İthal ürünü yerli yapan KOBİ’ye destek

İthal ürünü yerli yapan KOBİ’ye destek

Abdullah Karakuş’un sorularını yanıtlayan Bakan Özlü, Türkiye’nin sıçrama yapması ve eşik atlaması için ayrıca Singapur ve Çin’de olan endüstri bölgelerini Türkiye’de de hayata geçireceklerini söyledi.

İthal edilen ürünlerin birçoğunun yerli sanayinin üretebileceğini vurgulayan Özlü, “İthal ettiğimiz 1000 ürünü bunu yapabilecek 1000 KOBİ ile eşleştireceğiz. Bunların bir defaya mahsus masraflarını, tasarlama, geliştirme ve piyasaya sürme masraflarını biz destekleyeceğiz” dedi...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayide ithalatı azaltıp yerli üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik ses getirecek yeni projeyi Milliyet’e anlattı. Milliyet’i bakanlıkta ağırlayan Özlü sorularımıza şu yanıtları verdi:

İthalatı azaltmaya ve yerli malı üretmeye yönelik yeni projeleriniz var mı?

Türkiye’nin ihracatının yüzde 95’ini sanayi ürünleri oluşturuyor. Yani Türkiye’nin ihracatı sanayiye dayalı ihracat. Fakat ihracatımız içerisinde yaklaşık yüzde 60’a varan kısmı yurtdışı malzeme. İthal ettiğimiz ürünler içerisinde öyle ürünler varki bizim yurtiçi sanayimiz bunları yapabilecek yetenekte ve kabiliyette. Onun için biz özellikle KOSGEB’in genel KOBİ destekleri vermesi yerine imalat sanayine odaklanmasını arzu ediyoruz. Ve buna ilişkinde yeni bir proje ve çalışma yürütüyoruz. Ve bir program üzerinde çalışıyoruz: 1000 ürün 1000 KOBİ. İthal etmekte olduğumuz 1000 ürünü listeliyoruz. Bu 1000 ürünü Türkiye’de üretebilecek 1000 KOBİ ile eşleşleştireceğiz. Bunların bir defaya mahsus masraflarını, tasarlama, geliştirme ve piyasaya sürme masraflarını biz destekleyeceğiz. Zaten ithal ettiğimiz için Türkiye’de pazarda bir ihtiyaç var. Zaten pazar var. Dolayısıyla 1000 ürün 1000 KOBİ programı, ithal ettiğimiz 1000 kalem ürünü yerlileştirmeyi esas alan bir proje.

Trabzon’a ada

Türkiye’nin sıçrama yapması için yeni hedefleriniz neler?

Türkiye’nin sıçrama yapması ve eşik atlaması için mega endüstri bölgelerine ihtiyacı var. OSB’ler, sanayi siteleri ve serbest bölgeler var. Ama biz Türkiye’nin belli bölgelerinde, 5 bölge yapmayı arzu ediyoruz. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Güney Marmara (Balıkesir-Çanakkale arası), Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de 5 büyük endüstri bölgesi oluşturmayı arzu ediyoruz. Bunun bir tanesini Trabzon’a kuracağız. Doğu Karadeniz’de. Trabzon’da arazi olmadığı için denizi doldurup bir yatırım adası oluşturacağız.

200-250 milyar dolarlık proje

Nasıl bir gelir bekleniyor?

Dünyanın bazı ülkelerinde bu tip endüstri bölgeleri var. Singapur’da, Malezya’da, Çin’de var. Bunlar OSB’nin çok büyüğü. Kuracağımız endüstri bölgelerinden en az ikisinin petro kimya esaslı, petro kimya sanayine hizmet edecek şekilde yapılandırılmasını arzu ediyoruz. Bizimkinin 50 milyar, 40 milyar dolar cirosu olsun. Bunu 5 ile çarptığınız zaman yaklaşık 200-250 milyar dolarlık Türkiye’nin 5 bölgesinde bir ciro, bir ekonomik faaliyet oluşacak ki bunun Türkiye’ye bir sıçrama yaptıracağına inanıyorum.

‘Yeni girişimcileri destekleyeceğiz’

Yeni girişimcilere yönelik ne gibi destekleriniz olacak?

KOSGEB aracılığıyla 30-50-100 bin lira yeni girişimciye desteklerimiz vardı. Geçen sene ekonomik durgunluk olduğunda KOSGEB’de bir strateji değişikliğine gittik. Yeni girişimcileri destekleyeceğiz ama oluşmuş girişimcileri de öldürmeyelim, onların da ayakta kalması lazım diye düşündük. 50 bin liraya kadar KOBİ destek kredisi oluşturduk. Bu krediden yaklaşık 273 bin KOBİ faydalandı. 6.7 milyar lira KOBİlere destek verildi. Yeni girişimcilere verdiğimiz destekler şuanda da devam ediyor. TÜBİTAK TEYDEB kapsamında; 1512 Tekno Girişim Sermaye Desteği çerçevesinde, 2013-2017 Temmuz itibarı ile, 59,4 Milyon TL hibe destek verildi. Bununla birlikte BİGG projesi kapsamında 2017 yılı 1. Döneminde girişimcilere 1512 Tekno Girişim Sermaye Desteği çerçevesinde 30 milyonluk hibe desteğinin sözleşmesi yapılmış ve Ekim ayında ödemeler başlayacak. Yine 2017 yılı 2. Dönemi kapsamında da girişimcilere 1. Dönemi aşan hibe desteği verilecek.

n Denetleme ve standart sağlama noktasında neler yapıyorsunuz?

Piyasa gözetim ve denetimle ilgili Türkiye’de 10 bakanlık ve kuruluş var. Burada bir model üzerinde mutabık kalmaya çalışıyoruz. Bunu inşallah önümüzdeki günlerde ekonomi koordinasyon kuruluna arzedeceğiz. O kuruldan çıkacak karara göre de Bakanlar Kurulu’na gelecek ve Meclis’ten geçecek. 10’a yakın kurum bu işten sorumlu. Bunları derleyecek toparlayacak ve piyasada tüketicinin korunmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturulacak.

Yerli araba maksimum 5 kişiye verilecek’

Çalışmalar devam ediyor. İyi gidiyor. Almanya’da otomobil fuarı var. Bu fuarın sonrasında bu ay içerisinde inşallah bir ortak girişim grubu ya da baba yiğitler gurubu Sayın Cumhurbaşkanı’mızın onayından sonra, arz ettikten sonra bunları açıklayacağız. Tek kişi olmaz. Çok büyük proje. Tek kişiye vermek riskli. 10 kişiye vermek de riskli. Maksimum 5 kişi olabilir. Yüzde 20 eşit ortaklık gibi.

‘AR-Ge Merkezi 1000 olacak’

AR-GE merkezlerini artıracak mısınız?

AR-GE ve tasarım merkezleri programını yürütüyoruz. Şimdi, AR-GE merkezi 15, tasarım merkezi 10 personelle açılabiliyor. Şu anda 697 AR-GE ve tasarım merkezimiz var. Biz bunu önümüzdeki beş ay içerisinde 1000’e çıkaracağız. Bunun için de çok ciddi bir faaliyet yürütüyoruz. Burada bazı sivil toplum kuruluşları da bu konuyu önemsiyor ve destek oluyorlar. AR-GE merkezi açmak demek, şirketlerimizin bir AR-GE kültürüyle tanışması demek. Yani yeni ürünler, inovasyon yapma, yeni ürünler piyasaya sürme, kendini geliştirme noktasında kendi bünyesinde bir altyapı kazanması demek. Bunun sağlayacağı vergisel avantajlar var. Birtakım vergilerden muafsın yeni ürünlerde. Bu da teşvik oluyor. Yurt dışından AR-GE merkezi için malzeme getirirsen gümrük vergisi sıfırlanıyor, bir sürü şey var. Çalışanların maaşlarının bir kısmını biz ödüyoruz.

Yeni ürünlerle ihracatı artırmak için neler yapılacak?

Yeni ürünlerle ilgili birkaç hedef var. Bunlardan birincisi, katma değeri yüksek ürünler yapıp Türkiye’nin ihracat gelirlerini artırmak. Yani şimdi 1 kilogram taş ile 1 kilogram altın aynı şey değil. Yani birinin getirisi ile öbürünün getirisi aynı şey değil. Biz daha çok yüksek katma değerli ürünler üretebilecek şekilde sanayimizin kendisini geliştirmesini destekleyeceğiz. Bunun için tabii nitelikli insan gücüne ihtiyaç var. Örneğin biz OSB’lerde bünyesi içerisinde teknik kolejler açma şeyi getirdik geçen çıkan yasayla. Buradaki amacımız da hangi OSB’ye gitsek, hangi fabrikaya gitsek diyorlar ki: ‘Bize eleman lazım.’ O yüzden biz OSB’ler içerisinde teknik kolejler kurmak istiyoruz. Bunlardan 5 tanesiyle görüştük, razılar. Bu sene sonuna kadar 5 tanesinin kurulması yönünde protokolleri imzalayacağız.

Sanayi olarak ana amacınız ne?

Sanayi tarafı olarak amacımız, katma değerin artması, teknolojinin yükselmesidir. Bakın Türkiye’nin dış ticaret açığı var, Türkiye’nin cari açığı var. Ama emin olun, esas açık teknoloji açığı. Çünkü bizim sattığımız ürünlerin katma değeri düşük, aldığımız ürünlerin katma değeri yüksek. Dolayısıyla bizim bunu tersine çevirmemiz lazım. Bakın, şu anda imalat sanayimiz içerisinde yüksek teknoloji ürünlerin, daha doğrusu ihracatımız içerisinde yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 4’ler mertebesinde. Amacımız da bu 4’ü önce 8’e, sonra 16’ya çıkarmak. Biliyorsunuz, Avrupa Birliği ortalaması yaklaşık yüzde 20’dir.

‘TÜBİTAK’ın görevleri ve misyonu değişiyor’

Kriptolu telefon kullanılıyor mu? TÜBİTAK’ın yapısında değişiklik olacak mı?
TÜBİTAK geçmişte kriptolu telefon yaptı. Bunu kullanıma sundu. Fakat bunların içerisindeki bir takım çipler farklı maksatlarla kullanıldığı için şuanda kriptolu telefon yapmıyoruz. Siz kriptolu diye yapıyorsunuz içine bir şey koyuyorsunuz. Ve karşı tarafı mağdur ediyorsunuz. O bakımdan TÜBİTAK’ın yapılandırılması ana konularımızdan birisi. TÜBİTAK yapılandırılmasından sonra TÜBİTAK’ın görevlerinde ve misyonunda da bir farklılaşma olacak. Bunlardan birisi devletin ARGE harcamalarının tek bir hesapta topluyoruz. Kaynakları birleştiriyoruz. İkincisi karar mekanizmalarını sadeleştiriyoruz. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu yerine Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu diye bir kurul kuruyoruz, başında Başbakan var. Hızlı karar almayı sağlıyoruz. Süreçleri kısaltıyoruz. Üçüncüsü 17 enstitüyü tek bir çatı ve yapı içerisinde birleştirip güçlü bir AR-GE merkezi oluşturmak istiyoruz. Türkiye’nin insan kaynakları sınırlı. Her konuda yetişmiş çok sayıda uzmanımız yok. Uzay faaliyetlerinde bulunalım diyoruz. Türkiye’de uzayla ilgili çalışanların tamamını biraraya getirseniz 500 kişiyi geçmez. Şimdi insan kaynakları sınırlı, bütçesi sınırlı bir ülkenin bunları birleştirmesi gerekir. Dağınık olan bütçeleri AR-GE ve teknoloji özel hesabı fonu diye bir hesapta topluyoruz, birleştiriyoruz. Güçlü bir kaynak yapısına ulaşıyoruz. İnsan kaynaklarımız sınırlı, onları bir yapıda birleştiriyoruz. Dolayısıyla ürün odaklı belli alanlara yoğunlaşmış bir mekanizma oluşturuyoruz.

‘BM, NATO ve AGİT iyi birsınav vermedi’

Arakan Müslümanlarına yönelik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünyanın neresine baksanız Müslümanların aleyhine bir durum söz konusu. Dünyadaki barış ve huzuru sağlamak üzere kurulan uluslararası kurumlar var. Mesela, BM, NATO, AGİT. Şimdi, dünyanın bugün geldiği noktaya baktığımızda, ne Birleşmiş Milletlerin ne AGİT’in ne de NATO’nun güvenlik noktasında önemli bir görev, bir rol icra edebildiğini söyleyemeyiz.
Barış ve güvenliğin sağlanması, adaletsizliklerin giderilmesi noktasında egemen güçlerin iyi bir sınav verdiğini söyleyemeyiz.

Kuzey Kore’ye yönelik hidrojen bombası tartışmalarına bakış açınız?

Kuzey Kore çok bilinen bir ülke değil, daha doğrusu içi bilinen bir ülke değil. Bir komünist rejim var, her şey kapalı. İşte kıtalararası balistik füze yapmaya çalışıyor. Ama orada çok ciddi bir Çin etkisi var. Zaten ticaretinin çok mühim bir kısmını Çin’le yapıyor. Yani bu az önce saydığım örgütlerin, BM, NATO, AGİT gibi dünyanın güvenliğinden sorumlu örgütlerin bu konuda bir tedbir alması lazım.

Almanya ile yaşananlar konusunda neler söyleyeceksiniz?

Türk-Alman ilişkilerinin derinliği ve çerçevesi çok geniş, çok büyük. Yani tarihi çok köklü ilişkilerimiz olan bir ülke Almanya. Orada yaşayan soydaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Bizim yine Almanya’yla olan dostluğumuz çok eski yıllara dayanıyor. Almanya’yla ilişkilerimizin de en kısa sürede normalleşmesini, normal eski seyrine dönmesini temenni ediyorum.

Kaynak Milliyet

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan dünyaya duyurdu: Biz de ABD'ye yaptırım uygularız
Erdoğan dünyaya duyurdu: Biz de ABD'ye yaptırım uygularız
Loading Bars
Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
Altun: Krizlere karşı iş birliğinde Türkiye örnek teşkil etmeyi amaçlıyor
Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya reform çağrısı
Bakan Muş 'Cumhuriyet tarihinde ilk' diyerek duyurdu: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
AK Parti'den büyükelçilerin 'Osman Kavala' çağrısına tepki: Yanlış beyanatları en güçlü şekilde reddediyoruz
Erdoğan’dan sömürge düzenine tepki: Korktukça zulüm Afrika’yı sarar
Afrika’yla daha fazla ticaret
Aliya İzzetbegoviç savaşta, siyasette, hayatın her alanında ve en zor şartlarda dahi insan olmanın,vicdanın ve ahlakın timsali olmuştu - Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde dokuzluk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz
Motorine 23 kuruş zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: 7 alanda anlaşma imzaladık
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Bilgin'i kabul etti
Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de: Altı ayrı sahada petrol aranacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: Resmi törenle karşılandı
Akkuyu NGS yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar liralık katkı sunacak
Bir günde bir yıllık ihracat
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Vesayet günleri geride kaldı
Ahmed Cevad Ahundzade
Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Bakan Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bilim alanındaki gelişmeleri önemsiyorum”
Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi rotasını Türkiye’ye çevirdi
Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi
Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazı 16 milyar metreküpe çıkaracak
TUSAŞ'ın kuracağı tesis Türkiye'de bir ilk olacak
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz
Savunma Sanayi Başkanı Demir İKA ACROB'un detaylarını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Erdoğan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı
Türk dünyasının kahramanı, münevveri ve mücahidi Şehit Ahmed Cevad, dünya durdukça her daim rahmetle, minnetle, saygı ve şükranla anılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Fiyat artışı olacak mı?
Bakan Pakdemirli: 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta!
Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili açıklama: Alternatif olarak değerlendirilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Afganistan açıklaması: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terörist yakalandı
Devlet Bahçeli: Sorulacak hesabımız büyüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitime iki yeni müjde
Fahrettin Altun'dan 'siyasi cinayetler olacak' iddialarına yanıt: Korku iklimi oluşturmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi cinayet' spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
TÜMOSAN geliştirdi: Yüzde 100 yerli ve milli Pusat Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Ruanda Türkiye’den SİHA almak istiyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Fırat Kalkanı Bölgesinde terör saldırısı: 2 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: Bizimki TEKNOFEST kuşağı
Afrika çıkarması
Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: ABD Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya yolcusu
AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2: İstanbul kanatlarımın altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli elektrikli lokomotif müjdesi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti
Türkiye'den F-16 adımı: ABD'ye teklif mektubu iletildi
7 EKİM IRAK TÜRKMEN MİLLÎ BAYRAMI KUTLU OLSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Kuzey Irak'ta hava hareketliliği: Türk SİHA'ları kanatlandı
İhracat beklentisi dördüncü çeyrekte arttı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Paris Anlaşması Meclis'ten geçti BM'den ilk mesaj geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
Hedef sınır güvenliğinde dünya pazarı
Bakan Soylu: Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasama yılı bitmeden yeni anayasayı neticeye ulaştırabiliriz
İstanbul Havalimanı başarılarına başarı ekledi: Dünyanın en iyilerinde 2’nci sırada
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'ya gidiyor
İçişleri Bakanı Soylu: 127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39'u üst düzey
AZAL, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a çağrı: Diyalogla çözebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz
Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 181'e indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Batı'nın üstün olduğu’ anlayışın sonuna geldik
İsmail Demir: SGRS projesi geliştirme faaliyetinde son aşamaya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çıkışı: Haritaları kabul mu edeceğiz?
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'de Kürt sorunu yoktur
Bakan Çavuşoğlu: Bizim ne zaman sahaya ineceğimiz bellidir
Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü
Selçuk Bayraktar: AKINCI'nın kavramsal görüntüsü babama ait
Türk şirketlerden göğsümüzü kabartan başarı: Türkmenistan'da gövde gösterisi yaptılar
1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında: ENR dünya inşaat sektörü dergisi 10 sayfalık özel bölüm hazırladı
Akdeniz'de provokasyon: Fransa Yunanistan’ın kartvizitiyle Doğu Akdeniz’de gerginlik çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu
Tüm haberler