...

Yeni Çağda Türk Dış Politikası

Yorum Materials 3 Temmuz 2018 12:49 (UTC +04:00)

Trend takip edin

Yeni çağda Türk dış politikası, çok kutuplu bir adil dünya düzenini destekleyecektir. Bu çerçevede uluslararası ilişkilerin daha eşit ve rasyonel bir niteliğe sahip olmasına yardımcı olacaktır. İkili ve çok taraflı bölgesel ve küresel kalkınma ve barış mekanizmalarının kurulmasına katkı sağlayacaktır. Bu hedef doğrultusunda Türk dış politikası, önceki döneme kıyasla proaktif bir nitelik sergileyecektir. Bölgesel güvenlik ve küresel barış konusunda sorumlu bir dış politika izleyecektir. Özellikle Ortadoğu bölgesinin istikrarı ve barışı için yeni inisiyatifler alacaktır.

Yeni çağda Türk dış politikası daha sorumlu bir niteliğe sahip olacaktır. Bu çerçevede gerek bölgesel gerekse küresel sorunların çözümünde Türkiye daha fazla sorumluluk alacaktır. Mevcut uluslararası düzen küresel sorunların çözümüne yeterince yardımcı olamamaktadır. Birleşmiş milletlerin yapısının yenilenmesi acilen gereklidir. Bu nedenle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünya 5’ten büyüktür.” tezini ortaya koymuştur. Yeni çağda Türk dış politikası bu tezi savunmaya devam edecektir. Böylece dünya düzeninin ve uluslararası ilişkilerin daha adil, eşit ve rasyonel bir niteliğe sahip olması için daha fazla sorumluluk alarak katkıda bulunacaktır.

Yeni çağda Türk dış politikasında İpek Yolu diplomasisi daha fazla yer alacaktır. İpek Yolu bölgesine yönelik olumsuz bazı hamleler olursa buna cevap verilecektir. Aynı zamanda bölgenin refahı ve istikrarına yönelik olumlu yaklaşımlar olduğunda işbirliğine daima hazır olacaktır. Sağlıklı ve istikrarlı bir İpek Yolu diplomasisi için Ortadoğu’nun güvenliğine katkı sağlamak kaçınılmaz bir şarttır. Bu nedenle Ortadoğu’nun güvenliği, kalkınması ve istikrarı için yeni dönemde daha fazla diplomatik çaba harcanacaktır. Türkiye bu konuda bütün müttefiklerinden aynı siyasi sorumluluğu beklemektedir. İpek Yolu diplomasisi çerçevesinde Türk dış politikası yeni çağda hem bölge hem de dünya barışı için daha fazla katkı sağlayan olumlu yönde bir nitelik yansıtacaktır.

M. Fatih ÖZTOSUN, TRT ÇİNCE

Etiketler:
Son Haberler

Son Haberler