Hafiye gibi peşine düştük

Hafiye gibi peşine düştük

En fazla eser ABD’de; Zeugma mozaikleri dahil. Almanya Pergamon Müzesi de hedefte. Bulgaristan sınırında ele geçen eserler de bulunuyor.

Türkiye, çalınarak yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerinin peşinde. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un, “Geri almak için hafiye gibi çalışıyoruz” dediği eserler 17 farklı ülkede ve tamamı 55 parça. Bakanlığın almak için uğraştığı listenin tamamına ulaşıldı.

Listeye göre iadesi istenen tarihi eserlerin en fazla bulunduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri ( ABD). ABD’yi sırasıyla Almanya, Bulgaristan ve Danimarka izliyor. İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya, İsrail, İtalya, Macaristan, Moldova, Polonya, Portekiz ve Rusya’da da geri getirmek üzere resmi işlemlerin başlatıldığı eserler bulunuyor.

TESPİT EDİLENLER İÇİN BAVŞURU YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan elde ettiğimiz bilgilere göre binlerce kültür varlığının Anadolu toprakları dışında, çeşitli ülkelerde bulunduğu sanılıyor. Bakanlığın çıkardığı 17 ülkedeki 55 parça eser ise tespit edilen ve iadesi için resmi girişimlerin başlatıldığı eserler olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’den çıkartılan varlıkların kesinleşmesi halinde başka eserler için de girişimler başlatılacak. İşte Türkiye’ye getirilmesi için resmi girişimlerin başlatıldığı eserler ve bulundukları ülkeler...

ALMANYA

- Konya Beyhekim Camii mihrabı (Berlin Pergamon Müzesi)

- Konya Beyhekim Camii pencere kanadı (Pergamon Müzesi)

- Konya Akşehir Hacı İbrahim Veli sandukası (Pergamon Müzesi)

- Afrodisias İhtiyar Balıkçı Heykeli gövdesi. (Eski Berlin Müzesi)

- İstanbul Piyale Paşa Camii çini alınlığı (Pergamon Müzesi)

- Duesseldorf Havalimanı’nda ele geçirilen eser

- Bir Türk Vatandaşında ele geçirilen eserler (2015)

- Kocaeli Müzesi’nden çalınan renkli kabartma panolar (2014)

ABD

- İstanbul Piyale Paşa Camii çini alınlığı (Boston Güzel Sanatlar Müzesi)

- J. Paul Getty Müzesi’nde 10 parça eser

- Boubon heykelleri

- Kremna heykelleri

- Manisa bronz klinesi

- Zeugma mozaikleri (Bowling Green Üniversitesi)

- Kumluca eserleri (Dumbarton Oaks Müzesi)

- 6 adet adak ve mezar steli

- Kelenderis kökenli vazo (Brooklyn Müzesi)

- Walters Sanat Müzesi’nde bulunan el yazması eserler

- Bir koleksiyonerde bulunan Prometheus mozaiği

- Freer Sanat Galerisi & Arthur M. Sackler Galerisi’nde bulunan el yazması eserler

- Schimmel koleksiyonu (Metropolitan Sanat Müzesi)

BELÇİKA

- Gladyatör Steli (Kraliyet Müzesi)

- İskender Başı (Kraliyet Müzesi)

BULGARİSTAN

- Malko-Tırnova Sınır Kapısı’nda ele geçen eserler

- Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda ele geçen eserler

- Lesovo Sınır Kapısı’nda ele geçen eserler

- Lesovo Sınır Kapısı’nda ele geçen eserler

- Kalotina Sınır Kapısı’nda ele geçen eserler

DANİMARKA

- Diyarbakır Sfenks Figürü (David Samling Müzesi)

- Akşehir Seydi Mahmut Hayrani Türbesi’ne ait sanduka (David Samling)

- Cizre Ulu Camii’ne ait kapı tokmağı (David Samling)

- Nuruosmaniye Kütüphanesi’ne ait Kuran-ı Kerim yaprakları (David Samling)

- Hacı Bayram Veli Türbesi şamdanı (David Samling)

- Eşrefoğlu Camii halısı (David Samling)

FRANSA

- Sultan II. Selim Türbesi çini panosu (Louvre Müzesi)

- Sultan I. Mahmut Kütüphanesi, Sultan III. Murad Türbesi ve II. Selim türbesi çinileri (Louvre Müzesi, Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Sevr Müzesi)

- İstanbul Piyale Paşa Camii çini alınlığı (Louvre Müzesi)

- Geyik Avı kabartması (Louvre Müzesi)

İNGİLTERE

- Eros başı (Victoria and Albert Müzesi)

- Samsat Steli (British Müzesi)

- Isparta’dan çalınan sütunlu lahit parçaları

AVUSTURYA

- Avusturya Gümrüğü’nde yakalanan iki mermer heykel başı

İRLANDA

- İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesi’nden çalınan Kuran-ı Kerim yaprakları (Dublin Chester Beatty Kütüphanesi )

İSKOÇYA

- Altın Taç İSRAİL

- Urartu Şamdanı

İTALYA

- Lidya yazıtı

- Castel Viscardo Köyü’ndeki Osmanlı Sancağı

MACARİSTAN

- Bir Türk vatandaşından ele geçirilen eserler

MOLDOVA

- Sınırda ele geçirilen eserler

POLONYA

- Mezar stelleri (Varşova Ulusal Müzesi) (2013)

RUSYA

- Trabzon’dan Rusya’ya götürülen el yazmaları

PORTEKİZ

- İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesi’nden çalınan Kuran-ı Kerim yaprakları (Gülbenkyan Müzesi)

- İstanbul Piyale Paşa Camii çini alınlığı (Gülbenkyan Müzesi)

AFRODİSİAS İHTİYAR BALIKÇI HEYKELİ

Afrodisias Antik Kenti’nde olduğu bilinen ama sadece kol ve bacak kısımları bulunan İhtiyar Balıkçı Heykeli’nin ana parçası Berlin Müzesi’nde. 1904’te Afrodisias’tan kaçırılan heykel 112 yıldır gövdesine kavuşmayı bekliyor.

ZEUGMA MOZAİKLERİ

1960’lı yıllarda Zeugma ve çevresinde yapılan Kaçak kazılar sırasında yurtdışına kaçırıldığı tespit edildi. MS 2-3. yüzyıllara tarihlenen 12 parça mozaik, Amerika’nın Ohia Eyaleti’ndeki Bowling Green State Üniversitesi’nde.

KUMLUCA ESERLERİ

Antalya’nın Kumluca İlçesi sınırları içinde yer alan Korydalla Antik Kenti’nde 1963 yılında bulunan ve 6. yüzyıla tarihlenen altın ve gümüşten yapılmış eserler, çeşitli tarihlerde yurtdışına kaçırıldı.

PİYALE PAŞA CAMİİ ÇİNİ ALINLIĞI

Louvre Müzesi’nde 22 Eylül 2012’de açılan İslam Sanatları Bölümü’nde sergilenen çiniler, Sultan 2. Selim’in damatlarından Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından 1573 yılında yaptırılan camiden çalınıp ABD’ye götürüldü.

KREMNA HEYKELLERİ

46 yıldır ABD’de vatan hasreti çeken Kremna Heykeli’nin ait olduğu Pisidia toprakları ve Burdur Müzesi onu bekliyor.

GEYİK AVI KABARTMASI

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen ‘Geyik Avı Kabartması’nın Arslantepe’den 1891 yılında götürüldüğü biliniyor, bu eserin Malatya’ya dönmesi için çalışmalar sürüyor.

AKŞEHİRLİ HACI İBRAHİM VELİ SANDUKASI

Konya Akşehir Hacı İbrahim Veli Türbesi’nden kaçırılan 14. yüzyıl sandukası, Berlin’deki Pergamon Müzesi’nde. Ceviz ağacının gövdesinden oyma tekniğiyle yapılmış işlemeli sanduka, 1905 yılında çalınıp Almanya’ya götürüldü.

BEYHEKİM MESCİDİ MİHRABI

Konya’nın Selçuklu İlçesi’ndeki Beyhekim Camii’nin çini mozaikli mihrabı, 1907’de yurtdışına kaçırıldı. Eser, Berlin’de İslam Eserleri bölümünde sergileniyor.

DİYARBAKIR SFENKSİ

Diyarbakır Müzesi’nden 1979 yılında çalınan bronz figür Danimarka’daki David Samling Müzesi’nde sergileniyor.

SULTAN II. SELİM TÜRBESİ ÇİNİ PANOSU

16. yüzyılın en güzel çini örneklerinden. Giriş kapısının iki yanına, beyaz zemin üzerine mor, kırmızı, yeşil, mavi çiçek desenli çini panolar 1895’te Fransa’ya götürüldü.

EROS BAŞI

1700 yıllık Sidamara Lahdi’nden koparılarak kaçırıldı ve İngiltere’deki Victoria-Albert Müzesi’nin deposunda tutuluyor. Victoria-Albert Müzesi’yle anlaşmaya varılabilirse, ‘Eros Başı’, ait olduğu Sidamara Lahdi’yle yeniden birleştirilerek İstanbul arkeoloji Müzeleri’nde sergilenebilecek.

GERİ ALMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre kültür ve tabiat varlıkları devlet malı niteliğinde. Fotoğraflı envanter bilgileri mevcut olan eserlerin çalınması durumunda eser, Interpol Çalıntı Sanat Eserleri veri tabanına kaydettiriliyor. Bu şekilde iade süreci kolaylaşıyor. Buna en iyi örnek Kanatlı Denizatı Broşu’nun iadesi. Kaçak kazılarla yurtdışına çıkarılan eserlerinse envanter kaydı bulunmadığından, eserlerin niteliklerine ilişkin hazırlanan akademik raporlara dayanarak eseri elinde bulunduran kişi veya kurumlarla ikili görüşmeler başlatılıyor. Eserlerin iyi niyet çerçevesinde iadesi amaçlanıyor. Buna en iyi örnek de ABD, Penn Müzesi’nden iade edilen 24 adet Troya kökenli eser. Karşı tarafın eserin iadesine yanaşmaması durumunda ise dava açma yoluna gidiliyor. 2002 yılında İngiltere’den iade alınan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde muhafaza edilen Dionissos Heykeli bu yöntemle alındı.

TÜRKİYE’YE GETİRİLEN ESERLERDEN BAZILARI

Türkiye, yurtdışında binlerce olarak ifade edilen eserlerden birçoğunu çeşitli tarihlerde geri getirmeyi başardı. Özellikle 1980’den sonra çok sayıda eser, ait olduğu topraklara, Anadolu’ya getirildi. 1980’den sonra dava ve ikili görüşmeler yoluyla Afrodisias eserleri, Herakles lahidi, Boğazköy tabletleri, Elmalı sikkeleri, Marsyas Heykeli, Eşrefoğlu Camii ana giriş kapısı süsleme panoları, Afrodisias ören yerinden çalınan yüksek kabartma baş Türkiye’ye getirildi. 1960’ta ABD’ye kaçırılan Karun Hazinesi’ne ait eserler arasında bulunan ‘Kanatlı Denizatı Broşu’ da 2013 yılında yurda getirildi.

Kaynak: Habertürk

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Loading Bars
Son Haberler
7 kritik anlaşma
TRT World Forum 2021’de dünyanın yeni güç haritası masaya yatırıldı
TRT World Forum 2021 “Türkiye’de üretilen içerik dünyaya yayılıyor”
Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz
Bakan Çavuşoğlu Güney Kore'ye gidiyor
Son dakika! Ankara'da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Yerleşkesinde korkutan patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'da FETÖ mesajı: Beladan bu ülkelerin de kurtulmasını istiyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
Altun: Krizlere karşı iş birliğinde Türkiye örnek teşkil etmeyi amaçlıyor
Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya reform çağrısı
Bakan Muş 'Cumhuriyet tarihinde ilk' diyerek duyurdu: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
AK Parti'den büyükelçilerin 'Osman Kavala' çağrısına tepki: Yanlış beyanatları en güçlü şekilde reddediyoruz
Erdoğan’dan sömürge düzenine tepki: Korktukça zulüm Afrika’yı sarar
Afrika’yla daha fazla ticaret
Aliya İzzetbegoviç savaşta, siyasette, hayatın her alanında ve en zor şartlarda dahi insan olmanın,vicdanın ve ahlakın timsali olmuştu - Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde dokuzluk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz
Motorine 23 kuruş zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: 7 alanda anlaşma imzaladık
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Bilgin'i kabul etti
Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de: Altı ayrı sahada petrol aranacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: Resmi törenle karşılandı
Akkuyu NGS yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar liralık katkı sunacak
Bir günde bir yıllık ihracat
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Vesayet günleri geride kaldı
Ahmed Cevad Ahundzade
Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Bakan Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bilim alanındaki gelişmeleri önemsiyorum”
Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi rotasını Türkiye’ye çevirdi
Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi
Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazı 16 milyar metreküpe çıkaracak
TUSAŞ'ın kuracağı tesis Türkiye'de bir ilk olacak
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz
Savunma Sanayi Başkanı Demir İKA ACROB'un detaylarını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Erdoğan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı
Türk dünyasının kahramanı, münevveri ve mücahidi Şehit Ahmed Cevad, dünya durdukça her daim rahmetle, minnetle, saygı ve şükranla anılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Fiyat artışı olacak mı?
Bakan Pakdemirli: 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta!
Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili açıklama: Alternatif olarak değerlendirilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Afganistan açıklaması: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terörist yakalandı
Devlet Bahçeli: Sorulacak hesabımız büyüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitime iki yeni müjde
Fahrettin Altun'dan 'siyasi cinayetler olacak' iddialarına yanıt: Korku iklimi oluşturmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi cinayet' spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
TÜMOSAN geliştirdi: Yüzde 100 yerli ve milli Pusat Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Ruanda Türkiye’den SİHA almak istiyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Fırat Kalkanı Bölgesinde terör saldırısı: 2 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: Bizimki TEKNOFEST kuşağı
Afrika çıkarması
Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: ABD Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya yolcusu
AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2: İstanbul kanatlarımın altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli elektrikli lokomotif müjdesi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti
Türkiye'den F-16 adımı: ABD'ye teklif mektubu iletildi
7 EKİM IRAK TÜRKMEN MİLLÎ BAYRAMI KUTLU OLSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Kuzey Irak'ta hava hareketliliği: Türk SİHA'ları kanatlandı
İhracat beklentisi dördüncü çeyrekte arttı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Paris Anlaşması Meclis'ten geçti BM'den ilk mesaj geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
Hedef sınır güvenliğinde dünya pazarı
Bakan Soylu: Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasama yılı bitmeden yeni anayasayı neticeye ulaştırabiliriz
İstanbul Havalimanı başarılarına başarı ekledi: Dünyanın en iyilerinde 2’nci sırada
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidiyor
İçişleri Bakanı Soylu: 127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39'u üst düzey
AZAL, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a çağrı: Diyalogla çözebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz
Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 181'e indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı'nın üstün olduğu’ anlayışın sonuna geldik
İsmail Demir: SGRS projesi geliştirme faaliyetinde son aşamaya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çıkışı: Haritaları kabul mu edeceğiz?
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'de Kürt sorunu yoktur
Tüm haberler