...

Yeni İpek Yolu’nda Siyasi Sinerji ve Yeni Küresel Düzen

Yorum Materials 29 Mayıs 2018 11:48 (UTC +04:00)

Trend takip edin

21.yy’da insanlığın sorunlarını çözmekte artık yetersiz kalmaktadır. Buna rağmen, ABD liderliğindeki Batı hegemonyasının belli bir düzeye kadar şekillendirdiği bu uluslararası despot düzen, şu an olduğu gibi korunmaya çalışılıyor.

20.yy’da alışılmış olduğu gibi, bu yüzyılda da özellikle hızla kalkınmakta olan ülkelere dayatılmaya devam edilen bu küresel despot düzen, yeni jeostratejik oyunlar çerçevesinde, çatışmalara, anlaşmazlıklara ve istikrarsızlığa yol açıyor.

Örneğin ABD; dolar/kur politikasıyla küresel ekonomi/ticaret düzenine zarar veriyor. Yanı sıra, terör örgütleri kurarak bölgelerin siyasi, sosyal ve güvenlik yapısına darbe vurarak istikrarsızlığa neden oluyor.

Çin, Türkiye, Pakistan gibi hızla kalkınan ülkeler ise, siyasi, ekonomi, finans, teknoloji, kültür, medeniyet gibi bütün alanlarda milli bir politika arayışına girmiş bulunmaktadır. Bu ülkeler, bir taraftan milli menfaatlerini yerel yöntemlerle koruyup diğer taraftan ise başka ülkelerle karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi temelinde yeni küresel ilişkiler geliştirmeye çalışmaktadırlar. Siyasi, ekonomi, finans, teknoloji, kültür, medeniyet gibi bütün alanlarda yeni uluslararası ilişkiler geliştirmek için, geleneksel küresel düzenden bağımsız yeni mekanizmalar kurmaya çalışmakta yahut mevcut olanları güçlendirmeye çabalamaktadırlar. Örneğin; üyelik süreçleri 2015 Ufa Zirvesi’nde resmen başlamış olan Pakistan ve Hindistan’ın, 2017 yılında Astana’da ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi’nde tam üyeliğe kabul edilmesiyle örgütün genişlemesinde tarihi bir adım atılmıştır.

Nitekim, mevcut uluslararası mekanizmaların en önde geleni BM, siyasi, ekonomi, finans, teknoloji, kültür, medeniyet gibi alanlarda çağın sorunlarına artık yeterince çözüm üretememektedir. Örneğin ABD; gittikçe daha da sorumsuz davranarak BM kararlarını hiçe sayarak istediği gibi küresel politikalar uygulamaktadır. ABD konusunda BM’nin bu yetersiz işlevi artık çok açık ve net ortadadır. AnchorBu küresel siyasi realite, ilgili tarafların BM’nin yenilenmesi ya da alternatif yeni bir mekanizma kurulması hususunda inisiyatif almasını zorunla hale getirmektedir.

Nitekim, Türkiye’nin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür!” inisiyatifi, bu konuda atılmış tarihi bir adımdır. Çünkü BM elbisesi, dünya bedenine artık dar gelmektedir.

Bu minvalde, 21.yy’da insanlığın sorunlarına gerçek çözümler üretebilen yeni ve adil bir küresel düzenin kurulması için, kalkınmakta olan ülkeler, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi temelinde, Batı ülkeleri gibi jeostratejik oyun arayışlarına girmeden, küresel sorumluluk bilinciyle, siyasi, ekonomi, finans, teknoloji, kültür, medeniyet gibi alanlarda daha fazla küresel uyum politikası geliştirmelidirler. Bunun için pasif nitelik taşıyan geleneksel diplomasi ilişkilerinden ziyade, özellikle iktidarda olan siyasi partiler liderliğinde, aktif nitelik taşıyan çağdaş siyasi ilişkiler geliştirilmelidir. Bu eğilimle birlikte, Yeni İpek Yolu’nda doğacak olan yeni bir “siyasi sinerji”, Batı’nın yeniden planladığı büyük bir dünya savaşına fırsat vermeden, yeni küresel düzenin kurulmasını hızlandıracaktır.

M. Fatih ÖZTOSUN, TRT ÇİNCE

Etiketler:
Son Haberler

Son Haberler