Türk dilli devletlere onların kurumları neyse aynı anlayış ve özveriyle hizmet vermektedir. Ayrıca, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olarak Türkiye, bu devletlerin ekonomik gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla birçok yatırım fırsatı sunmaktadır.

Bundan sonraki süreçlerde de bu ekonomik, siyasi ilişkiler giderek derinleşecek ve kurumsallaşacaktır. Bu ülkelere yaklaşık 15 milyar dolarlık iş hacmimiz var. Genel olarak 4 binden fazla Türk firması bölgede faaliyet göstermektedir. Hali hazırda Kazakistan ve Kırgızistan’la Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması kapsamında ilişkimiz sürmektedir. Tacikistan ile yine aynı şekilde hazırlıklar vardır. Türkmenistan ile ticari ilişkiler önemli mesafeler almıştır. Özbekistan ile giderek artan yoğun bir işbirliği süreci devam etmektedir.

Türk dilli devletlerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türk okulları faaliyet göstermektedir. Türkiye Bursları olarak bilinen burslar verilmektedir. Kazakistan ve Kırgızistan’da Hoca Ahmet Yesevi ve Manas Üniversitelerimiz bulunmaktadır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri 1992 yılında Türkiye öncülüğünde faaliyete geçirilmiş ve 2009 yılında Nahçıvan Anlaşması ile zirve kurumsallaşmıştır. 1993 yılında TÜRKSOY kurulmuştur. TÜRKSOY’un açılımı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatıdır. Bu teşkilatın misyonu; Türk kültürünün, dilinin, kültür sanatının genç kuşaklara aktarılması ve Türk dünyası içinde etkileşimin ve ortak paydaların artırılmasıdır. 2008 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından kurulan TÜRKPA ise, Türk Dili Konuşan

Ülkeler Parlamenter Asamblesi olarak aynı dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkilerin ortaklıklara dönüştürülmesine hizmet etmektedir.

Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Yeni İpek Yolu ve Alternatif Dünya Düzeni
Yeni İpek Yolu ve Alternatif Dünya Düzeni
Yeni İpek Yolu Ticaret Sistemi G20’den Daha Rasyoneldir
Yeni İpek Yolu Ticaret Sistemi G20’den Daha Rasyoneldir
Loading Bars
Son Haberler
Fahrettin Altun'dan ABD'ye 'soykırım' tepkisi: Talihsiz, hadsiz ve hükümsüzdür!
Biden’ın asıl planı ne?
Müslümanları hedef alan yasa tasarısı oylandı
Tüm Türkiye alınacak kararları bekliyor! Erdoğan açıklayacak
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 29 yıl geçiyor
Asker sayımız Ruslarla eşit olacak!
Berat Albayrak İstifa Etti
Gencehan Tunay - Azerbaycan yakaladığı bu tarihi fırsatı sonuna kadar kullanarak, amacını elde edebilecektir (ÖZEL)
İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Fuzuli kenti işgalden kurtarıldı
Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri füzeyle vurduğu dehşet anları kamerada!
Ermenistan'da Rum korgeneral
Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki
Çin'in Şeffaflık Yoksunluğu Antisinopati Yaratıyor
Şenocak:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye verdiği destek Türk Dünyasında güç birliği için örnek teşkil etmeli
Doğu Akdeniz’de: Güçlü Türkiye, Güçlü Azerbaycan
Muharrem İnce: Haklı mücadelede mi yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanılmış hakkı olarak gören bir siyasetçi mi?
İyi mi Böyle? : Türk Siyasi Yaşamından Son Esintiler
MİT’in İkinci “Kalesi” İstanbul’da Açıldı
ÇİN’İN SAĞLIK İPEK YOLU STRATEJİSİ, KOVİD-19 VE JACK MA VAKFI’NIN ROLÜ
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? : Ali Erbaş versus Ankara Barosu -I-
3 vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi; olması gereken mi yoksa darbe mi?
Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Bakan Karaismailoğlu: “Insan sağliği ön planda tutularak, gemilerde yolcu taşımacılığını başlatiyoruz”
THY uçaklarında ikram kapalı kutuda dağıtılacak
İktidarla Yolu Ayrılanlar: Gelecek Partisi
Renault duyurdu! 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Deva Partisi: İktidarla Yolları Ayrılanlar..
Fahrettin Altun: Türkiye barışın ve güvenliğin teminatı
Kazakistan’ın ‘giriş kapısına’ TAV imzası
150 bin kişiye bağışıklık testi
Kanada'da Kovid-19'a karşı yeni tedavi umudu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay corona virüs sonrası normale dönüş planını anlattı
Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi
Türkiye bu yalan ve iftira kampanyalarına prim vermeyecektir
İstanbul Türkiye’nin 'Vuhan'ı oldu!
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı
Son söz Erdoğan'da! 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı?
Plazma tedavisi umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı
Son dakika! Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni corona virüs kararı!
Türkiye'nin koronayla mücadelesinde sıcak gelişme!
Azerbaycan’da yeni petrol yatağı bulundu
İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması
Ankara’ya inen uçaktakiler corona virüs karantinasına alındı!
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Çin’deki ölümcül salgında son rakamlar şaşırttı
KKTC Sağlık Bakanı açıkladı: Alman turistte corona virüs tespit edildi
Fuat Oktay'dan 'Milli ilaç' vurgusu
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
Yunanistan'da mülteci paniği!
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
THY, koronavirüs nedeniyle Nahçıvan uçuşlarını durdurdu
Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Dışişleri'nden Hocalı mesajı
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan: Rusya inkar ediyor! Koronavirüs için önemli açıklama
Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Dünya devlerini geride bırakan THY rekora uçacak!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'An meselesi!'
İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!
Türkiye'den Yunan'a sert tepki: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
Gül:Tercihim parlamenter sistemden yana
Serdar Ünsal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a gereken cevabı vermiştir
Türkiye'nin yüzde 52,4'ü mutlu, yüzde 70'i umutlu
Çanakkale Boğazın'da korkutan görüntü! Ne olduğu daha bilinmiyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Türkiye - Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır
Koronavirüs dünyayı sarsıyor
Tüpraş 2019'da 236 milyon dolar yatırım, 29.2 milyon ton satış yaptı
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor
Dolar kritik seviyenin üzerinde
İstanbul'da dev operasyon: 44 gözaltı
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov: 2019 bizim için yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladığımız bir yıl olarak özel bir öneme sahip (ÖZEL)
“Kapan-5 Gabar Operasyonu” Başlatıldı
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki
35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı, Çin'den 'Koca Yusuf'la tahliye edilecek
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş açık ihale usulü ile ihale edilecektir
Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi
Türkiye de alarmda! Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme
Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Diyarbakır belediyesi mali hizmetler müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek
Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal etti
İstanbul'da 6 teknede yangın
Tüm haberler