İslam Dünyasının Vahim Durumu ve Kurtuluş Reçetesi

İslam Dünyasının Vahim Durumu ve Kurtuluş Reçetesi

Güngör Gökdağ

Müslüman toplumların geri kalışının iç ve dış etkenleri olmak üzere, birçok değişik sebepleri vardır. İslam toplumlarında, belirli bir dönemden sonra sürekli olarak irtifa kaybedilmesi, gelişim dinamizminin yitirilmesi ve durağanlaşılması, zaman içerisinde farklı sorunların doğmasına neden olmuştur. Dolayısıyla İslam dünyasının 21. yüzyıldaki gidişatı hiçte ümid verici değildir.

İşte bu sorunlar içinde, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin, daha önce hiç olmadığı düzeyde parçalanmış vaziyette olması en derin olanıdır. Günümüzde Türkiye dışında bu ayrılığı ve bölünmüşlüğü giderecek, bütünleşmeyi sağlayacak en küçük bir teşebbüs ve hareket dahi görülemiyor. Bilakis İslam dünyası, bir araya gelmemek veya birleşmemek hususunda birlik içinde hareket ediyor gibi bir izlenim veriyor.

Katoliklerin Papası, Protestanların Papazı, Yahudilerin Başhahamı var, ama Müslümanların bir Halifesi yok. Her topluluğun, her cemaatin ve her milletin bir başkanı var ama Müslümanların bir başı da yok, önderi de yok?
Oysaki başsızlık ve öndersizlik, çekilen acı ve ızdırapların ana nedenidir, bu çok iyi biliniyor.

Amerika, Birleşik Devletleri oluyor, Avrupa, Birliği oluyor, Şangay Beşlisi oluyor ama İslam Birliği olmuyor, kurulamıyor. Bu nedenle de asırlardır birbirini tamamlayan İslam toplumları, günümüzde kendi başlarına yapayalnız kalıyor. Hem de şaşkın ve biçâre bir halde.

Diğer yandan Batı hayranlığı, bir hastalık olarak Müslüman toplulukların hücrelerine kadar sirayet etmiş görünüyor. Sorunların kaynağının büyük bir kısmı Batı dünyası olduğu halde, selamete çıkış ve kurtuluşun reçetesi yine onlarda aranıyor. Batılılaşmanın yol açtığı erozyon hem dini, hem de kültürel açıdan ciddi manada zararlar vermesine rağmen, İslam dünyasında yaşanan zihinsel iletişim kopukluğu, çok yüksek düzeyde bulunuyor. Öyle ki, Müslüman toplumların birleştirici doğası olan vahdet anlayışı bile, Batı egemenliğinin meydana getirdiği büyük deprem karşısında referans alınamıyor.

Allah'ın ilk emri olan "Oku" lafzının bile özünden çok uzaklaşılmış, bilim, teknoloji ve iktisadi alanlarda çağın bir hayli gerisinde kalınmıştır. Çalışmayı ve üretmeyi değil, tüketmeyi tercih eden bir anlayış, tabanda yayılmıştır. Oysa, Müslümanların değerler sistemi, başka değerler sistemiyle mukayese edildiğinde, İslami değerlerin, bilim ve fen de, gelişme ve ilerlemeyi desteklemede daha ileride olduğu ve daha üstün olduğu her durumda rahatlıkla görülecektir. Böylesi bir durumda dahi, ellerinde her türlü imkan, fırsat, akıl ve para olduğu halde yapılması gerekenlerin yapılmaması, Müslümanların senkronize bir şekilde hareket edemeyişleri, birlikte karar alamamaları, beraberliği sağlayamamaları yine en çok Müslümanlara zarar veriyor.

Ayrıca Müslümanların, Kuran'ı okuyup, yorumlamada tefrikaya düştükleri biliniyor. Kuran'da, dünyanın fâniliğini vurgulayan ayetleri bazı Müslümanlar, dünyanın bizatihi önemsiz olduğu şeklinde tevil ederek, dünyaya gereken önemi hiçbir şekilde vermeyen, sadece ahireti düşünen, ibadetle meşgul olan bir zihniyetin oluşmasına neden olmuşlardır. Daha vahimi ise, dünyevi olan işlerden uzaklaşmanın dini bir vecibe ve gereklilik olduğu anlayışı özellikle Arap dünyasında geniş bir kabul görmektedir.

Müslümanların günümüzdeki bu sessizliği ve dağınık ahvâli, esasında dünyada yaşayan tüm insanlığı etkiliyor. Bananecilik ve vurdumduymazlık, Batı medeniyetinin geçmişte işlediği hata ve günahlarını, yeniden işlemesine ve tahakkümünün yeniden devam etmesine yol açıyor.
Eğer Müslümanlar iç ihtilaf ve karışıklığı bir kenara koyarak, bir ideal etrafında bütünleşip, dayanışma sergileyebilselerdi, bilim, teknoloji, ekonomi, savaş ve savunma alanlarında güçlü olabilselerdi, hem mutlu yaşayacaklar, hem de yeryüzündeki tüm insanlığa barış ve saadeti getirmiş olacaklardı.

Müslümanların kendi medeniyetlerini yeniden güçlü kılabilmeleri için Batılılaşmaya değil, özlerine dönmeye ihtiyaçları var. İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük yaralar alarak çıkan Japonya ile yine aynı savaştan bir enkaz olarak çıkan ve şehirlerinde taş üzerinde taş kalmayan Almanya'nın, kısa bir zaman diliminde hızla toparlanarak, küresel bir dev haline dönüşmesi, kararlı ve çalışkan bir toplumun neleri başarabileceğine önemli bir örnektir.

Dünya üzerinde yaklaşık 200 devlet içinde, 7.5 milyar insan yaşıyor. Bu insanların ise yaklaşık olarak 2.5 milyarı Hıristiyan, 1.5 milyarı Müslüman, 14 milyonu ise Musevi olarak semavi dine inanıyor. Bunların dışında farklı inançları da benimseyen insanlar da çok var. Fakat, 1.5 milyarlık Müslüman olan kitle ise 57 farklı ülkede yaşıyor.
Sınırlı derecede de olsa Türkiye dışındaki, İslam ülkelerinin toplamı, siyasi ve ekonomik alanda dünya politikasına yeterince yön veremiyor.
Üretim kapasitesi ne yazık ki bir Tayvan veya Almanya kadar etmiyor.
Müslümanlar dünya nüfusunun % 20'sini oluşturuyorlar ama dünya ekonomisine yaptıkları katkı sadece %5'le sınırlı.
Tüm İslam dünyası, yıllık bilimsel anlamda yapılan çalışmalarda (makale/patent/icat), sayı olarak 8.5 milyonluk İsrail'i yakalayamıyor.
İslam ülkelerinde eğitim veren üniversiteler, en iyi 500 üniversite arasına birkaç tanesi haricinde girmekte zorlanıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Müslüman olduğu halde, dünyada hiçbir İslam ülkesi tanımıyor.
Yazılım, bilgisayar, tıp, ilaç, fizik, kimya, uzay ve ileri teknoloji gibi daha birçok alanda varlık gösteremeyen İslam ülkelerinin, uluslararası arenada esamesi bile okunmuyor.

Müslümanların bu hayatta en çok değer verdikleri şey hiç şüphesiz kitabımız Kuran'dır, değil mi? Onda bile Tayvan ve Çin ticari olarak girişimde bulunuyor ve Kuran üzerinde çalışma yapıyor. Ürettikleri elektronik kalem, Kuran sayfaları üzerindeki sembollerin üzerine getirildiğinde, ayeti, dilediğiniz okuyucudan tercihleyerek, dinleyebiliyor, ayetin nüzul sebebini ve tefsirini sesli olarak öğrenebiliyorsunuz. Kutsal kitabımız Kuran'ın, daha kolay öğrenilmesi ve inananların istifade etmesi hususunda, Müslümanların değilde, ona hiç inanmayan gayri Müslimlerin çalışma yapması, oldukça düşündürücü ve son derece mânidardır.

Binaenaleyh, Müslüman halkların kusuru büyüktür. Çünkü bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah'ta onları değiştirmez. İçinde bulundukları zilletten, felaha ve aydınlığa çıkartmaz...
Esaretten kurtulup, selamete kavuşmanın yolu ise bellidir;
Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak, tefrikaya düşmemek ve geçmişten günümüze tüm Müslüman kardeşlerine sahip çıkan Türkiye'nin etrafında birlik olup, kenetlenmek...

Kaynak : Hakimiyet.com

Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Yeni İpek Yolu ve Alternatif Dünya Düzeni
Yeni İpek Yolu ve Alternatif Dünya Düzeni
Yeni İpek Yolu Ticaret Sistemi G20’den Daha Rasyoneldir
Yeni İpek Yolu Ticaret Sistemi G20’den Daha Rasyoneldir
Loading Bars
Son Haberler
Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev'in 98. doğum günü
Fahrettin Altun'dan ABD'ye 'soykırım' tepkisi: Talihsiz, hadsiz ve hükümsüzdür!
Biden’ın asıl planı ne?
Müslümanları hedef alan yasa tasarısı oylandı
Tüm Türkiye alınacak kararları bekliyor! Erdoğan açıklayacak
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 29 yıl geçiyor
Asker sayımız Ruslarla eşit olacak!
Berat Albayrak İstifa Etti
Gencehan Tunay - Azerbaycan yakaladığı bu tarihi fırsatı sonuna kadar kullanarak, amacını elde edebilecektir (ÖZEL)
İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Fuzuli kenti işgalden kurtarıldı
Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri füzeyle vurduğu dehşet anları kamerada!
Ermenistan'da Rum korgeneral
Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki
Çin'in Şeffaflık Yoksunluğu Antisinopati Yaratıyor
Şenocak:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye verdiği destek Türk Dünyasında güç birliği için örnek teşkil etmeli
Doğu Akdeniz’de: Güçlü Türkiye, Güçlü Azerbaycan
Muharrem İnce: Haklı mücadelede mi yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanılmış hakkı olarak gören bir siyasetçi mi?
İyi mi Böyle? : Türk Siyasi Yaşamından Son Esintiler
MİT’in İkinci “Kalesi” İstanbul’da Açıldı
ÇİN’İN SAĞLIK İPEK YOLU STRATEJİSİ, KOVİD-19 VE JACK MA VAKFI’NIN ROLÜ
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? : Ali Erbaş versus Ankara Barosu -I-
3 vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi; olması gereken mi yoksa darbe mi?
Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Bakan Karaismailoğlu: “Insan sağliği ön planda tutularak, gemilerde yolcu taşımacılığını başlatiyoruz”
THY uçaklarında ikram kapalı kutuda dağıtılacak
İktidarla Yolu Ayrılanlar: Gelecek Partisi
Renault duyurdu! 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Deva Partisi: İktidarla Yolları Ayrılanlar..
Fahrettin Altun: Türkiye barışın ve güvenliğin teminatı
Kazakistan’ın ‘giriş kapısına’ TAV imzası
150 bin kişiye bağışıklık testi
Kanada'da Kovid-19'a karşı yeni tedavi umudu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay corona virüs sonrası normale dönüş planını anlattı
Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi
Türkiye bu yalan ve iftira kampanyalarına prim vermeyecektir
İstanbul Türkiye’nin 'Vuhan'ı oldu!
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı
Son söz Erdoğan'da! 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı?
Plazma tedavisi umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı
Son dakika! Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni corona virüs kararı!
Türkiye'nin koronayla mücadelesinde sıcak gelişme!
Azerbaycan’da yeni petrol yatağı bulundu
İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması
Ankara’ya inen uçaktakiler corona virüs karantinasına alındı!
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Çin’deki ölümcül salgında son rakamlar şaşırttı
KKTC Sağlık Bakanı açıkladı: Alman turistte corona virüs tespit edildi
Fuat Oktay'dan 'Milli ilaç' vurgusu
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
Yunanistan'da mülteci paniği!
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
THY, koronavirüs nedeniyle Nahçıvan uçuşlarını durdurdu
Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Dışişleri'nden Hocalı mesajı
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan: Rusya inkar ediyor! Koronavirüs için önemli açıklama
Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Dünya devlerini geride bırakan THY rekora uçacak!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'An meselesi!'
İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!
Türkiye'den Yunan'a sert tepki: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
Gül:Tercihim parlamenter sistemden yana
Serdar Ünsal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a gereken cevabı vermiştir
Türkiye'nin yüzde 52,4'ü mutlu, yüzde 70'i umutlu
Çanakkale Boğazın'da korkutan görüntü! Ne olduğu daha bilinmiyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Türkiye - Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır
Koronavirüs dünyayı sarsıyor
Tüpraş 2019'da 236 milyon dolar yatırım, 29.2 milyon ton satış yaptı
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor
Dolar kritik seviyenin üzerinde
İstanbul'da dev operasyon: 44 gözaltı
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov: 2019 bizim için yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladığımız bir yıl olarak özel bir öneme sahip (ÖZEL)
“Kapan-5 Gabar Operasyonu” Başlatıldı
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki
35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı, Çin'den 'Koca Yusuf'la tahliye edilecek
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş açık ihale usulü ile ihale edilecektir
Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi
Türkiye de alarmda! Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme
Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Diyarbakır belediyesi mali hizmetler müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek
Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal etti
Tüm haberler