Hafiye gibi peşine düştük

Hafiye gibi peşine düştük

En fazla eser ABD’de; Zeugma mozaikleri dahil. Almanya Pergamon Müzesi de hedefte. Bulgaristan sınırında ele geçen eserler de bulunuyor.

Türkiye, çalınarak yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerinin peşinde. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un, “Geri almak için hafiye gibi çalışıyoruz” dediği eserler 17 farklı ülkede ve tamamı 55 parça. Bakanlığın almak için uğraştığı listenin tamamına ulaşıldı.

Listeye göre iadesi istenen tarihi eserlerin en fazla bulunduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri ( ABD). ABD’yi sırasıyla Almanya, Bulgaristan ve Danimarka izliyor. İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İsrail, İtalya, Macaristan, Moldova, Polonya, Portekiz ve Rusya’da da geri getirmek üzere resmi işlemlerin başlatıldığı eserler bulunuyor.

TESPİT EDİLENLER İÇİN BAVŞURU YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan elde ettiğimiz bilgilere göre binlerce kültür varlığının Anadolu toprakları dışında, çeşitli ülkelerde bulunduğu sanılıyor. Bakanlığın çıkardığı 17 ülkedeki 55 parça eser ise tespit edilen ve iadesi için resmi girişimlerin başlatıldığı eserler olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’den çıkartılan varlıkların kesinleşmesi halinde başka eserler için de girişimler başlatılacak. İşte Türkiye’ye getirilmesi için resmi girişimlerin başlatıldığı eserler ve bulundukları ülkeler...

ALMANYA

- Konya Beyhekim Camii mihrabı (Berlin Pergamon Müzesi)

- Konya Beyhekim Camii pencere kanadı (Pergamon Müzesi)

- Konya Akşehir Hacı İbrahim Veli sandukası (Pergamon Müzesi)

- Afrodisias İhtiyar Balıkçı Heykeli gövdesi. (Eski Berlin Müzesi)

- İstanbul Piyale Paşa Camii çini alınlığı (Pergamon Müzesi)

- Duesseldorf Havalimanı’nda ele geçirilen eser

- Bir Türk Vatandaşında ele geçirilen eserler (2015)

- Kocaeli Müzesi’nden çalınan renkli kabartma panolar (2014)

ABD

- İstanbul Piyale Paşa Camii çini alınlığı (Boston Güzel Sanatlar Müzesi)

- J. Paul Getty Müzesi’nde 10 parça eser

- Boubon heykelleri

- Kremna heykelleri

- Manisa bronz klinesi

- Zeugma mozaikleri (Bowling Green Üniversitesi)

- Kumluca eserleri (Dumbarton Oaks Müzesi)

- 6 adet adak ve mezar steli

- Kelenderis kökenli vazo (Brooklyn Müzesi)

- Walters Sanat Müzesi’nde bulunan el yazması eserler

- Bir koleksiyonerde bulunan Prometheus mozaiği

- Freer Sanat Galerisi & Arthur M. Sackler Galerisi’nde bulunan el yazması eserler

- Schimmel koleksiyonu (Metropolitan Sanat Müzesi)

BELÇİKA

- Gladyatör Steli (Kraliyet Müzesi)

- İskender Başı (Kraliyet Müzesi)

BULGARİSTAN

- Malko-Tırnova Sınır Kapısı’nda ele geçen eserler

- Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda ele geçen eserler

- Lesovo Sınır Kapısı’nda ele geçen eserler

- Lesovo Sınır Kapısı’nda ele geçen eserler

- Kalotina Sınır Kapısı’nda ele geçen eserler

DANİMARKA

- Diyarbakır Sfenks Figürü (David Samling Müzesi)

- Akşehir Seydi Mahmut Hayrani Türbesi’ne ait sanduka (David Samling)

- Cizre Ulu Camii’ne ait kapı tokmağı (David Samling)

- Nuruosmaniye Kütüphanesi’ne ait Kuran-ı Kerim yaprakları (David Samling)

- Hacı Bayram Veli Türbesi şamdanı (David Samling)

- Eşrefoğlu Camii halısı (David Samling)

FRANSA

- Sultan II. Selim Türbesi çini panosu (Louvre Müzesi)

- Sultan I. Mahmut Kütüphanesi, Sultan III. Murad Türbesi ve II. Selim türbesi çinileri (Louvre Müzesi, Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Sevr Müzesi)

- İstanbul Piyale Paşa Camii çini alınlığı (Louvre Müzesi)

- Geyik Avı kabartması (Louvre Müzesi)

İNGİLTERE

- Eros başı (Victoria and Albert Müzesi)

- Samsat Steli (British Müzesi)

- Isparta’dan çalınan sütunlu lahit parçaları

AVUSTURYA

- Avusturya Gümrüğü’nde yakalanan iki mermer heykel başı

İRLANDA

- İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesi’nden çalınan Kuran-ı Kerim yaprakları (Dublin Chester Beatty Kütüphanesi )

İSKOÇYA

- Altın Taç İSRAİL

- Urartu Şamdanı

İTALYA

- Lidya yazıtı

- Castel Viscardo Köyü’ndeki Osmanlı Sancağı

MACARİSTAN

- Bir Türk vatandaşından ele geçirilen eserler

MOLDOVA

- Sınırda ele geçirilen eserler

POLONYA

- Mezar stelleri (Varşova Ulusal Müzesi) (2013)

RUSYA

- Trabzon’dan Rusya’ya götürülen el yazmaları

PORTEKİZ

- İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesi’nden çalınan Kuran-ı Kerim yaprakları (Gülbenkyan Müzesi)

- İstanbul Piyale Paşa Camii çini alınlığı (Gülbenkyan Müzesi)

AFRODİSİAS İHTİYAR BALIKÇI HEYKELİ

Afrodisias Antik Kenti’nde olduğu bilinen ama sadece kol ve bacak kısımları bulunan İhtiyar Balıkçı Heykeli’nin ana parçası Berlin Müzesi’nde. 1904’te Afrodisias’tan kaçırılan heykel 112 yıldır gövdesine kavuşmayı bekliyor.

ZEUGMA MOZAİKLERİ

1960’lı yıllarda Zeugma ve çevresinde yapılan Kaçak kazılar sırasında yurtdışına kaçırıldığı tespit edildi. MS 2-3. yüzyıllara tarihlenen 12 parça mozaik, Amerika’nın Ohia Eyaleti’ndeki Bowling Green State Üniversitesi’nde.

KUMLUCA ESERLERİ

Antalya’nın Kumluca İlçesi sınırları içinde yer alan Korydalla Antik Kenti’nde 1963 yılında bulunan ve 6. yüzyıla tarihlenen altın ve gümüşten yapılmış eserler, çeşitli tarihlerde yurtdışına kaçırıldı.

PİYALE PAŞA CAMİİ ÇİNİ ALINLIĞI

Louvre Müzesi’nde 22 Eylül 2012’de açılan İslam Sanatları Bölümü’nde sergilenen çiniler, Sultan 2. Selim’in damatlarından Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından 1573 yılında yaptırılan camiden çalınıp ABD’ye götürüldü.

KREMNA HEYKELLERİ

46 yıldır ABD’de vatan hasreti çeken Kremna Heykeli’nin ait olduğu Pisidia toprakları ve Burdur Müzesi onu bekliyor.

GEYİK AVI KABARTMASI

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen ‘Geyik Avı Kabartması’nın Arslantepe’den 1891 yılında götürüldüğü biliniyor, bu eserin Malatya’ya dönmesi için çalışmalar sürüyor.

AKŞEHİRLİ HACI İBRAHİM VELİ SANDUKASI

Konya Akşehir Hacı İbrahim Veli Türbesi’nden kaçırılan 14. yüzyıl sandukası, Berlin’deki Pergamon Müzesi’nde. Ceviz ağacının gövdesinden oyma tekniğiyle yapılmış işlemeli sanduka, 1905 yılında çalınıp Almanya’ya götürüldü.

BEYHEKİM MESCİDİ MİHRABI

Konya’nın Selçuklu İlçesi’ndeki Beyhekim Camii’nin çini mozaikli mihrabı, 1907’de yurtdışına kaçırıldı. Eser, Berlin’de İslam Eserleri bölümünde sergileniyor.

DİYARBAKIR SFENKSİ

Diyarbakır Müzesi’nden 1979 yılında çalınan bronz figür Danimarka’daki David Samling Müzesi’nde sergileniyor.

SULTAN II. SELİM TÜRBESİ ÇİNİ PANOSU

16. yüzyılın en güzel çini örneklerinden. Giriş kapısının iki yanına, beyaz zemin üzerine mor, kırmızı, yeşil, mavi çiçek desenli çini panolar 1895’te Fransa’ya götürüldü.

EROS BAŞI

1700 yıllık Sidamara Lahdi’nden koparılarak kaçırıldı ve İngiltere’deki Victoria-Albert Müzesi’nin deposunda tutuluyor. Victoria-Albert Müzesi’yle anlaşmaya varılabilirse, ‘Eros Başı’, ait olduğu Sidamara Lahdi’yle yeniden birleştirilerek İstanbul arkeoloji Müzeleri’nde sergilenebilecek.

GERİ ALMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre kültür ve tabiat varlıkları devlet malı niteliğinde. Fotoğraflı envanter bilgileri mevcut olan eserlerin çalınması durumunda eser, Interpol Çalıntı Sanat Eserleri veri tabanına kaydettiriliyor. Bu şekilde iade süreci kolaylaşıyor. Buna en iyi örnek Kanatlı Denizatı Broşu’nun iadesi. Kaçak kazılarla yurtdışına çıkarılan eserlerinse envanter kaydı bulunmadığından, eserlerin niteliklerine ilişkin hazırlanan akademik raporlara dayanarak eseri elinde bulunduran kişi veya kurumlarla ikili görüşmeler başlatılıyor. Eserlerin iyi niyet çerçevesinde iadesi amaçlanıyor. Buna en iyi örnek de ABD, Penn Müzesi’nden iade edilen 24 adet Troya kökenli eser. Karşı tarafın eserin iadesine yanaşmaması durumunda ise dava açma yoluna gidiliyor. 2002 yılında İngiltere’den iade alınan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde muhafaza edilen Dionissos Heykeli bu yöntemle alındı.

TÜRKİYE’YE GETİRİLEN ESERLERDEN BAZILARI

Türkiye, yurtdışında binlerce olarak ifade edilen eserlerden birçoğunu çeşitli tarihlerde geri getirmeyi başardı. Özellikle 1980’den sonra çok sayıda eser, ait olduğu topraklara, Anadolu’ya getirildi. 1980’den sonra dava ve ikili görüşmeler yoluyla Afrodisias eserleri, Herakles lahidi, Boğazköy tabletleri, Elmalı sikkeleri, Marsyas Heykeli, Eşrefoğlu Camii ana giriş kapısı süsleme panoları, Afrodisias ören yerinden çalınan yüksek kabartma baş Türkiye’ye getirildi. 1960’ta ABD’ye kaçırılan Karun Hazinesi’ne ait eserler arasında bulunan ‘Kanatlı Denizatı Broşu’ da 2013 yılında yurda getirildi.

Kaynak: Habertürk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı,  TANAP'tan kullanırken Türkiye ve Azerbaycan dayanışmasının en güzel örneğini bulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, TANAP'tan kullanırken Türkiye ve Azerbaycan dayanışmasının en güzel örneğini bulacak
Ayetullah Hamanei: Filistin Meselesinin Çözüm Yolu Referandumdur
Ayetullah Hamanei: Filistin Meselesinin Çözüm Yolu Referandumdur
Orta Doğu’da Sistematik Yıkım: ABD'nin Kudüs Kararı
Orta Doğu’da Sistematik Yıkım: ABD'nin Kudüs Kararı
Loading Bars
Son Haberler
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni corona virüs kararı!
Türkiye'nin koronayla mücadelesinde sıcak gelişme!
Azerbaycan’da yeni petrol yatağı bulundu
İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması
Ankara’ya inen uçaktakiler corona virüs karantinasına alındı!
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Çin’deki ölümcül salgında son rakamlar şaşırttı
KKTC Sağlık Bakanı açıkladı: Alman turistte corona virüs tespit edildi
Fuat Oktay'dan 'Milli ilaç' vurgusu
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
Yunanistan'da mülteci paniği!
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
THY, koronavirüs nedeniyle Nahçıvan uçuşlarını durdurdu
Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Dışişleri'nden Hocalı mesajı
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan: Rusya inkar ediyor! Koronavirüs için önemli açıklama
Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Dünya devlerini geride bırakan THY rekora uçacak!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'An meselesi!'
İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!
Türkiye'den Yunan'a sert tepki: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
Gül:Tercihim parlamenter sistemden yana
Serdar Ünsal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a gereken cevabı vermiştir
Türkiye'nin yüzde 52,4'ü mutlu, yüzde 70'i umutlu
Çanakkale Boğazın'da korkutan görüntü! Ne olduğu daha bilinmiyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Türkiye - Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır
Koronavirüs dünyayı sarsıyor
Tüpraş 2019'da 236 milyon dolar yatırım, 29.2 milyon ton satış yaptı
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor
Dolar kritik seviyenin üzerinde
İstanbul'da dev operasyon: 44 gözaltı
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov: 2019 bizim için yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladığımız bir yıl olarak özel bir öneme sahip (ÖZEL)
“Kapan-5 Gabar Operasyonu” Başlatıldı
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki
35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı, Çin'den 'Koca Yusuf'la tahliye edilecek
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş açık ihale usulü ile ihale edilecektir
Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi
Türkiye de alarmda! Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme
Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Diyarbakır belediyesi mali hizmetler müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek
Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal etti
İstanbul'da 6 teknede yangın
Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem! AFAD: 20 kişi hayatını kaybetti
Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının ödeneceğini duyurdu
Ankara'da peş peşe depremler.. 4.5 ve 3.8'in ardından 3.6'lık deprem
Türkiye'den Yunanistan'a sert mesaj: Bu bir tehdit değil ama...
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim AKŞAM için yazdı: Bağımsızlığa giden yolda kanlı 20 Ocak olayları
Azerbaycan'da “Kanlı Ocak” olaylarının 30. yıl dönümü anılıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "AB'nin Türkiye'ye yaptığı büyük adaletsizlik"
Erdoğan dünyaya duyurdu: Biz de ABD'ye yaptırım uygularız
Hocalı katliamı Azerbaycan’a karşı olduğu gibi bize karşı da işlenmiş bir insanlık suçudur- Mustafa Şentop (ÖZEL)
Türkiye ve Azerbaycan’ın Enerji Diplomasisindeki Başarı Örneği: TANAP
Şenocak: “Türk Konseyi önümüzdeki dönem daha da güçlendirilerek Dünya’da önemli bir güç merkezi haline gelecektir”
Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu
Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde
İbrahim Kalın'dan operasyon mesajı!
"Terör örgütünü NATO’ya aldınız da benim mi haberim yok"
AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı! İşte Reuters'ın sızdırdığı liste
Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
NATO, Rusya'ya karşı hazırlanıyor
TÜRKSOY, Rusya'da "Doğu'nun Müzik Efsaneleri" konserleri düzenledi
Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev'in 96. doğum günü
‘Mahalle meclisleri’ yeniden devrede...
“OŞ - 2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ” MUHTEŞEM TÖRENLE AÇILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurulları topluyor
Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal etti
Çavuşoğlu: Macron'un kararnamesi AİHM kararlarını ihlal ediyor
TÜRKSOY Nevruz kutlamaları Avrupa Başkentinde
Aygün Samedzade'nin besteleri , TRT AVAZ'ın 10. kuruluş yıl dönümünde (FOTOĞRAF / VİDEO)
Mustafa Şentop: TBMM CAMİİ YIKILMAYACAK, BEN BEĞENİYORUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde
Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap
Dev Köpek Balığı: 2.5 Metre Boyunda !
Yunanistan`ın tahvil ihracı yolu açılıyor
Babiş: Hocalı katliamı soykırım olarak tanınsın
Türkiye Dışişleri Bakanlığı 26 Şubat 2019, Hocalı Katliamının 27. Yıldönümü
Tarihin kara lekesi: Hocalı Katliamı
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 27 yıl geçiyor
ÖZKAN: HOCALI KATLİMINI DÜNYA BİLMESİNE RAĞMEN ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR
Türk Konseyi Genel Sekreterinin “26 Şubat - Hocalı Katliamını Anma Günü münasebetiyle mesajı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Ermenistan’dan samimiyet beklentisi fazlaca iyimserlik olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Hocalı katliamı kurbanları anıldı
Bakan ilk kez açıkladı: Zehirli silah vermiş...
Tüm haberler