...

Türkiye ve Azerbaycan arasında Teknik İşbirliği Protokolü onaylandı

Güney Kafkasya Materials 24 Ocak 2017 14:25 (UTC +04:00)
Türkiye'nin Hindistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan ve Kore Cumhuriyeti ile çeşitli alanlarda imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye ve Azerbaycan arasında Teknik İşbirliği Protokolü onaylandı

Trend takip edin

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye'nin Hindistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan ve Kore Cumhuriyeti ile çeşitli alanlarda imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 15 Mart 2016'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Protokolü"nün onaylanması hakkında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, taraflar ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına yardım etmek amacıyla iş birliği yapacak.

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığınca koordine edilecek bu iş birliği programı çerçevesinde TİKA Bakü Program Koordinasyon Ofisi Azerbaycan'da ekonomi, teknoloji, altyapı, eğitim, sağlık, tarım, turizm, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla projeler, programlar hazırlanması ve Azerbaycan'a yardım sağlanması gibi teknik yardım sürecini yürütecek.

Bu çerçevede Türk tarafı, Azerbaycan'a uzman, eğitici, danışman, asistan ve yardımcı personel gönderilmesi, proje ve programlar çerçevesinde kullanılacak malzeme ve ekipmanın temini, uzman, yönetici kadrosu, bilim adamı yetiştirilmesi ve geliştirilmesi gibi yollarla yardım sağlayabilecek.

Hindistan

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar"a göre, Türkiye CumhuriyetiBaşbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Hindistan Cumhuriyeti Milli Arşivi, yürürlükteki milli mevzuatlarına uygun olarak ve karşılıklılık esası temelinde devlet arşivleri arasında iş birliğini geliştirecek.

Arşiv belgelerinin kopyaları, arşiv belgeleri için yayımlanmış kılavuz, envanter ve benzeri araştırma vasıtalarının mübadelesini yapacak olan taraflar, arşivlerinde uygulanan elektronik ve çağdaş teknoloji ile restorasyon uygulamaları konusundaki tecrübelerden karşılıklı yararlanmak amacıyla arşiv alanında anlaşmada belirlenen koşullar altında uzman teatisinde bulunacak. Taraflar bu alanda toplantı ve sergiler düzenleyecek.

KKTC

Türkiye ile KKTC arasında 23 Ağustos 2016 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkındaki karara göre, taraflar bu alanlarda iş birliği yapacak ve belirlenen konulara ilişkin mevzuat ve değişiklikler hakkında belge ve bilgi teatisinde bulunacak.

Deneyimlerden istifade etmek amacıyla belirlenen şartlarda karşılıklı uzman değişimi yapacak olan taraflar, uygulamadan sorumlu iki ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında ilişkilerin geliştirilmesi, görev alanlarına giren ikili ve çok taraflı anlaşmaların uygulanmasından doğan sorunların giderilmesi, iş birliği imkanlarının artırılması ve iş birliğine ilişkin konuşların gerçekleştirilmesini teminen belirlenen şartlarda bir "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu" oluşturacak.

Güney Kore

Türkiye ile Güney Kore arasında 31 Ağustos 2013'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması"nın onaylanması hakkında yayımlanan karara göre, taraflar iki ülkenin mevcut ulusal yasa ve düzenlemelerine uygun olarak, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde kültürel iş birliğini teşvik edecek.

Basılı yayınlar, film, radyo ve televizyon programlarının ve sanat eserlerinin değişimi ve yayılması, üniversite ve yüksek okul öğretim üyeleri, öğretmenler, bilim insanları, araştırmacılar, teknisyenler ve öğrencilerin değişimi gibi konularda iş birliği yapacak olan taraflar ayrıca kültür, sanat ve spor temsilcilerinin karşılıklı ziyaretleri ile organizasyonlar düzenlenmesi gibi faaliyetlerde bulunacak.

Çeşitli kültürel ürünlerin ortak üretilmesi ve üçüncü ülke pazarlarında tanıtılması amacıyla özel sektör iş birliğini de teşvik edecek olan taraflar, diğer ülkenin kültürü ile alakalı edebiyat, tarih ve diğer ilgili alanlarda dersler ile kurslar düzenlenmesi için üniversiteler ile yüksek öğretim kurumlarını da teşvik edecek.

Etiketler:
Son Haberler

Son Haberler