99 yıl önce gerçekleşen facia: 31 mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü

99 yıl önce gerçekleşen facia: 31 mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü

Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

31 Mart-Azerbaycan'ın kanlı facialarının, Azerbaycanlıların topluca katledilmesinin anımı, Azerbaycanlıların Soykırımı Günü'dür.

Azerbaycan halkına karşı yapılmış ve uzun yıllar siyasi ve hukuki olarak değerlendirilmemiş soykırım tarihin açılmamış sayfalarından biridir.

1813 ve 1828 yıllarında imzalanan Gülüstan ve Türkmençay anlaşmaları Azerbaycan halkının parclanmasının, tarihi toprakların bölünmesinin temelini koydu. Kısa sürede Ermenilerin Azerbaycan topraklarına toplu halde göçürülmesi gerçekleştirildi. Soykırım, Azerbaycan topraklarının işgalinin ayrılmaz parçasına çevrildi.

İrevan, Nahçıvan ve Karabağ hanlıklarına yerleştirilen Ermeniler, Azerbaycanlılar ile kıyaslandığında azınlık olmasına rağmen, dış güçlerin desteği ile "Ermeni eyaleti" kurulmasını başardılar. Böyle yapay toprak bölgüsü, Azerbaycanlıların kendi topraklarından çıkarılmasının ve mahf edilmesinin temelini attı. "Büyük Ermenistan" ideolojisi yayılmaya başladı. Bu sahte devletin Azerbaycan topraklarına yaradılmasına savunma kazandırmak için sahte Ermeni tarihinin yazılması için geniş çaplı çalışmalar yapıldı.

"Büyük Ermenistan" hayalinden ruhlanan Ermeni kaspçılar 1905-1907 yıllarında Azerbaycanlılara karşı açık şekilde kapsamlı kanlı eylemler düzenledi. Birinci Dünya Savaşı ve Rusya devriminin ardından Bolşevik bayrağı altında bir araya gelen Ermeniler Bakü'nün Azerbaycanlılardan temizlenmesi için kanlı katliamlar gerçekleştirdi. Binlerle Azerbaycanlı yalnız milli kimliği nedeni ile öldürüldü. Azerbaycanlıların soykırımı Bakü'nün yanısıra, Şamahı, Guba, Garabağ, Zengezur, Nahçıvan, Lenkeran ve diğer bölgelerde gerçekleştirildi.

1918 yılında ermeni devrimci federasyonu Bakü'yü göz altında tutan Bolşeviklerin yardımı ile ülke Kafkaslarda mesken kurmak amacı ile Azerbaycanlılara karşı askeri harekat başlatıldı. Onların gerçekleştirdiği bu soykırım sonucunda binlerce Azerbaycan türkü öldürüldü. Cami, okul, ve çeşitli mimarlık abideleri yağmalanarak dağıtılıp, mahvedildi. Baküden sonra Guba, Şamahı, Gence, Nahçıvan ve diğer bölgelerde akıl almaz facialar gerçekleştirildi. Milli Lider Haydar Aliyev 1998 yılının Mart ayının 26`da imzaladığı kararnameyle 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırım günü olarak ilan edildi.

19. yüz yılın başlarından başlayarak Kafkaslara toplu halde yerleşen ermeniler kısa bir süre sonra bu bölgeyi tam anlamıyla "kan çanağı"na dönüşdürdüler. Ermenilerin "Büyük Ermenistan" kurmak gibi sersem düşüncelerinin gerçekleşmesi yolunda attıkları adımlar Azerbaycanlılara yönelik toplu kıyamların ve soykırım aktlarının gerçekleştirilmesiyle sonuçlandı. Bu kanlı tarih kısa aralıklarla bütün 20. Yüz yıl boyunca defalarca tekrarlandı. Şimdi bu tarihin sayfalarına kanlı harflerle yazılmış soykırımdan 99 yıl geçmektedir.

Ermenilerin Kafkaslarda gerçekleştirdikleri kıyamlar ve soykırım aktlarının bir gerçekliğe dayanılması tarih tarafından kanıtlanmaktadır. Onların neyin pahasına olursa olsun Azerbaycan topraklarına yerleşmek ve oborigen bir halk olduklarını kanıtlamaya çalışmaktaydılar. Bu menfur niyeti gerçekleştirmeğin yolları ise Azerbaycanlılara karşı soykırım gerçekleştirilmesinden, toplu halde katl edilmesinden, sınır dışı etme siyasetinden geçmekteydi. 1918 yılının Mart ayında Bakü`de ve Azerbaycan`ın diğer bölgelerinde gerçekleştirilen dehşetli soykırım aktı ermenilerin Kafkaslarda yerleşmesi için anahtar rolünü oynadı. Bu vahşi soykırım sonucunda Baküde 12 bin kişi, Şamahıda 7 bin kişi, Qubada 2 bin kişi, Şamaxı, Göyçay ve Ereşde 8 bin kişi, Şerur ve Nahçıvanda 3 bin kişi, Zengezurda 7700 kişi menfur ermeniler tarafında katledildi. Bunun yanı sıra Şamahıda 58 köyü, Qubada 122 köyü, Karabağın Dağlık bölgesinde 150 köyü, zengezurda 115 köyü, İrevan Guberniyasında 211 köyü, Kars eyaletinde 92 köyü tamamen mahv ettiler. Onlar bu vahşi eylemleri ile bir şekilde bu bölgede yaşamak ve Azerbaycan türklerinin tarihi vatanı olan şimdiki ermenistan arazisinde devlet kurmak niyetlerini gerçekleştirdiler. Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bizim dede-baba toprağımız olan İrevan hanlığı, Zengezur mahalı, diğer topraklar şimdi Ermenistan için toprak olmaktadır. Bunlar bizim tarihi topraklarımızdır, ancak biz Ermenistana karşı iddiasında bulunmuyoruz. Halbuki, ede biliriz. Çünkü şu anki Ermenistanın yerleşdiyi arazi kadim Türk, Azerbaycan topraklarıdır.

Azerbaycan bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra halkımızın tarihi geçmişinin objektiv manzarasını yaratmak fırsatı elde edildi. Uzun yıllar gizli saklanılan, üzerine yasaklar getirilen gerçekler açıldı, tarif edilen hadiseler asıl değerini aldı. Milli Lider Haydar Aliyev 1998 yılının Mart ayının 26`da imzaladığı kararnameyle 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırım günü olarak ilan edildi. Bununla da Azerbaycan tarihinde ermeni meselesine ilgide yeni strateji belirlendi. Bu, aynı zamanda Azerbaycan halkının asırlar boyunca yüzleştiği mahrumiyetlere yönetici Haydar Aliyev olan devletin verdiği asıl tarihi bir değerdi. Bu sürecin sonraki aşamada Azerbaycan Cumhuriyetinin dış politikasının yönlerinden birisi olarak belirlenmesi hiç de tesadüf değil. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının yürüttüğü başarılı dış politika sonucunda şuan dünya ve uluslararası teşkilatlar Ermenistan'ı işgalci devlet olarak tanımaktadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanının bu konudaki tek anlamlı tutumu onaylandı ki, Dağlık Karabağın Azerbaycandan ayrılma mekanizma yoktur ve hiç bir zaman olmayacaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistandakiler anlamalıdırlar ki, biz artık orta çağlarda değil, 21. Yüz yılda yaşamaktayız ve 21. Yüz yılın alametleri her iki ülke için bir esas olmalıdır. Biz bölgede barış olsun istiyoruz. Biz uluslararası hukuk normlarının temin edilmesini istiyoruz. Her bir işgalci bilmelidir ki, bu işgalin sonu olmayacak. Bu işgalin sonu ya sulh veya kaçınılmaz mağlubiyyetdir". Azerbaycan ekonomik ve askeri potansiyelini hızla artırmakta, regionun en güçlü devletine çevrilmektedir. Eğer Azerbaycan tarafı ateşkes ile ilgili razılık elde olunan kırılgan bir devirde milli menfaatine zarar getirecek her hangi ödün vermemişse şimdi bizim her hangi yanlış adım atacağımızı beklemek sadece ahmaklıktır. Şimdi Ermenistan faktıki olarak dış devletin for-postudur ve bağımsız karar vere bilme iktidarında değildir. Diğer yandan da bölgedeki dev enerji ve altyapı projelerinden kenarda kalan Ermenistan şimdi de dünya maliye krizinin ağır sonuçlarını aradan kaldıramamaktadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Eğer haritaya bakarsanız göreceksiniz ki, karbo hidrogen rezervlerinin batıya çıkarılmasının en kısa yolu Ermenistan arazisinden geçmektedir. Lakin bu, yalnız haritada böyledir. Ama, toprağın üzerinde durduğunuzda görüyorsunuz ki, aslında, bu, uzun yolla gitmektedir. bizim topraklarımız işgal altında kaldığı sürece bu işbirliği mümkün değildir.

Tarih boyunca Azerbaycan halkına yönelik soykırım siyaseti gerçekleştiren ermeni milletcileri kendi vahşi simalarına sonraları bir daha bütün dünyaya göstererek Hocalıyı yerle yeksan eylediler. 1992 yılının Şubat ayının 25~ni 26~na bağlayan ölüm doğan o gecede hala kesin olmayan rakamlara göre 613 kişi Ermeniler tarafından katledilerek öldürüldü. Ölenlerden sadece 335 kişinin cesedini defn etmek mümkün oldu.

Azerbaycan halkının maneviyatına, milli gururuna ve benliğine iftiralar atan, siyasi ve askeri tecavüz gerçekleştiren ermenilerin bu vahşiliklerinin dünya kamu oyunun dikkatine sunulması yönünde son yıllarda bir sıra önlemler alınmaktadır. Haydar Aliyev Fonunun desteği ile gerçekleştirilen kampaniya dünyanın bir çok şehirlerini kapsamakla Azerbaycanın yabancı ülkelerdeki diplomatik temsilcilikleri ve diaspor teşkilatlarını bu işe cezb etmektedir. Fonun hazirladığı ve bastırdığı kitap ve bukletler, Hocalı Soykırımını barındıran fotoğraflar muteber teşkilatlarda düzenlenen merasimlerde bir daha yabancı ülke vatandaşlarının dikkatini Azerbaycan halkının faciasına, ermenilerin ise barbarlığına yöneltmektedir.

Tarih hiç bir zaman unutulmaz ve aynı zamanda yazılmaktadır. Ermeni vahşilikleri Azerbaycan tarihinin kanla yazılmış sayfası olsa da, güçlü Azerbaycan yerleştiği bölgede söz ve nufus sahibi olmakla bütün sorunların üstesinden her zaman başarıyla gelmek iktidarındadır

Hocalı katliamı Azerbaycan’a karşı olduğu gibi bize karşı da işlenmiş bir insanlık suçudur- Mustafa Şentop  (ÖZEL)
Hocalı katliamı Azerbaycan’a karşı olduğu gibi bize karşı da işlenmiş bir insanlık suçudur- Mustafa Şentop (ÖZEL)
Şenocak: “Türk Konseyi önümüzdeki dönem daha da güçlendirilerek Dünya’da önemli bir güç merkezi haline gelecektir”
Şenocak: “Türk Konseyi önümüzdeki dönem daha da güçlendirilerek Dünya’da önemli bir güç merkezi haline gelecektir”
Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler
Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler
Loading Bars
Son Haberler
Müslümanları hedef alan yasa tasarısı oylandı
Tüm Türkiye alınacak kararları bekliyor! Erdoğan açıklayacak
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 29 yıl geçiyor
Asker sayımız Ruslarla eşit olacak!
Berat Albayrak İstifa Etti
Gencehan Tunay - Azerbaycan yakaladığı bu tarihi fırsatı sonuna kadar kullanarak, amacını elde edebilecektir (ÖZEL)
İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Fuzuli kenti işgalden kurtarıldı
Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri füzeyle vurduğu dehşet anları kamerada!
Ermenistan'da Rum korgeneral
Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki
Çin'in Şeffaflık Yoksunluğu Antisinopati Yaratıyor
Şenocak:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye verdiği destek Türk Dünyasında güç birliği için örnek teşkil etmeli
Doğu Akdeniz’de: Güçlü Türkiye, Güçlü Azerbaycan
Muharrem İnce: Haklı mücadelede mi yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanılmış hakkı olarak gören bir siyasetçi mi?
İyi mi Böyle? : Türk Siyasi Yaşamından Son Esintiler
MİT’in İkinci “Kalesi” İstanbul’da Açıldı
ÇİN’İN SAĞLIK İPEK YOLU STRATEJİSİ, KOVİD-19 VE JACK MA VAKFI’NIN ROLÜ
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? : Ali Erbaş versus Ankara Barosu -I-
3 vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi; olması gereken mi yoksa darbe mi?
Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Bakan Karaismailoğlu: “Insan sağliği ön planda tutularak, gemilerde yolcu taşımacılığını başlatiyoruz”
THY uçaklarında ikram kapalı kutuda dağıtılacak
İktidarla Yolu Ayrılanlar: Gelecek Partisi
Renault duyurdu! 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Deva Partisi: İktidarla Yolları Ayrılanlar..
Fahrettin Altun: Türkiye barışın ve güvenliğin teminatı
Kazakistan’ın ‘giriş kapısına’ TAV imzası
150 bin kişiye bağışıklık testi
Kanada'da Kovid-19'a karşı yeni tedavi umudu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay corona virüs sonrası normale dönüş planını anlattı
Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi
Türkiye bu yalan ve iftira kampanyalarına prim vermeyecektir
İstanbul Türkiye’nin 'Vuhan'ı oldu!
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı
Son söz Erdoğan'da! 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı?
Plazma tedavisi umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı
Son dakika! Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni corona virüs kararı!
Türkiye'nin koronayla mücadelesinde sıcak gelişme!
Azerbaycan’da yeni petrol yatağı bulundu
İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması
Ankara’ya inen uçaktakiler corona virüs karantinasına alındı!
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Çin’deki ölümcül salgında son rakamlar şaşırttı
KKTC Sağlık Bakanı açıkladı: Alman turistte corona virüs tespit edildi
Fuat Oktay'dan 'Milli ilaç' vurgusu
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
Yunanistan'da mülteci paniği!
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
THY, koronavirüs nedeniyle Nahçıvan uçuşlarını durdurdu
Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Dışişleri'nden Hocalı mesajı
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan: Rusya inkar ediyor! Koronavirüs için önemli açıklama
Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Dünya devlerini geride bırakan THY rekora uçacak!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'An meselesi!'
İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!
Türkiye'den Yunan'a sert tepki: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
Gül:Tercihim parlamenter sistemden yana
Serdar Ünsal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a gereken cevabı vermiştir
Türkiye'nin yüzde 52,4'ü mutlu, yüzde 70'i umutlu
Çanakkale Boğazın'da korkutan görüntü! Ne olduğu daha bilinmiyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Türkiye - Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır
Koronavirüs dünyayı sarsıyor
Tüpraş 2019'da 236 milyon dolar yatırım, 29.2 milyon ton satış yaptı
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor
Dolar kritik seviyenin üzerinde
İstanbul'da dev operasyon: 44 gözaltı
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov: 2019 bizim için yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladığımız bir yıl olarak özel bir öneme sahip (ÖZEL)
“Kapan-5 Gabar Operasyonu” Başlatıldı
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki
35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı, Çin'den 'Koca Yusuf'la tahliye edilecek
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş açık ihale usulü ile ihale edilecektir
Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi
Türkiye de alarmda! Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme
Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Diyarbakır belediyesi mali hizmetler müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek
Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal etti
İstanbul'da 6 teknede yangın
Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem! AFAD: 20 kişi hayatını kaybetti
Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının ödeneceğini duyurdu
Tüm haberler