...

Ermeni Diasporası Bu Kitaba Çok Kızacak !

Günün haberi Materials 9 Ekim 2015 09:06 (UTC +04:00)
Ermeni Diasporası Bu Kitaba Çok Kızacak !
Ermeni Diasporası Bu Kitaba Çok Kızacak !

Trend takip edin

Ermeni Sorunu, aradan geçen bir asra rağmen ilk günkü güncelliğini koruyor. Bu alanda yapılan yeni çalışmalar, meselenin pek bilinmeyen taraflarının gün yüzüne çıkarılmasında önemli katkılar sağlıyor. Kısa süre önce çarpıcı bir kitap daha bu çalışmalar arasındaki yerini aldı. Alanında uzman bilim insanlarının kaleme aldığı ve editörlüğünü Hakan BOZ'un üstlendiği "Yüzüncü Yılında Ermeni Meselesi - İddialar, Yalanlar, Gerçekler" isimli kitap çalışması okurlarıyla buluştu.

Ermeni Meselesi'ni tarihi, siyasi ve sosyolojik boyutlarıyla ele alan ve toplam 15 makaleden oluşan Yüzüncü Yılında Ermeni Meselesi "İddialar, Yalanlar, Gerçekler" isimli bu kitap hem bir asırdır devam eden "soykırım" iddialarının değişik açılardan çekilmiş en ilginç fotoğraflarını göstermeyi hem de Türk-Ermeni ilişkilerini yakın kadraja alarak geleceğe yönelik ipuçları vermeyi hedefliyor.

Arka Kapak Yazısı'ndan

Ermeni Sorunu, aradan geçen bir asra rağmen ilk günkü güncelliğini koruyor. 1915'de Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan olaylar, soykırım iddiaları ile yan yana getirilmek suretiyle politik bir amaç doğrultusunda araçsallaştırılıyor. Ermeni olaylarının uluslararası platformlarda, ulusal ve yerel meclislerde lobi faaliyetleriyle oylatılarak tarihi bir hakikat haline getirilmeye çalışılması ise girişimin bir "Ermeni Soykırım Tarihi İnşa" etme amacı taşıdığını gösteriyor.

Türk Milleti, dış kamuoyunda Ermeni lobilerinin faaliyetleri ile ağır suçlamalara maruz kalırken iç kamuoyunda da özür kampanyaları ile ağır bir psikolojik operasyonun hedefi haline getiriliyor. Operasyonun psikolojik hedefi, Türk Milleti'ni tarihinden kopararak özgüvenini sarsmak amacına hizmet ediyor. Türk Devleti ve toplumu yavaş yavaş sözde soykırımı kabul edecek şekilde olgunlaştırılmaya çalışılıyor.

Yüzüncü Yılında Ermeni Meselesi "İddialar, Yalanlar, Gerçekler" isimli bu çalışma ise Ermeni Soykırımı iddialarına farklı açılardan ışık tutmayı amaçlıyor. Konusunun uzmanı bilim insanları tarafından kaleme alınan her makale, dezenformasyon bombardımanına maruz bırakılan Türk toplumuna hakikatlere kulak vermeleri için "yeni şeyler" söylüyor.

İçindekiler Kısmından

Ermeni Sorununun Doğuşu ve Uluslararası Aktörlerin Etkileri
Selimhan Yeniacun

1915'e Doğru Ermeniler ve Van İhtilal Örgütü
Dr. Hasan Oktay

Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarihi Kırılma: Sarıkamış Harekâtı
Hakan Boz

Geçici Sevk ve İskân Kanunu (Tehcir)
Dr. Gürbüz Mızrak

İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin Sevk ve İskân Kanunu'na Karşı Tutumu ve Faaliyetleri
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü

Türkiye'ye Yönelik Ermeni Terörü: Doğu Anadolu'da Ermeni Mezalimi ve Asala Terörü
İlyas Kara

Türk-Ermeni İlişkilerinde Siyasi ve Kültürel Boyut
Dr. Yaşar Kalafat

Diaspora Ermenilerinin Türkiye-Ermenistan İlişkilerine Etkileri
Özer Özocak

Ermenistan Dış Politikası'nda "Ermeni Soykırımı" Söyleminin Kullanımı
Hüseyin Alper Özcan

Ermeni Meselesinin 100. Yıldönümünde Türkiye'nin Stratejik Hataları
Ahmet Turan Esen

"Ermeni Meselesi" ve Kafkasya Gerçekleri
Yrd. Doç. Dr. Ali Asker

Türk Aydınının Kimlik Bunalımı: Hepimiz Ermeni Miyiz?
Prof. Dr. Taner Tatar

Diaspora, Kimlik ve Uluslararası İlişkiler
Yrd. Doç. Dr. Ebru Çoban-Öztürk

Ermeni Tarih Yazımı
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş

Postkolonyalizm Açıdan "Ermeni Meselesi"ni Tekrar Değerlendirmek
Keisuke Wakizaka

Son Haberler

Son Haberler