...

Veysi Kaynak: TANAP kapsamında çalışmalar devam etmektedir

Ekonomi Materials 5 Haziran 2017 15:49 (UTC +04:00)

Trend takip edin

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, ’’2017 Yılı Mart Ayı Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu’na göre, EPDK’nın raporuna göre 95 oktan kurşunsuz benzinden alınan en yüksek vergi oranı yüzde 67,66’yla Hollanda, motorinden alınan en yüksek vergi oranı ise yüzde 64,16’yla Birleşik Krallık piyasasında görülmektedir’’ dedi. Başbakan Yardımcısı Kaynak, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kaynak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’na ilişkin soru üzerine, ’’Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından gerçekleştirilen projeler, alıcı ülkelerle ikili iş birliğinin ve ilişkilerin çok yönlü olarak geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bunun da Türkiye’ye yansıması siyasi, diplomatik destek ve dış ticaret hacminin artması gibi farklı şekillerde olabilmektedir. Türkiye’nin Pasifik’ten Orta Asya’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Balkanlara, Kafkasya’dan Latin Amerika’ya kadar birçok ülkeyle ikili sosyoekonomik ilişkileri ve buna bağlı olarak dış ticareti son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Türkiye’nin dış ticaretinin arttığı ülkeler aynı zamanda TİKA Başkanlığımızın faaliyet alanı içinde yer almakta olup bu durum Türkiye’nin artan dış ticareti ve TİKA faaliyetleri arasında bir ilişki kurulabileceğini göstermektedir. TİKA Başkanlığımız üstlenmiş olduğu bu önemli görev ve sorumlulukların bilincinde olarak gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlere en iyi şekilde katkı sağlayabilecek, gerektiğinde profesyonel ve akademik niteliklere sahip personelle çalışmakta ve yapılan personel alımları tamamen cari mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir’’ ifadelerini kullandı. Son üç yılda elektrik üretimindeki artışla ilgili Kaynak, ’’Ülkemizin 2002 yılında toplam elektrik üretimi 129 bin 400 gigavat olup bu miktar 2016 yılında 273 bin 388 gigavat ulaşmıştır. Üretimdeki on üç yılık artış miktarı ise yaklaşık yüzde 102,3 olmuştur. Enerji Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı’nda elektrik üretiminin artırılması hedefleri doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yer vermiştir. Yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarının dönem sonunda yıllık 60 milyar kilovat düzeyine çıkartılması sağlanacaktır’’ şeklinde konuştu. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili Kaynak, "Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle elektrik üretim tesislerinin kurulu gücü 31 bin 117,8 megavata ulaşmıştır. Son yıllarda yapılan petrol, doğal gaz sondajları ve petrol arama ve üretme faaliyetlerindeki gelişmelere gelince, son on üç yılda toplam bin 699 adet kuyu açılmış ve 2,8 milyon metre sondaj gerçekleştirilmiştir. Son on üç yılda 89 üretim sahası keşfedilmiştir. Ham petrol, mevcut ham petrol rezervimizin yüzde 82’sine karşılık gelen 43,7 milyon ton rezerv ilavesi sağlanmıştır. 19 şirket tarafından bin 329 kuyudan günlük ortalama 48 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştirilmektedir’’ diye konuştu. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile ilgili soru hakkında Kaynak, ’’Gürcistan sınırından başlayarak Yunanistan ve/veya Bulgaristan sınırına uzanan, başlangıç olarak Azerbaycan’ın Şah Deniz Sahası’nın ikinci aşamasından üretilecek doğal gazı taşıyabilecek yaklaşık bin 850 kilometre uzunluğunda bir boru hattının inşası devam etmektedir. TANAP’tan Şah Deniz Sahası’nın ikinci aşama üretimine paralel olarak 2018 yılı sonunda Türkiye’ye ve 2020 yılı içerisinde Avrupa’ya gaz arzının başlatılması öngörülmektedir. TANAP projesi temel atma töreni 17 Mart 2015 tarihinde Kars’ta gerçekleştirilmiştir. Projenin temel mühendislik çalışmaları Nisan 2014 tarihi itibarıyla tamamlanmış, çevre ve etüt değerlendirme raporu ise Temmuz 2014’te onaylanmıştır. Proje kapsamında çalışmalar devam etmektedir’’ dedi. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin Kaynak, ’’5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre petrol fiyatları en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak, serbest piyasa koşullarına göre oluşmakta olup, rafineri fiyatlarının endeksle oluşturulması, dağıtıcı ve nakliye paylarının tavanı gibi fiyatların dolaylı veya dolaysız olarak kamu tarafından belirlenmesine ilişkin uygulamalar sona erdirilmiştir. Ayrıca petrol piyasasında dolaşımda bulunan tüm petrollerin fiyatı ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, fiyatların oluşumuna etki eden birçok faktörün de bu süreçte rol oynadığı bilinmektedir. Bu kapsamda, fiyatlar serbest rekabet ortamında, piyasada belirlenmektedir. Akaryakıt fiyatları içerisinde en yüksek vergilerin bulunduğu ülkenin Türkiye olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 2017 Yılı Mart Ayı Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu’na göre, EPDK’nın raporuna göre 95 oktan kurşunsuz benzinden alınan en yüksek vergi oranı yüzde 67,66’yla Hollanda, motorinden alınan en yüksek vergi oranı ise yüzde 64,16’yla Birleşik Krallık piyasasında görülmektedir’’ şeklinde konuştu.

Yeşil Afşin Gazetesi

Etiketler:
Son Haberler

Son Haberler