İslam Dünyasının Vahim Durumu ve Kurtuluş Reçetesi

İslam Dünyasının Vahim Durumu ve Kurtuluş Reçetesi

Güngör Gökdağ

Müslüman toplumların geri kalışının iç ve dış etkenleri olmak üzere, birçok değişik sebepleri vardır. İslam toplumlarında, belirli bir dönemden sonra sürekli olarak irtifa kaybedilmesi, gelişim dinamizminin yitirilmesi ve durağanlaşılması, zaman içerisinde farklı sorunların doğmasına neden olmuştur. Dolayısıyla İslam dünyasının 21. yüzyıldaki gidişatı hiçte ümid verici değildir.

İşte bu sorunlar içinde, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin, daha önce hiç olmadığı düzeyde parçalanmış vaziyette olması en derin olanıdır. Günümüzde Türkiye dışında bu ayrılığı ve bölünmüşlüğü giderecek, bütünleşmeyi sağlayacak en küçük bir teşebbüs ve hareket dahi görülemiyor. Bilakis İslam dünyası, bir araya gelmemek veya birleşmemek hususunda birlik içinde hareket ediyor gibi bir izlenim veriyor.

Katoliklerin Papası, Protestanların Papazı, Yahudilerin Başhahamı var, ama Müslümanların bir Halifesi yok. Her topluluğun, her cemaatin ve her milletin bir başkanı var ama Müslümanların bir başı da yok, önderi de yok?
Oysaki başsızlık ve öndersizlik, çekilen acı ve ızdırapların ana nedenidir, bu çok iyi biliniyor.

Amerika, Birleşik Devletleri oluyor, Avrupa, Birliği oluyor, Şangay Beşlisi oluyor ama İslam Birliği olmuyor, kurulamıyor. Bu nedenle de asırlardır birbirini tamamlayan İslam toplumları, günümüzde kendi başlarına yapayalnız kalıyor. Hem de şaşkın ve biçâre bir halde.

Diğer yandan Batı hayranlığı, bir hastalık olarak Müslüman toplulukların hücrelerine kadar sirayet etmiş görünüyor. Sorunların kaynağının büyük bir kısmı Batı dünyası olduğu halde, selamete çıkış ve kurtuluşun reçetesi yine onlarda aranıyor. Batılılaşmanın yol açtığı erozyon hem dini, hem de kültürel açıdan ciddi manada zararlar vermesine rağmen, İslam dünyasında yaşanan zihinsel iletişim kopukluğu, çok yüksek düzeyde bulunuyor. Öyle ki, Müslüman toplumların birleştirici doğası olan vahdet anlayışı bile, Batı egemenliğinin meydana getirdiği büyük deprem karşısında referans alınamıyor.

Allah'ın ilk emri olan "Oku" lafzının bile özünden çok uzaklaşılmış, bilim, teknoloji ve iktisadi alanlarda çağın bir hayli gerisinde kalınmıştır. Çalışmayı ve üretmeyi değil, tüketmeyi tercih eden bir anlayış, tabanda yayılmıştır. Oysa, Müslümanların değerler sistemi, başka değerler sistemiyle mukayese edildiğinde, İslami değerlerin, bilim ve fen de, gelişme ve ilerlemeyi desteklemede daha ileride olduğu ve daha üstün olduğu her durumda rahatlıkla görülecektir. Böylesi bir durumda dahi, ellerinde her türlü imkan, fırsat, akıl ve para olduğu halde yapılması gerekenlerin yapılmaması, Müslümanların senkronize bir şekilde hareket edemeyişleri, birlikte karar alamamaları, beraberliği sağlayamamaları yine en çok Müslümanlara zarar veriyor.

Ayrıca Müslümanların, Kuran'ı okuyup, yorumlamada tefrikaya düştükleri biliniyor. Kuran'da, dünyanın fâniliğini vurgulayan ayetleri bazı Müslümanlar, dünyanın bizatihi önemsiz olduğu şeklinde tevil ederek, dünyaya gereken önemi hiçbir şekilde vermeyen, sadece ahireti düşünen, ibadetle meşgul olan bir zihniyetin oluşmasına neden olmuşlardır. Daha vahimi ise, dünyevi olan işlerden uzaklaşmanın dini bir vecibe ve gereklilik olduğu anlayışı özellikle Arap dünyasında geniş bir kabul görmektedir.

Müslümanların günümüzdeki bu sessizliği ve dağınık ahvâli, esasında dünyada yaşayan tüm insanlığı etkiliyor. Bananecilik ve vurdumduymazlık, Batı medeniyetinin geçmişte işlediği hata ve günahlarını, yeniden işlemesine ve tahakkümünün yeniden devam etmesine yol açıyor.
Eğer Müslümanlar iç ihtilaf ve karışıklığı bir kenara koyarak, bir ideal etrafında bütünleşip, dayanışma sergileyebilselerdi, bilim, teknoloji, ekonomi, savaş ve savunma alanlarında güçlü olabilselerdi, hem mutlu yaşayacaklar, hem de yeryüzündeki tüm insanlığa barış ve saadeti getirmiş olacaklardı.

Müslümanların kendi medeniyetlerini yeniden güçlü kılabilmeleri için Batılılaşmaya değil, özlerine dönmeye ihtiyaçları var. İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük yaralar alarak çıkan Japonya ile yine aynı savaştan bir enkaz olarak çıkan ve şehirlerinde taş üzerinde taş kalmayan Almanya'nın, kısa bir zaman diliminde hızla toparlanarak, küresel bir dev haline dönüşmesi, kararlı ve çalışkan bir toplumun neleri başarabileceğine önemli bir örnektir.

Dünya üzerinde yaklaşık 200 devlet içinde, 7.5 milyar insan yaşıyor. Bu insanların ise yaklaşık olarak 2.5 milyarı Hıristiyan, 1.5 milyarı Müslüman, 14 milyonu ise Musevi olarak semavi dine inanıyor. Bunların dışında farklı inançları da benimseyen insanlar da çok var. Fakat, 1.5 milyarlık Müslüman olan kitle ise 57 farklı ülkede yaşıyor.
Sınırlı derecede de olsa Türkiye dışındaki, İslam ülkelerinin toplamı, siyasi ve ekonomik alanda dünya politikasına yeterince yön veremiyor.
Üretim kapasitesi ne yazık ki bir Tayvan veya Almanya kadar etmiyor.
Müslümanlar dünya nüfusunun % 20'sini oluşturuyorlar ama dünya ekonomisine yaptıkları katkı sadece %5'le sınırlı.
Tüm İslam dünyası, yıllık bilimsel anlamda yapılan çalışmalarda (makale/patent/icat), sayı olarak 8.5 milyonluk İsrail'i yakalayamıyor.
İslam ülkelerinde eğitim veren üniversiteler, en iyi 500 üniversite arasına birkaç tanesi haricinde girmekte zorlanıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Müslüman olduğu halde, dünyada hiçbir İslam ülkesi tanımıyor.
Yazılım, bilgisayar, tıp, ilaç, fizik, kimya, uzay ve ileri teknoloji gibi daha birçok alanda varlık gösteremeyen İslam ülkelerinin, uluslararası arenada esamesi bile okunmuyor.

Müslümanların bu hayatta en çok değer verdikleri şey hiç şüphesiz kitabımız Kuran'dır, değil mi? Onda bile Tayvan ve Çin ticari olarak girişimde bulunuyor ve Kuran üzerinde çalışma yapıyor. Ürettikleri elektronik kalem, Kuran sayfaları üzerindeki sembollerin üzerine getirildiğinde, ayeti, dilediğiniz okuyucudan tercihleyerek, dinleyebiliyor, ayetin nüzul sebebini ve tefsirini sesli olarak öğrenebiliyorsunuz. Kutsal kitabımız Kuran'ın, daha kolay öğrenilmesi ve inananların istifade etmesi hususunda, Müslümanların değilde, ona hiç inanmayan gayri Müslimlerin çalışma yapması, oldukça düşündürücü ve son derece mânidardır.

Binaenaleyh, Müslüman halkların kusuru büyüktür. Çünkü bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah'ta onları değiştirmez. İçinde bulundukları zilletten, felaha ve aydınlığa çıkartmaz...
Esaretten kurtulup, selamete kavuşmanın yolu ise bellidir;
Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak, tefrikaya düşmemek ve geçmişten günümüze tüm Müslüman kardeşlerine sahip çıkan Türkiye'nin etrafında birlik olup, kenetlenmek...

Kaynak : Hakimiyet.com

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan dünyaya duyurdu: Biz de ABD'ye yaptırım uygularız
Erdoğan dünyaya duyurdu: Biz de ABD'ye yaptırım uygularız
Loading Bars
Son Haberler
TRT World Forum 2021’de dünyanın yeni güç haritası masaya yatırıldı
Son dakika! Ankara'da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Yerleşkesinde korkutan patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'da FETÖ mesajı: Beladan bu ülkelerin de kurtulmasını istiyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
Altun: Krizlere karşı iş birliğinde Türkiye örnek teşkil etmeyi amaçlıyor
Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya reform çağrısı
Bakan Muş 'Cumhuriyet tarihinde ilk' diyerek duyurdu: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
AK Parti'den büyükelçilerin 'Osman Kavala' çağrısına tepki: Yanlış beyanatları en güçlü şekilde reddediyoruz
Erdoğan’dan sömürge düzenine tepki: Korktukça zulüm Afrika’yı sarar
Afrika’yla daha fazla ticaret
Aliya İzzetbegoviç savaşta, siyasette, hayatın her alanında ve en zor şartlarda dahi insan olmanın,vicdanın ve ahlakın timsali olmuştu - Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde dokuzluk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz
Motorine 23 kuruş zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: 7 alanda anlaşma imzaladık
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Bilgin'i kabul etti
Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de: Altı ayrı sahada petrol aranacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: Resmi törenle karşılandı
Akkuyu NGS yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar liralık katkı sunacak
Bir günde bir yıllık ihracat
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Vesayet günleri geride kaldı
Ahmed Cevad Ahundzade
Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Bakan Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bilim alanındaki gelişmeleri önemsiyorum”
Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi rotasını Türkiye’ye çevirdi
Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi
Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazı 16 milyar metreküpe çıkaracak
TUSAŞ'ın kuracağı tesis Türkiye'de bir ilk olacak
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz
Savunma Sanayi Başkanı Demir İKA ACROB'un detaylarını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Erdoğan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı
Türk dünyasının kahramanı, münevveri ve mücahidi Şehit Ahmed Cevad, dünya durdukça her daim rahmetle, minnetle, saygı ve şükranla anılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Fiyat artışı olacak mı?
Bakan Pakdemirli: 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta!
Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili açıklama: Alternatif olarak değerlendirilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Afganistan açıklaması: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terörist yakalandı
Devlet Bahçeli: Sorulacak hesabımız büyüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitime iki yeni müjde
Fahrettin Altun'dan 'siyasi cinayetler olacak' iddialarına yanıt: Korku iklimi oluşturmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi cinayet' spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
TÜMOSAN geliştirdi: Yüzde 100 yerli ve milli Pusat Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Ruanda Türkiye’den SİHA almak istiyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Fırat Kalkanı Bölgesinde terör saldırısı: 2 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: Bizimki TEKNOFEST kuşağı
Afrika çıkarması
Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: ABD Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya yolcusu
AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2: İstanbul kanatlarımın altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli elektrikli lokomotif müjdesi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti
Türkiye'den F-16 adımı: ABD'ye teklif mektubu iletildi
7 EKİM IRAK TÜRKMEN MİLLÎ BAYRAMI KUTLU OLSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Kuzey Irak'ta hava hareketliliği: Türk SİHA'ları kanatlandı
İhracat beklentisi dördüncü çeyrekte arttı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Paris Anlaşması Meclis'ten geçti BM'den ilk mesaj geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
Hedef sınır güvenliğinde dünya pazarı
Bakan Soylu: Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasama yılı bitmeden yeni anayasayı neticeye ulaştırabiliriz
İstanbul Havalimanı başarılarına başarı ekledi: Dünyanın en iyilerinde 2’nci sırada
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidiyor
İçişleri Bakanı Soylu: 127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39'u üst düzey
AZAL, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a çağrı: Diyalogla çözebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz
Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 181'e indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı'nın üstün olduğu’ anlayışın sonuna geldik
İsmail Demir: SGRS projesi geliştirme faaliyetinde son aşamaya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çıkışı: Haritaları kabul mu edeceğiz?
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'de Kürt sorunu yoktur
Bakan Çavuşoğlu: Bizim ne zaman sahaya ineceğimiz bellidir
Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü
Selçuk Bayraktar: AKINCI'nın kavramsal görüntüsü babama ait
Türk şirketlerden göğsümüzü kabartan başarı: Türkmenistan'da gövde gösterisi yaptılar
Tüm haberler