99 yıl önce gerçekleşen facia: 31 mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü

99 yıl önce gerçekleşen facia: 31 mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü

Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

31 Mart-Azerbaycan'ın kanlı facialarının, Azerbaycanlıların topluca katledilmesinin anımı, Azerbaycanlıların Soykırımı Günü'dür.

Azerbaycan halkına karşı yapılmış ve uzun yıllar siyasi ve hukuki olarak değerlendirilmemiş soykırım tarihin açılmamış sayfalarından biridir.

1813 ve 1828 yıllarında imzalanan Gülüstan ve Türkmençay anlaşmaları Azerbaycan halkının parclanmasının, tarihi toprakların bölünmesinin temelini koydu. Kısa sürede Ermenilerin Azerbaycan topraklarına toplu halde göçürülmesi gerçekleştirildi. Soykırım, Azerbaycan topraklarının işgalinin ayrılmaz parçasına çevrildi.

İrevan, Nahçıvan ve Karabağ hanlıklarına yerleştirilen Ermeniler, Azerbaycanlılar ile kıyaslandığında azınlık olmasına rağmen, dış güçlerin desteği ile "Ermeni eyaleti" kurulmasını başardılar. Böyle yapay toprak bölgüsü, Azerbaycanlıların kendi topraklarından çıkarılmasının ve mahf edilmesinin temelini attı. "Büyük Ermenistan" ideolojisi yayılmaya başladı. Bu sahte devletin Azerbaycan topraklarına yaradılmasına savunma kazandırmak için sahte Ermeni tarihinin yazılması için geniş çaplı çalışmalar yapıldı.

"Büyük Ermenistan" hayalinden ruhlanan Ermeni kaspçılar 1905-1907 yıllarında Azerbaycanlılara karşı açık şekilde kapsamlı kanlı eylemler düzenledi. Birinci Dünya Savaşı ve Rusya devriminin ardından Bolşevik bayrağı altında bir araya gelen Ermeniler Bakü'nün Azerbaycanlılardan temizlenmesi için kanlı katliamlar gerçekleştirdi. Binlerle Azerbaycanlı yalnız milli kimliği nedeni ile öldürüldü. Azerbaycanlıların soykırımı Bakü'nün yanısıra, Şamahı, Guba, Garabağ, Zengezur, Nahçıvan, Lenkeran ve diğer bölgelerde gerçekleştirildi.

1918 yılında ermeni devrimci federasyonu Bakü'yü göz altında tutan Bolşeviklerin yardımı ile ülke Kafkaslarda mesken kurmak amacı ile Azerbaycanlılara karşı askeri harekat başlatıldı. Onların gerçekleştirdiği bu soykırım sonucunda binlerce Azerbaycan türkü öldürüldü. Cami, okul, ve çeşitli mimarlık abideleri yağmalanarak dağıtılıp, mahvedildi. Baküden sonra Guba, Şamahı, Gence, Nahçıvan ve diğer bölgelerde akıl almaz facialar gerçekleştirildi. Milli Lider Haydar Aliyev 1998 yılının Mart ayının 26`da imzaladığı kararnameyle 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırım günü olarak ilan edildi.

19. yüz yılın başlarından başlayarak Kafkaslara toplu halde yerleşen ermeniler kısa bir süre sonra bu bölgeyi tam anlamıyla "kan çanağı"na dönüşdürdüler. Ermenilerin "Büyük Ermenistan" kurmak gibi sersem düşüncelerinin gerçekleşmesi yolunda attıkları adımlar Azerbaycanlılara yönelik toplu kıyamların ve soykırım aktlarının gerçekleştirilmesiyle sonuçlandı. Bu kanlı tarih kısa aralıklarla bütün 20. Yüz yıl boyunca defalarca tekrarlandı. Şimdi bu tarihin sayfalarına kanlı harflerle yazılmış soykırımdan 99 yıl geçmektedir.

Ermenilerin Kafkaslarda gerçekleştirdikleri kıyamlar ve soykırım aktlarının bir gerçekliğe dayanılması tarih tarafından kanıtlanmaktadır. Onların neyin pahasına olursa olsun Azerbaycan topraklarına yerleşmek ve oborigen bir halk olduklarını kanıtlamaya çalışmaktaydılar. Bu menfur niyeti gerçekleştirmeğin yolları ise Azerbaycanlılara karşı soykırım gerçekleştirilmesinden, toplu halde katl edilmesinden, sınır dışı etme siyasetinden geçmekteydi. 1918 yılının Mart ayında Bakü`de ve Azerbaycan`ın diğer bölgelerinde gerçekleştirilen dehşetli soykırım aktı ermenilerin Kafkaslarda yerleşmesi için anahtar rolünü oynadı. Bu vahşi soykırım sonucunda Baküde 12 bin kişi, Şamahıda 7 bin kişi, Qubada 2 bin kişi, Şamaxı, Göyçay ve Ereşde 8 bin kişi, Şerur ve Nahçıvanda 3 bin kişi, Zengezurda 7700 kişi menfur ermeniler tarafında katledildi. Bunun yanı sıra Şamahıda 58 köyü, Qubada 122 köyü, Karabağın Dağlık bölgesinde 150 köyü, zengezurda 115 köyü, İrevan Guberniyasında 211 köyü, Kars eyaletinde 92 köyü tamamen mahv ettiler. Onlar bu vahşi eylemleri ile bir şekilde bu bölgede yaşamak ve Azerbaycan türklerinin tarihi vatanı olan şimdiki ermenistan arazisinde devlet kurmak niyetlerini gerçekleştirdiler. Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bizim dede-baba toprağımız olan İrevan hanlığı, Zengezur mahalı, diğer topraklar şimdi Ermenistan için toprak olmaktadır. Bunlar bizim tarihi topraklarımızdır, ancak biz Ermenistana karşı iddiasında bulunmuyoruz. Halbuki, ede biliriz. Çünkü şu anki Ermenistanın yerleşdiyi arazi kadim Türk, Azerbaycan topraklarıdır.

Azerbaycan bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra halkımızın tarihi geçmişinin objektiv manzarasını yaratmak fırsatı elde edildi. Uzun yıllar gizli saklanılan, üzerine yasaklar getirilen gerçekler açıldı, tarif edilen hadiseler asıl değerini aldı. Milli Lider Haydar Aliyev 1998 yılının Mart ayının 26`da imzaladığı kararnameyle 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırım günü olarak ilan edildi. Bununla da Azerbaycan tarihinde ermeni meselesine ilgide yeni strateji belirlendi. Bu, aynı zamanda Azerbaycan halkının asırlar boyunca yüzleştiği mahrumiyetlere yönetici Haydar Aliyev olan devletin verdiği asıl tarihi bir değerdi. Bu sürecin sonraki aşamada Azerbaycan Cumhuriyetinin dış politikasının yönlerinden birisi olarak belirlenmesi hiç de tesadüf değil. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının yürüttüğü başarılı dış politika sonucunda şuan dünya ve uluslararası teşkilatlar Ermenistan'ı işgalci devlet olarak tanımaktadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanının bu konudaki tek anlamlı tutumu onaylandı ki, Dağlık Karabağın Azerbaycandan ayrılma mekanizma yoktur ve hiç bir zaman olmayacaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistandakiler anlamalıdırlar ki, biz artık orta çağlarda değil, 21. Yüz yılda yaşamaktayız ve 21. Yüz yılın alametleri her iki ülke için bir esas olmalıdır. Biz bölgede barış olsun istiyoruz. Biz uluslararası hukuk normlarının temin edilmesini istiyoruz. Her bir işgalci bilmelidir ki, bu işgalin sonu olmayacak. Bu işgalin sonu ya sulh veya kaçınılmaz mağlubiyyetdir". Azerbaycan ekonomik ve askeri potansiyelini hızla artırmakta, regionun en güçlü devletine çevrilmektedir. Eğer Azerbaycan tarafı ateşkes ile ilgili razılık elde olunan kırılgan bir devirde milli menfaatine zarar getirecek her hangi ödün vermemişse şimdi bizim her hangi yanlış adım atacağımızı beklemek sadece ahmaklıktır. Şimdi Ermenistan faktıki olarak dış devletin for-postudur ve bağımsız karar vere bilme iktidarında değildir. Diğer yandan da bölgedeki dev enerji ve altyapı projelerinden kenarda kalan Ermenistan şimdi de dünya maliye krizinin ağır sonuçlarını aradan kaldıramamaktadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Eğer haritaya bakarsanız göreceksiniz ki, karbo hidrogen rezervlerinin batıya çıkarılmasının en kısa yolu Ermenistan arazisinden geçmektedir. Lakin bu, yalnız haritada böyledir. Ama, toprağın üzerinde durduğunuzda görüyorsunuz ki, aslında, bu, uzun yolla gitmektedir. bizim topraklarımız işgal altında kaldığı sürece bu işbirliği mümkün değildir.

Tarih boyunca Azerbaycan halkına yönelik soykırım siyaseti gerçekleştiren ermeni milletcileri kendi vahşi simalarına sonraları bir daha bütün dünyaya göstererek Hocalıyı yerle yeksan eylediler. 1992 yılının Şubat ayının 25~ni 26~na bağlayan ölüm doğan o gecede hala kesin olmayan rakamlara göre 613 kişi Ermeniler tarafından katledilerek öldürüldü. Ölenlerden sadece 335 kişinin cesedini defn etmek mümkün oldu.

Azerbaycan halkının maneviyatına, milli gururuna ve benliğine iftiralar atan, siyasi ve askeri tecavüz gerçekleştiren ermenilerin bu vahşiliklerinin dünya kamu oyunun dikkatine sunulması yönünde son yıllarda bir sıra önlemler alınmaktadır. Haydar Aliyev Fonunun desteği ile gerçekleştirilen kampaniya dünyanın bir çok şehirlerini kapsamakla Azerbaycanın yabancı ülkelerdeki diplomatik temsilcilikleri ve diaspor teşkilatlarını bu işe cezb etmektedir. Fonun hazirladığı ve bastırdığı kitap ve bukletler, Hocalı Soykırımını barındıran fotoğraflar muteber teşkilatlarda düzenlenen merasimlerde bir daha yabancı ülke vatandaşlarının dikkatini Azerbaycan halkının faciasına, ermenilerin ise barbarlığına yöneltmektedir.

Tarih hiç bir zaman unutulmaz ve aynı zamanda yazılmaktadır. Ermeni vahşilikleri Azerbaycan tarihinin kanla yazılmış sayfası olsa da, güçlü Azerbaycan yerleştiği bölgede söz ve nufus sahibi olmakla bütün sorunların üstesinden her zaman başarıyla gelmek iktidarındadır

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kazanmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kazanmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse görevini yapanların kılına dokunamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse görevini yapanların kılına dokunamaz
Loading Bars
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kazanmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse görevini yapanların kılına dokunamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz
İletişim Başkanı Altun: Karşımızda bir yalan endüstrisi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Görüş Sempozyumu'nda konuştu
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Afrika ile ticaret hacim 25 milyar doları aştı: El ele kalkınma modeli
Soros ne ise Kavala odur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAYKAR tesislerine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu: Artık zorunluluk haline geldi ;
7 kritik anlaşma
TRT World Forum 2021’de dünyanın yeni güç haritası masaya yatırıldı
TRT World Forum 2021 “Türkiye’de üretilen içerik dünyaya yayılıyor”
Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz
Bakan Çavuşoğlu Güney Kore'ye gidiyor
Son dakika! Ankara'da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Yerleşkesinde korkutan patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'da FETÖ mesajı: Beladan bu ülkelerin de kurtulmasını istiyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
Altun: Krizlere karşı iş birliğinde Türkiye örnek teşkil etmeyi amaçlıyor
Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya reform çağrısı
Bakan Muş 'Cumhuriyet tarihinde ilk' diyerek duyurdu: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
AK Parti'den büyükelçilerin 'Osman Kavala' çağrısına tepki: Yanlış beyanatları en güçlü şekilde reddediyoruz
Erdoğan’dan sömürge düzenine tepki: Korktukça zulüm Afrika’yı sarar
Afrika’yla daha fazla ticaret
Aliya İzzetbegoviç savaşta, siyasette, hayatın her alanında ve en zor şartlarda dahi insan olmanın,vicdanın ve ahlakın timsali olmuştu - Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde dokuzluk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz
Motorine 23 kuruş zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: 7 alanda anlaşma imzaladık
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Bilgin'i kabul etti
Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de: Altı ayrı sahada petrol aranacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: Resmi törenle karşılandı
Akkuyu NGS yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar liralık katkı sunacak
Bir günde bir yıllık ihracat
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Vesayet günleri geride kaldı
Ahmed Cevad Ahundzade
Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Bakan Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bilim alanındaki gelişmeleri önemsiyorum”
Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi rotasını Türkiye’ye çevirdi
Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi
Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazı 16 milyar metreküpe çıkaracak
TUSAŞ'ın kuracağı tesis Türkiye'de bir ilk olacak
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz
Savunma Sanayi Başkanı Demir İKA ACROB'un detaylarını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Erdoğan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı
Türk dünyasının kahramanı, münevveri ve mücahidi Şehit Ahmed Cevad, dünya durdukça her daim rahmetle, minnetle, saygı ve şükranla anılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Fiyat artışı olacak mı?
Bakan Pakdemirli: 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta!
Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili açıklama: Alternatif olarak değerlendirilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Afganistan açıklaması: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terörist yakalandı
Devlet Bahçeli: Sorulacak hesabımız büyüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitime iki yeni müjde
Fahrettin Altun'dan 'siyasi cinayetler olacak' iddialarına yanıt: Korku iklimi oluşturmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi cinayet' spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
TÜMOSAN geliştirdi: Yüzde 100 yerli ve milli Pusat Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Ruanda Türkiye’den SİHA almak istiyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Fırat Kalkanı Bölgesinde terör saldırısı: 2 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: Bizimki TEKNOFEST kuşağı
Afrika çıkarması
Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: ABD Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya yolcusu
AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2: İstanbul kanatlarımın altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli elektrikli lokomotif müjdesi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti
Türkiye'den F-16 adımı: ABD'ye teklif mektubu iletildi
7 EKİM IRAK TÜRKMEN MİLLÎ BAYRAMI KUTLU OLSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Kuzey Irak'ta hava hareketliliği: Türk SİHA'ları kanatlandı
İhracat beklentisi dördüncü çeyrekte arttı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Paris Anlaşması Meclis'ten geçti BM'den ilk mesaj geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
Hedef sınır güvenliğinde dünya pazarı
Bakan Soylu: Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasama yılı bitmeden yeni anayasayı neticeye ulaştırabiliriz
Tüm haberler