İsmet Yılmaz: Rusya ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını ve şirketlerimizi de içerecek şekilde, son derece haksız tedbirler almıştır (Özel Röportaj)

İsmet Yılmaz: Rusya ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını ve şirketlerimizi de içerecek şekilde, son derece haksız tedbirler almıştır


 (Özel Röportaj)

Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

TREND Haber Ajansı Türkiye Masası'na yazılı röportajda bulunan Türkiye Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, uçak krizinin ardından gelişen Rusya-Türkiye ilişkileri, Suriye krizi ve TAKM'ın kurulmasına yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Trend Haber Ajansı: Türkiye ve Rusya arasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Türkiye savunma politikası nasıl değişmiştir?

Bakan İsmet Yılmaz: Dünyanın en istikrarsız bölgeleri olan Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu'nun ortasında yer alan Türkiye'nin Savunma Politikası; ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve hayati çıkarlarını korumak ve muhafaza etmek esaslarına dayanmaktadır.

Türkiye'nin Millî Savunma Politikası'nı yönlendiren temel ilke Mustafa Kemal ATATÜRK'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" veciz sözüyle belirlenmiştir. Türkiye, ihtilaflara barışçıl yollardan çözüm bulunmasını, çözüm bulunmaması halinde, kriz yönetimi ve uluslararası iş birliği ile krizin çatışmaya dönüşmesinin önlenmesini, çatışmaların kısa sürede durdurulacak kalıcı ve adil bir barışın tesis edilmesini esas alan bir yaklaşım izlemekte ve bunun gereği olarak da, barışı destekleyen tüm faaliyetlere katkıda bulunmakta, bütün ülkelerle ilişkilerini dostluk ve iş birliği temeline dayalı olarak ikili ve çok taraflı olarak sürdürmektedir.

Bu kapsamda Türkiye, RF ile yaşanan krize ilişkin siyasi ve askerî diyalog kanallarının açık bulundurulmasını esas alan bir politika izlemektedir.

Trend Haber Ajansı: 04 Aralık 2015 tarihinde Boğazlar'dan geçiş yapan "Tsesar Kunikov" adlı RF savaş gemisinin geçiş sırasında üzerinde yerden havaya füze sisteminin bir personel tarafından dışarıdan kolaylıkla görülebilecek şekilde omuzda taşınması hususunda Rusya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır. Ayrıca Rusya, uçak güvenliğinin sağlanması için aldığı karar doğrultusunda bölgede operasyon yapan uçaklarını havadan havaya füze taşıyan uçaklar ile izlenmesi yönünde adım atmıştır. Bu hususta, artan kriz sürecinde ve Rusya yöneticilerin konuşma üslubu doğrultusunda, Türkiye'ye karşı saldırgan tavır alınması gibi bir endişe var mıdır? Bu konuda yapılanlar nelerdir?

Bakan İsmet Yılmaz: Öncelikle belirtmek gerekir ki, 24 Kasım'daki hadise bizim için hava sahamıza giren askerî bir hava aracına karşı yürürlükteki angajman kurallarımızın işletilmesinden ibarettir. Hadisede, Türk radar istasyonlarınca defalarca yapılan ve üçüncü taraflarca da kayıt altına alınarak teyit edilen ikazlar dikkate alınmamış ve ihlalde bulunan uçağa angajman kuralları çerçevesinde müdahalede bulunmak zorunda kalınmıştır.

Rus tarafı, Rusya'da yaşayan Türk vatandaşlarını ve burada faaliyet gösteren şirketlerimizi de içerecek şekilde, son derece haksız tedbirler almıştır.

Askerî alanda atılan adımlar da bu ölçüsüz tutumun bir yansımasıdır. Güvertesinde MANPAD taşıyan asker bulunan geminin Boğazlardan geçmesi, S-400 füzelerinin sınırımıza yakın bölgelere yerleştirilmesi, Rus savaş uçaklarının havadan havaya atılan füzelerle uçması bu adımlardan bazılarıdır. Yapılması gereken tek şey, sınırlarımıza, egemenliğimize saygı gösterilmesidir.

Rusya'nın şu ana kadar tüm yapıcı çağrılarımızı yanıtsız bırakıp, bunun yerine Türk vatandaşlarını hedef almasını, ekonomik yaptırımlar uygulamasını, askerî alanda bazı adımlar atmasını ve Türkiye'ye karşı bir kampanya yürütmesini üzüntüyle karşılamaktayız. Biz soğukkanlı tutumumuzu korumak için azamî gayreti sarf ediyor, Rusya'ya yönelik yapıcı diyalog çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Diplomatik kanallardan Rus tarafıyla teması sürdürme gayretindeyiz. Biz de bazı adımlar atmak zorunda kalmadan diyalog tesis edelim ve bu krizi nasıl aşacağımızı birlikte konuşalım diyoruz. Rusya ve Türkiye aynı coğrafyada barış için ortak hareket etmelidir, ülkelerimiz arasındaki gerginliklerin, alınan tek taraflı tedbirlerin hiçbir tarafa yararı olmayacaktır.

Trend Haber Ajansı: Rusya'nın Suriye'deki üssüne S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması ve Moskova'nın İran'a S-300 sistemlerinin sevkıyatına başlaması nedeni ile birçok NATO ülkesinde bu sistemlere karşı radarbozucu sistemlerin geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Bu konuda Türkiye'nin kendi başına veya NATO iş birliğinde alacağı önlemler nelerdir?

Bakan İsmet Yılmaz: Suriye rejimine ait hava savunma unsurları, 22 Haziran 2012 tarihinde ülkemize ait RF-4 tipi silahsız keşif uçağını Suriye'nin 13 deniz mili açığında uluslararası hava sahasındayken düşürmüştür. 03 Ekim 2012 tarihinde Suriye rejimine bağlı güçlerce açılan top ateşi sonucunda, Akçakale'de beş vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunun üzerine, 21 Kasım 2012 tarihli resmî talebimiz üzerine, NATO Dışişleri Bakanları'nın 04 Aralık 2012 tarihli kararı temelinde, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetlerinin takviyesi amacıyla Müttefiklerimize ait hava ve füze savunma yetenekleri ülkemize konuşlandırılmıştır.

ABD, Şubat 2013 ayından başlayarak Gaziantep'te, Almanya ise Ocak 2013 ayından başlayarak Kahramanmaraş'ta ikişer Patriot birliği konuşlandırmıştır. ABD, operasyonel (küresel kuvvet yapılanması) ve teknik (yazılım güncellemesi) sebeplerle; Almanya ise, personel rotasyonunda yaşadığı ciddi sıkıntı nedeniyle bataryalarını bu yılın sonbahar aylarında geri çekmiştir. Hollanda ise, Ocak 2013 ayında Adana'da konuşlandırdığı iki bataryasını geçen yıl geri çekmiş; bunun yerine, İspanya Ocak 2015 ayında bir batarya konuşlandırmıştır.

04 Aralık 2012 tarihli Dışişleri Bakanları kararına binaen ve İttifak güvenliğinin bölünmezliği ilkesi uyarınca, ulusal savunmamızın NATO kapsamındaki takviyesinin sürdürülmesi amacıyla ilgili Müttefiklerle başlatılan çalışmalar bir süredir devam etmekteydi. Bu arada, Rusya Federasyonuna ait uçakların 03 ve 04 Ekim 2015 tarihlerinde ülkemiz hava sahasını üst üste ihlal etmeleri akabinde, 08 Ekim 2015 tarihindeki NATO Savunma Bakanları toplantısında, ülkemizin savunmasının takviyesine yönelik talebimiz yinelenmiştir.

Bu arka plan temelinde, Kuzey Atlantik Konseyi 18 Aralık 2015 tarihinde Türkiye için uyarlanmış güvence tedbirleri paketini onaylamıştır.

Söz konusu tedbirler, NATO'nun güneydoğu sınırlarında devletlerden ve terör gruplarından kaynaklanan çok boyutlu tehditlere karşı, Türkiye'ye güvence sağlamak ve bölgede istikrarı artırmak için tasarlanmıştır. Bu tedbirler savunma amaçlıdır ve belli bir ülkeyi hedef almamaktadır. Kaldı ki, NATO, ülkemizin hava savunma yeteneklerini takviye etmeye, RF'nin Suriye'ye askerî müdahalesinden önce başlamıştır.

Ayrıca, NATO'da, RF'nin "Alan Erişiminin Engellenmesi (A2AD-Anti Access Area Denial)" yeteneğine karşı tedbir alınması konusu üzerinde çalışılmaktadır. Türkiye, tüm çalışmalara aktif katılım sağlamakta ve desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde devam eden çalışmaların sonucuna göre NATO Varşova Zirvesi'ne giden süreçte, NATO'nun caydırıcılığına ilişkin ilave tedbirler geliştirileceğini ve Türkiye'nin de buna destek sağlayacağını düşünüyorum.

Öte yandan, Rusya Federasyonu, Suriye'de Eylül ayından bu yana arttırmakta olduğu askerî mevcudiyeti kapsamında, kayda değer hava savunma ve elektronik muharebe yeteneklerini bu ülkede konuşlandırmıştır. Hava sahamızı ihlal eden uçağın 24 Kasım 2015 tarihinde düşürülmesinin sonrasında, RF'nin ülkemize karşı başlattığı haksız tedbirler meyanında Suriye'de mevcut askerî yeteneklerini, S-400 füze savunma sistemi de dâhil olmak üzere ilave yeteneklerle güçlendirme yoluna gitmiştir.

Bu yeteneklerin, uçak ve füze gibi hava taarruz yeteneklerine sahip olmayan terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyle herhangi bir bağlantısı olmadığı aşikârdır. Aksine, bu tip gelişmiş sistemlerin Suriye'deki varlığı, istenmeyen hadiselerin vuku bulması olasılığını artırması nedeniyle, DEAŞ'a karşı Küresel Koalisyonun Suriye'de icra ettiği hava harekâtı bakımından da ciddi risk arz etmektedir. 24 Kasım 2015 hadisesinin ardından, S-400 bataryasının Suriye'ye sevk edilmesinin yanı sıra, RF'ye ait S-300 füze savunma sistemine sahip güdümlü füze kruvazörü "Moskova"nın Lazkiye açıklarında, Türk kara sularına yakın bölgede konuşlandırılması gibi adımlar, diyalog yoluyla RF ile ilişkilerimizi normalleştirmeyi amaçlayan çabalarla da uyumlu değildir.

Bu durum karşısında 18 Aralık 2015 tarihli güvence tedbirleri paketinin, tüm unsurları itibariyle süratle hayata geçirilmesi temel önceliğimizi teşkil etmektedir.

Trend Haber Ajansı: Türkiye'nin Akdeniz'de askerî gemilerini artırması ve Irak'ta askerî personel sayısını artırmasını yorumlayan bazı uzmanlar, Türkiye'nin Suriye'ye kendi başına müdahil olabileceğini, bu operasyonların sadece havadan değil, karadan ve denizden de desteklenebileceğini ifade etmektedir. Bu tespitler ne kadar gerçekçidir ve krizde en çok göçmen alan ve etkilenen ülke olarak Türkiye'nin direk kendi başına müdahil olmasında engeller nelerdir?

Bakan İsmet Yılmaz: Suriye'deki çatışma ortamı tüm bölge için bir istikrarsızlık kaynağı, ulusal güveliğimize de tehdit haline gelmiştir. Bunda DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin rejimin desteğiyle bu ülkede palazlanmaları ve zemin bulmalarının rolü büyüktür.

Son dönemde, özellikle sınırlarımıza yakın bölgelerde rejim destekli aşırıcı gruplar ve terör unsurlarının müdahil oldukları çatışmaların sınır bölgemizdeki yerleşim birimlerimize olumsuz yansımalarının artmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu kapsamda, ülkemiz, Suriye kaynaklı risk ve tehditlere hazırlık seviyesini üst düzeyde tutmaktadır.

Türkiye, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun aktif bir mensubudur ve Suriye'de sahadaki ihtiyaçlar ve talepler neyi gerektiriyorsa o zeminde hareket etmekte, Koalisyona da her türlü katkıyı yapmaktadır. DEAŞ'la ulusal kaynaklarımızla da etkili şekilde mücadele etmekteyiz. Bu mücadelede kararlılığımız tamdır.

Bununla birlikte, Suriye'de terörle mücadele, ihtilafın siyasi çözümle sona erdirilerek, Suriye halkının hür ve demokratik bir Suriye özleminden beslenen meşru talep ve beklentileri temelinde gerçek bir siyasi geçişle başarılı olabilecektir.

Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilerin kendilerini güvende hissedecekleri ve düzenli yardım alabilecekleri bir alan olması şüphesiz ciddi bir ihtiyaca cevap verecektir. Bu konuda uluslararası toplumla birlikte kolektif çaba ve girişimler sürdürülmektedir.

Bu süre zarfında Rusya'nın Suriye'ye müdahalesi olmuştur. Rusya DEAŞ'la mücadele yerine Suriye'de muhalifleri ve sivilleri, özellikle de Bayırbucak Türkmenlerini vurmaya devam etmektedir. Bunları yaparken, yaşlı, kadın, çocuk ayrımı gözetmemektedir. Rusya 30 Eylül'de askerî müdahalelerine başladığı günden beri 5.000'in üzerinde hava harekâtı gerçekleştirmiştir. Bu harekâtların % 90'ından fazlası sistematik bir biçimde muhalifleri hedef almıştır. DEAŞ mevzilerine yaptığı taarruzların bir etkisi olmamaktadır.

Öte yandan, siyasi süreç yeniden canlanmıştır. Bunun Suriye'de uzun süredir aranan çatışmasızlık, şiddetin durması ve siyasi geçişi getireceğini ummaktayız. Bu yoldaki katkılarımız ve çabalarımız sürecektir.

Türkiye, bu zor dönemde Suriye halkının yanında kararlılıkla durmayı sürdürecek, Suriye'nin ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını temel hedefleri arasında muhafaza edecektir. Temennimiz, etnik köken, din ve mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm Suriye vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin eşitlik temelinde anayasal güvence altına alındığı bir Suriye'nin varlığıdır.

Trend Haber Ajansı: ABD Dışişleri Bakanı John KERRY'nin, Türkiye-Suriye sınırının kapatılması yönündeki açıklamalarının sonrasında, Türkiye'nin atacağı adımlar nelerdir? Kapılarını göçmenlere her zaman açık tutan Türkiye'nin sınırları kapatması sonrası göçmen alımını nasıl sağlayacaktır?

Bakan İsmet Yılmaz: KERRY'nin ifadelerine binaen sorulan soru meselenin yanlış anlaşıldığını gösteriyor. Bunun çeviriden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorum. Söz konusu bölgede sınırın kapatılması, bahse konu sınır hattının Suriye tarafının DEAŞ'tan temizlenmesiyle alakalıdır. ABD ve Türkiye, Kilis-Cerablus hattı boyunca sınırın Suriye tarafındaki DEAŞ mevcudiyetini temizlemek için Uluslararası Koalisyon çatısı altında çeşitli önlemlere ilişkin planlamalar yapmaktadır. Bu çalışmalarımız sürmektedir.

Öte yandan, Türkiye, ihtilaf başladığından beri çatışmadan kaçan Suriyelilere kucak açmıştır. Bu tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır.

Trend Haber Ajansı: Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi AKAR Trend Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı'nın (TAKM) kurulmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ifade etmiştir. Son gelişmeler doğrultusunda TAKM'ın tekrar gündeme geldiği ifade edilmektedir. Bu konuda çalışmalar hangi aşamadadır?

Bakan İsmet Yılmaz: Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) üyeliğinden elde edilen uluslararası tecrübelerden istifade ile Orta Asya ve Kafkas ülkeleri Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri arasında ikili ve çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla, 2011 yılında uluslararası bir organizasyon kurulması çalışmaları başlatılmıştır.

Aynı tarih, kültür ve dil köklerinden kaynaklanan yakınlaştırıcı etki, bü ülkelerde bulunan askerî statülü kolluk kuvvetleri arasında dayanışmayı sağlayacak bir birliğin teşkil edilmesini mümkün kılmıştır.

Bu kapsamda, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında, Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilâtı'nın (TAKM) kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

TREND Haber Ajansı Türkiye ve Ortadoğu Masası Yönetmeni Rufiz Hafızoğlu

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
7 EKİM IRAK TÜRKMEN MİLLÎ BAYRAMI KUTLU OLSUN
7 EKİM IRAK TÜRKMEN MİLLÎ BAYRAMI KUTLU OLSUN
Suriye’de Irak’ta fırtına öncesi sessizlik olacak
Suriye’de Irak’ta fırtına öncesi sessizlik olacak
Ruhani'den ABD'ye sert eleştiri: Yanılıyorsunuz!
Ruhani'den ABD'ye sert eleştiri: Yanılıyorsunuz!
Loading Bars
Son Haberler
Erdoğan'dan İstanbul'u esir alan karla mücadele eleştirisi: Bu tam anlamıyla basiretsizliktir
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması
Karadeniz’de yeni doğal gaz sondajı
Doğal gazda İran’a borç yok: Enerji Bakanı Dönmez'den iddialara yalanlama
Doğal gazda İran bilmecesi: İş dünyasıyla çözüm zirvesi
Günlerdir kar uyarısı yapan İBB, 'ani' bastıran kara yakalanmış! İmamoğlu'ndan iki farklı açıklama
Doğu Avrupa'ya 50 bin asker: ABD’nin Ukrayna krizini fırsata çevirme planı
Yeni Seçim Yasası masaya yatırılacak
DEAŞ yine sahnede: ABD tank sevk etti
Körfez ülkeleri Türkiye için hazırlık yapıyor: 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Sedef Kabaş gözaltına alındı
TCMB'den toplam 28 milyar dolarlık swap anlaşması
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı! TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da
Sovyet Rusya ordusunun, Ermenileri korumak bahanesi ile Bakü ve diğer şehirlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin Azerbaycan halkına karşı işlediği “insanlık suçunun” adıdır - Yalçın Topçu
Azerbaycan'da “Kanlı Ocak” olaylarının 32. yıl dönümü anılıyor
İbrahim Kalın: Türkiye çözüm için hazır!
Sitelerde aidat kavgası büyüyor: Aidata itiraz için genel kurula katılın
Kahramanmaraş'taki boru hattı yangını tamamen söndürüldü
Ne edersek kendimize ediyoruz
Alman medyasından Türk SİHA'ları yasaklansın çağrısı: Erdoğan istediğini yapıyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki: Serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme
Bakan Varank duyurdu: Türk otomotiv endüstrisinde rekor ihracat
Oto yan sanayiinin tedariki Türkiye’den: Tedarikte yüzde 25 büyüdük
Yerli rüzgar türbini için geri sayım: EÜAŞ ve ASELSAN birlikte üretecek
Siber saldırılar 10 trilyon dolar zarar verecek
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Her ay 2 Hürjet uçacak
Dünyayı inşa ettiler: Türk müteahhitler 67 ülkede 30 milyar dolarlık iş yaptı
AB'nin sorunlarını ancak Türkiye çözer
Bakan Akar'dan Azerbaycan'a taziye telefonu
Ne gerekiyorsa yapın
Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor
Azerbaycan uyruklu kişi tabancayla bacağından yaralandı
İDO ve BUDO'dan sefer iptal edildi
İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan senin canını alacağız bilesin
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a destek açıklaması
Ermenistan'dan Pegasus Havayolları'na sefer izni!
Türkiye; Devleti ve Milleti ile Kardeş ülke Kazakistan'ın bir an önce istikrara, barışa refah ve huzura tekrar kavuşmasını dilemektedir - Yalçın Topçu
Ambargolar Türkiye'yi durduramadı
Dışa bağımlılığı azaltıyoruz: Türkiye üretim ve tedarik altyapısını güçlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçağımız 2023'te hangardan çıkacak
Yeni Şafak milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girdi: Türkiye'yi uçuracak ekip 7/24 mesaide
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillerle buluştu: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
HÜRKUŞ'tan müthiş haber! İlk ihracat haberi
TOGG Las Vegas'ta şov yapacak
HES kodu 6 milyon kişiyi izole etti
Antalya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
BDDK'dan 13 bankaya 'kredi' cezası: Kontrol mekanizmasını zamanında oluşturmadılar
Hol Kampı cehennemi: PKK Kur'an okuyan 30 kadını katletti.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü uyardı: OMICRON bağışıklık dinlemiyor
İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı
AK Parti’den sandıkta dijital takip
Sembol proje ‘sembol’ dolu: 1915’i hatırlatacak
Kalın: Karabağ'ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfa açıldı
Bakan Muş: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor
Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı: Gelecek haftadan itibaren kullanıma geçilecek
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike
Bakan Nebati: Fiyatları aşağı çekmeyenler Hazine ve Maliye Bakanlığının nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Fondaşlar alenen casusluk yapıyor
TÜSİAD 28 Şubat’ta da aynısını yaptı
GZT editörlerine Rusya'da 'casusluk' suçlamasıyla gözaltı: Ağır şartlarda tutuluyorlar
Bakan Nebati TL mevduatın tüm ayrıntılarını paylaştı
Karadeniz doğal gazında sevindiren haber: Rekor keşfe rekor çıkarma
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'TÜSİAD ve yavruları'na seslendi: Millet size bu fırsatı vermez
Bunlar iş adamı değil tefeci
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kayseri'ye hızlı tren müjdesi
Turizmde 2022 yılı için 10 milyon erken rezervasyon
İşte otodaki fiyat oyunları
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Asgari ücreti açıkladı... İşte yeni zam oranı
Bakan Dönmez 'Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı' diyerek duyurdu: Enerjideki fiyat artışını vatandaşa yansıtmıyoruz
Konut satışlarında hızlı artış: Geçen yıla göre yüzde 59 yükseldi
Binali Yıldırım: Sanal âlem yalan âlem değildir
Temel Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul bütçeye yük olmayacak
Azerbaycan Milli Lider Haydar Aliyev'in ölümünün 18. yılını anıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İnsan Hakları Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'nın kardeşlerimiz için toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz
İletişim Zirvesi başlıyor
Bakan Nebati, İstanbul'da iş dünyasıyla buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek
Savunma Sanayii Başkanı Demir ASELSAN iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İndirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı: Stokçuların ellerindeki mallara el koyacağız
İletişim Başkanı Altun: Anlaşmalar Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek
Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Afrika'ya 611 bin 200 doz aşı hibesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da onuruna verilen yemeğe katıldı
MHP lideri Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım
İsmail Demir açıkladı: Milli Muharip Uçak için Rusya ile görüşmeler olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP İstanbul’da çivi çakmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu
Savunma sanayii için özel başkanlık
Türkiye'nin ilk metal çinko üretim tesisi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumları şamaroğlanı değil
Rusya-Ukrayna analizlerinin vazgeçilmezi: Bayraktar TB2 SİHA
MSB: Üç adet Akıncı İHA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Erdoğan: Savunma sanayiinde gizli açık ambargo dönemi kapandı
Tüm haberler