Bakan Fikri İşık: Dünyaya yeni teknolojiler sunmak istiyoruz

Bakan Fikri İşık: Dünyaya yeni teknolojiler sunmak istiyoruz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık: "Yerli otomobil projemizi geliştirirken ortaya sadece bir otomobil çıkarmakla yetinmek istemiyoruz. Sürücü kontrol ünitesi veya otonom araç sistemleri gibi alanlarda dünyaya yeni teknolojiler de sunmak istiyoruz" dedi.

Işık, Intel Teknoloji Konferansında yaptığı konuşmada, teknolojinin insan hayatını koruması, güzelleştirmesi, iyileştirmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, konferansta yapılacak olan değerlendirmelerin bu amaca hizmet edeceğine inandığını kaydetti.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 29'uncu Toplantısını Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında dün gerçekleştirdiklerini anımsatan Işık, şunları kaydetti:

"Toplantımızın ana gündemini, Sanayi 4.0 devrimi oluşturdu. Önceki 3 sanayi devrimini geriden takip ettiğimiz için bu yeni sürece şimdiden hazırlıklı olmayı çok önemsiyoruz. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında da bu sürecin neler getireceğini, bu sürece hazır olmamız için neler yapmamız gerektiğini çok kapsamlı bir şekilde ele aldık. BTYK toplantımızın hemen ertesi günü, özel sektör öncülüğünde böyle bir konferansın gerçekleşiyor olması, gerçekten de çok isabetli oldu. Sizlerden şu hususu özellikle rica ediyorum, Bu konferansta, teknolojinin geleceğiyle Türkiye'nin geleceğini birlikte ele alalım. Türkiye'nin yeni nesil teknolojileri geriden takip eden değil, bu teknolojileri geliştiren ihraç eden bir ülke olması için neler yapmamız gerektiğini tartışalım."

Işık, gelecekle ilgili yapılan konuşmalar, tahminler ve öngörülerin zaman zaman muhataplara aşırı fantastik gelebildiğini anlatarak, "Tahminleriniz ne kadar somut verilere dayanıyor olursa olsun, yaptığınız iş, tamamen futuristik bir yaklaşım gibi algılanabiliyor. Bugün konuşulanlar, yarın gerçek olabilir ve olacaktır" dedi.

Konferansta tartışılacak teknoloji alanlarında yeni gelişmeler yaşanması ve kitleleri ciddi bir şekilde etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu aktaran Işık, tarihin en önemli icatlarından biri olan radyonun 50 milyon kullanıcıya ulaşmasının 38 yılda gerçekleştiğini, bu sürenin televizyon için 13 yıl, internet için 15 yıl ve bazı sosyal medya uygulamaları için ise 1 yıl olduğunu dile getirdi.
Işık, özellikle bilgi teknolojileri alanında yaşanan değişimin hızının gerçekten de baş döndürücü bir hal aldığını belirterek, "2015 yılında dünya genelinde kullanıma sunulan akıllı telefon sayısı 1,5 milyar. Dünyada dijital veri kullanımı, her iki yılda bir ikiye katlanmakta. 2020 yılında, dijital evrenin boyutunun 44 zetabayt'a ulaşması beklenmekte. Bu rakam, hane halkı başına yaklaşık 10 terabaytlık bir alana tekabül edecek" diye konuştu.

Dünyada, internet erişimi olan insan sayısının 3 milyar olmasına rağmen, 13-14 milyar civarında akıllı cihaz bulunduğuna dikkati çeken Bakan Işık, "Nesnelerin interneti sayesinde artık arabalar, binalar, beyaz eşyalar veya giysiler de akıllı cihaz özelliği kazanıyor ve kazanacak" dedi.

"Teknolojiye ayak uyduramayanlar yarının dünyasında olmayacak"

Bakan Işık, Sanayi 4.0 diye isimlendirilen sürecin hem üretim hem de tüketim alışkanlıklarında radikal değişiklikler doğuracağını belirterek, bu sürecin aşırı otomasyon ve aşırı bağlantılılık ayırt edici özelliğinin bulunduğunu kaydetti.
Yaşanacak gelişmelerin, bireyler, şirketler ve ülkeler düzeyinde farklı yansımaları, etkileri ve sonuçlarının olacağını ifade eden Işık, şunları söyledi:
"Ülke olarak, bu etkileri iyi analiz etmemiz, hem insanımızı hem de şirketlerimizi sürece iyi hazırlamamız gerekmektedir. Bireyler düzeyinde baktığımızda, özellikle düşük beceri gerektiren işlerde çalışanların üzerinde bir baskı oluşacaktır. Zira 2020'li yıllarda, sık tekrar eden düşük becerili işlerin neredeyse tamamı otomasyon yoluyla yapılabilecek. Hatta orta beceri gerektiren işlerin büyük bir bölümü yine otomasyon yoluyla yapılacak, bunun da ötesinde bazı karar alma süreçleri de yapay zekalar tarafından yürütülecek.

Mesela bir giyim mağazasında, hangi model gömleğin çok satıldığını akıllı raflar tespit edecek, bu raflar bu bilgiyi doğrudan fabrikaya aktaracak, siparişi yapacak ve fabrika, hangi modelden ne kadar üreteceğine bu veri akışı sayesinde kendisi karar verecek."

Işık, bu nedenle, iş gücü piyasasının niteliğini artırmanın ve şirketleri bu dönüşüme hazırlıklı hale getirmenin çok büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Büyük ve köklü firmalar geleceğin dünyasında çok zorlanacak. Dünyadaki en büyük şirketler, en iyi teknoloji firmaları, en yüksek marka değerine sahip firmalar gibi listelerin zirvesi, yıldan yıla ciddi değişiklikler gösterecek" dedi.

Bakan Işık, dijital teknolojiye adapte olamayan önemli bir fotoğraf makinesi firması ve cep telefonu pazarının lideri olan bir firmanın, akıllı telefonlara geçiş sürecinde pazardaki üstün pozisyonunu kaybettiğini ve çok gerilere düştüğünü aktararak, gelecek dönemde bu tür hikayelerle daha da sık karşılaşılacağını kaydetti.
Işık, bilgisayar teknolojilerinde ve mimarisinde köklü değişikliklerin yaşanacağını ifade ederek, "Foton teknolojisini kullanan optik bilgisayarlar sayesinde, 10 terabayt verinin 1 saniyede taşınması hedefleniyor. Buna ve benzer süreçlere uyum sağlayamayan firmalar, bugün ne derece büyük olursa olsunlar, yarının dünyasında yer alamayacak" şeklinde konuştu.
Ülkeler düzeyinde ise insan kaynağını ve reel sektörünü bu sürece hazırlayamayan ülkelerin çok ciddi sıkıntılara maruz kalabileceklerini anlatan Işık, "Bunun aksi olarak, insan kaynağını, girişimcilerini ve KOBİ'lerini yeni sürece iyi hazırlayan milletler ise rekabet gücünü ele geçirecek. Özelikle bugün rekabet gücünü ucuz iş gücü sayesinde ele geçiren ülkeler, bu otomasyon sürecinden olumsuz etkilenebilirler" değerlendirmesinde bulundu.


"Teknolojik gelişmelere mesafeli durma lüksümüz yok"


ABD Başkanı Barack Obama'nın, "Herkes İçin Bilgisayar Bilimi İnisiyatifini" başlattığını anımsatan Bakan Işık, "Obama, ilkokul çocuklarıyla birlikte kodlama derslerine katıldı. ABD'nin bir süper güç olarak kalması için, çalışanların geleceğin dünyasında iş bulabilmeleri ve işlerini koruyabilmeleri için, kodlama ve programlama bilen insan sayısını artırmaları gerektiğini vurguladı. Dünyanın en önemli teknoloji firmalarına sahip bir ülkede buna ihtiyaç duyuluyorsa, bizim bu gelişmelere mesafeli durmak gibi bir lüksümüz yoktur, olamaz" dedi.

Işık, hükümet ve bakanlık olarak bütün bu gerçeklerin farkında olduklarını belirterek, simülasyon, nesnelerin interneti, büyük veri, sensör teknolojileri, yapay zeka, bulut bilişim, robotik teknolojiler, 3-D yazıcılar gibi alanlarda yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini kaydetti.
Bakan Işık, Ar-Ge Reform Paketinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini, bu paketle, bakanlıkta yürüttükleri destek programlarını, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumlara aktarma yetkisini aldıklarını, politika belirlemeye ve yeni nesil teknolojilere daha fazla odaklanmak istediklerini anlattı.

Nesnelerin interneti yoluyla artık her cihazın bilgi teknolojilerinin bir ürününe dönüştüğünü dile getiren Işık, sözlerine şöyle devam etti:
"İşte bu nedenle, yerli otomobil projemizi geliştirirken, ortaya sadece bir otomobil çıkarmakla yetinmek istemiyoruz. Sürücü kontrol ünitesi veya otonom araç sistemleri gibi alanlarda, dünyaya yeni teknolojiler de sunmak istiyoruz. Yeni nesil teknolojilerde ülkemize ciddi bir ivme kazandırmak için çok ciddi bir gayret içindeyiz. Biyoteknoloji Strateji Belgemizi uygulamaya başladık. Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Stratejimizin hazırlıklarını da tamamladık. İnşallah bu belgeleri de en kısa sürede uygulamaya başlayacağız. Nesnelerin interneti, büyük veri, Bulut Bilişim ve Giyilebilir Teknoloji alanlarını düzenleyecek strateji belgemizle ilgili çalışmalara da devam ediyoruz. TÜBİTAK'ta Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı'nın kurulum işlemlerini birkaç gün önce tamamladık. İnşallah en kısa zamanda bu laboratuvarı faaliyete de geçireceğiz."

Işık, TÜBİTAK'ta kamu bulutu, güvenli kimlik doğrulama, uygulama pazarı, web portalı, veri depolama, uygulama kütüphanesi geliştirmeye yönelik Ar-Ge faaliyetlerini yürüttüklerini aktararak, Türkiye'de Ar-Ge harcamaları açısından çok önemli gelişmeler yaşandığını, ancak gelinen seviyeyi yeterli bulmadıklarını bildirdi.

"İhtisas teknoparkları dönemini başlatıyoruz"

Intel gibi firmaların yıllık 11-12 milyar dolar Ar-Ge harcaması yaptıkları bir dünyada, Türkiye'deki Ar-Ge harcamalarını hem nicelik hem de nitelik olarak daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Işık, Ar-Ge Reform Paketi ile bu alanda yeni bir sıçrama dönemine girileceğini söyledi.
Işık, 2002 yılında 2 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) sayısını 63'e çıkardıklarını, Ar-Ge reform paketiyle, ihtisas teknoparkları dönemini başlattıklarını, teknoparklarda kurulu olan veya teknogirişim sermayesi desteğinden yararlanan firmaların Girişim Sermayesi'ne erişimini kolaylaştırdıklarını dile getirdi.

Bakan Işık, Rekabetçi Sektörler Programı ile hayata geçirdikleri Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi ile KOBİ'lere, üniversitelere ve araştırmacılara 52,5 milyon avroluk kaynak sağlayacaklarını bildirdi.
Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli personel sayısını daha önce 50'den 30'a indirdiklerini hatırlatan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu düzenlemenin ne kadar olumlu bir adım olduğunu net bir şekilde gördük. Zira 2014 yılında bakanlığımızca 24 Ar-Ge merkezi belgesi verilmişken 2015 yılında bu sayı 67'ye ulaştı. Ar-Ge Reform Paketiyle, Ar-Ge merkezi kurmak için gerekli personel sayısını, yazılımın da dahil olduğu bazı sektörler için 15'e düşürüyoruz. Ar-Ge Merkezlerinde daha fazla ve daha nitelikli personel istihdamının önünü açıyoruz. Personelin projelerle veya lisansüstü eğitimlerle ilgili dışarıda geçirdikleri süreleri de destek kapsamına alıyoruz.

Ar-Ge Merkezlerine sipariş yoluyla yaptırılan projelerin de vergi indiriminden yararlanmasını sağlıyoruz. Tasarım ofislerine siparişi veren KOBİ'lere de aynı Ar-Ge yapmış gibi desteklerden faydalanmasını ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da kanunu onaylamasının ardından, bütün bu adımlarla birlikte çok sayıda yeni Ar-Ge merkezi kurulacağını öngörüyoruz."

Bu vesileyle, başta Intel olmak üzere uluslararası firmaları, Türkiye'de Ar-Ge merkezi kurmaya davet eden Işık, Intel'in Türkiye'deki faaliyetlerinden büyük memnuniyet duyduklarını, Galileo İcat Kiti Programını birlikte gerçekleştirdiklerini, Intel'in Türkiye'deki Ar-Ge merkezini büyütme noktasında çalışması olduğunu bildiğini, bu noktada da ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Bakan Işık, Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında, Türkiye'de kurulacak Ar-Ge laboratuvarlarının belirli giderlerini yılda 10 milyon liraya kadar geri ödemesiz olarak desteklediklerini aktararak, şunları anlattı:
"Destek programımızdan faydalanmak isteyen 6 uluslararası firmanın başvuru süreçlerini başlattık. İleri teknoloji şirketlerinin buluşacağı Bilişim Vadisi de sadece ülkemizin değil, dünyanın da önemli teknoloji geliştirme merkezlerinden biri olmaya adaydır. Bilişim Vadisi'nde, altyapı çalışmalarını tamamladığımız 1. Etapta, 55 bin metrekarelik üst yapı inşaatını da haziran ayında tamamlayacağız. Teknoloji firmalarımızı Bilişim Vadisi'nde yer almaya, orada oluşacak ekosistemden yararlanmaya da davet ediyorum."

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a destek açıklaması
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a destek açıklaması
Türkiye; Devleti ve  Milleti ile Kardeş  ülke Kazakistan'ın bir an önce istikrara, barışa refah ve huzura tekrar kavuşmasını dilemektedir - Yalçın Topçu
Türkiye; Devleti ve Milleti ile Kardeş ülke Kazakistan'ın bir an önce istikrara, barışa refah ve huzura tekrar kavuşmasını dilemektedir - Yalçın Topçu
''Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanacağına inanıyorum''
''Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanacağına inanıyorum''
Loading Bars
Son Haberler
Yeni Seçim Yasası masaya yatırılacak
DEAŞ yine sahnede: ABD tank sevk etti
Körfez ülkeleri Türkiye için hazırlık yapıyor: 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Sedef Kabaş gözaltına alındı
TCMB'den toplam 28 milyar dolarlık swap anlaşması
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı! TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da
Sovyet Rusya ordusunun, Ermenileri korumak bahanesi ile Bakü ve diğer şehirlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin Azerbaycan halkına karşı işlediği “insanlık suçunun” adıdır - Yalçın Topçu
Azerbaycan'da “Kanlı Ocak” olaylarının 32. yıl dönümü anılıyor
İbrahim Kalın: Türkiye çözüm için hazır!
Sitelerde aidat kavgası büyüyor: Aidata itiraz için genel kurula katılın
Kahramanmaraş'taki boru hattı yangını tamamen söndürüldü
Ne edersek kendimize ediyoruz
Alman medyasından Türk SİHA'ları yasaklansın çağrısı: Erdoğan istediğini yapıyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki: Serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme
Bakan Varank duyurdu: Türk otomotiv endüstrisinde rekor ihracat
Oto yan sanayiinin tedariki Türkiye’den: Tedarikte yüzde 25 büyüdük
Yerli rüzgar türbini için geri sayım: EÜAŞ ve ASELSAN birlikte üretecek
Siber saldırılar 10 trilyon dolar zarar verecek
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Her ay 2 Hürjet uçacak
Dünyayı inşa ettiler: Türk müteahhitler 67 ülkede 30 milyar dolarlık iş yaptı
AB'nin sorunlarını ancak Türkiye çözer
Bakan Akar'dan Azerbaycan'a taziye telefonu
Ne gerekiyorsa yapın
Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor
Azerbaycan uyruklu kişi tabancayla bacağından yaralandı
İDO ve BUDO'dan sefer iptal edildi
İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan senin canını alacağız bilesin
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a destek açıklaması
Ermenistan'dan Pegasus Havayolları'na sefer izni!
Türkiye; Devleti ve Milleti ile Kardeş ülke Kazakistan'ın bir an önce istikrara, barışa refah ve huzura tekrar kavuşmasını dilemektedir - Yalçın Topçu
Ambargolar Türkiye'yi durduramadı
Dışa bağımlılığı azaltıyoruz: Türkiye üretim ve tedarik altyapısını güçlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçağımız 2023'te hangardan çıkacak
Yeni Şafak milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girdi: Türkiye'yi uçuracak ekip 7/24 mesaide
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillerle buluştu: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
HÜRKUŞ'tan müthiş haber! İlk ihracat haberi
TOGG Las Vegas'ta şov yapacak
HES kodu 6 milyon kişiyi izole etti
Antalya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
BDDK'dan 13 bankaya 'kredi' cezası: Kontrol mekanizmasını zamanında oluşturmadılar
Hol Kampı cehennemi: PKK Kur'an okuyan 30 kadını katletti.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü uyardı: OMICRON bağışıklık dinlemiyor
İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı
AK Parti’den sandıkta dijital takip
Sembol proje ‘sembol’ dolu: 1915’i hatırlatacak
Kalın: Karabağ'ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfa açıldı
Bakan Muş: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor
Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı: Gelecek haftadan itibaren kullanıma geçilecek
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike
Bakan Nebati: Fiyatları aşağı çekmeyenler Hazine ve Maliye Bakanlığının nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Fondaşlar alenen casusluk yapıyor
TÜSİAD 28 Şubat’ta da aynısını yaptı
GZT editörlerine Rusya'da 'casusluk' suçlamasıyla gözaltı: Ağır şartlarda tutuluyorlar
Bakan Nebati TL mevduatın tüm ayrıntılarını paylaştı
Karadeniz doğal gazında sevindiren haber: Rekor keşfe rekor çıkarma
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'TÜSİAD ve yavruları'na seslendi: Millet size bu fırsatı vermez
Bunlar iş adamı değil tefeci
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kayseri'ye hızlı tren müjdesi
Turizmde 2022 yılı için 10 milyon erken rezervasyon
İşte otodaki fiyat oyunları
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 Asgari ücreti açıkladı... İşte yeni zam oranı
Bakan Dönmez 'Devlet 160 milyar TL'lik fedakarlık yaptı' diyerek duyurdu: Enerjideki fiyat artışını vatandaşa yansıtmıyoruz
Konut satışlarında hızlı artış: Geçen yıla göre yüzde 59 yükseldi
Binali Yıldırım: Sanal âlem yalan âlem değildir
Temel Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul bütçeye yük olmayacak
Azerbaycan Milli Lider Haydar Aliyev'in ölümünün 18. yılını anıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İnsan Hakları Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'nın kardeşlerimiz için toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz
İletişim Zirvesi başlıyor
Bakan Nebati, İstanbul'da iş dünyasıyla buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek
Savunma Sanayii Başkanı Demir ASELSAN iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İndirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı: Stokçuların ellerindeki mallara el koyacağız
İletişim Başkanı Altun: Anlaşmalar Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek
Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Afrika'ya 611 bin 200 doz aşı hibesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da onuruna verilen yemeğe katıldı
MHP lideri Bahçeli: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım
İsmail Demir açıkladı: Milli Muharip Uçak için Rusya ile görüşmeler olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP İstanbul’da çivi çakmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu
Savunma sanayii için özel başkanlık
Türkiye'nin ilk metal çinko üretim tesisi açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Devlet kurumları şamaroğlanı değil
Rusya-Ukrayna analizlerinin vazgeçilmezi: Bayraktar TB2 SİHA
MSB: Üç adet Akıncı İHA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Erdoğan: Savunma sanayiinde gizli açık ambargo dönemi kapandı
İletişim Başkanı Altun: 'Güçlü Türkiye' hedefimiz için durmadan çalışacağız
Siyasilerden Azerbaycan'a taziye mesajları
Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan için taziye mesajı
Bakan Akar'dan Azerbaycan'a taziye telefonu
Türkiye'den Azerbaycan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Alvi ile görüştü
Tüm haberler