Bakan Albayrak: Enerji altyapısını değiştireceğiz

Bakan Albayrak: Enerji altyapısını değiştireceğiz

Türkiye'nin şebeke altyapısının ortalama 30-40 yıllık ömre sahip olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, özel sektörle işbirliği halinde bu altyapıyı dünyanın en modern teknolojiye sahip altyapısıyla değiştireceklerini, akıllı şebeke sistemleriyle tüketiciyi mağdur edecek olumsuzlukların önleneceğini belirtti.

Türkiye'nin kurulu enerji üretim gücünün 74 bin MW'ın üzerine çıktığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, önümüzdeki 10 yılda enerji talebinin iki katına çıkmasını beklediklerini belirtti. Bakan Albayrak söz konusu enerji altyapısının da talebi karşılamadığını belirtirken daha modern teknolojiye sahip akıllı altyapı ve şebekelerleelektrik kesintilerinin de en aza indirgeneceğini belirtti. Albayrak hükümetin enerji alanındaki yatırım ve hedefleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Türkiye'nin büyümesine ayak uyduracak, vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz elektriği sağlayacak bir elektrik altyapısı için hamle başlattık. Özel sektörümüz ile 18 milyar TL'lik bu yatırım hamlemizle dünyanın en modern, en çağdaş teknolojisine sahip elektrik şebekesini ülkemize kazandıracağız. İşte akıllı şebekeler bu vizyonumuzun en önemli parçalarından biri.

TÜKETİCİ İLE ÜRETİCİ ARASINDA İLETİŞİM

Akıllı şebeke kavramı genel olarak verimli, sürekli, ekonomik ve güvenli elektrik sağlamak amacıyla kendisine bağlı tüm üretici ve tüketicileri gözlemleyen, bütünleştiren, bunun da ötesinde kendisine tanınan sınırlar içinde yöneten bir elektrik şebekesi olarak tanımlanmaktadır. Akıllı şebeke sistemi, yenilikçi ürünleri, servisleri ve ileri düzeydeki haberleşme sistemlerini gözlem ve yönetim için kullanarak çevreci, sürekli ve rekabet gücü yüksek bir enerji kaynağı sunar. Bu yapı bilginin serbestçe dolaşabildiği, elektrik üretici ve tüketicileri arasında yoğun iletişimin var olduğu bir sistemi gerektirir. Bu iletişim ve yönetimin kurulmasıyla güç sistemi durağan tasarımlı pasif yapıdan sorumluluk alan dinamik bir yapıya dönüşür.

YATIRIM İHTİYACI HIZ KESMEYECEK

Türkiye için genel görünüme baktığımız zaman; ülkemiz, kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, toplumsal refahı artırma ve sanayi sektörünü uluslararası alanda rekabet edebilecek bir düzeye çıkarma çabası içinde. Bu durum, enerji talebinde uzun yıllardır hızlı bir artışı beraberinde getirmekte. Önümüzdeki yıllarda da bu eğilimin devam edeceğini öngörüyoruz. Ülkemizin enerji üretiminde kurulu gücü 74 bin MW'ın üzerine çıktı. Önümüzdeki 10 yılda enerji talebinin iki katına çıkmasını bekliyoruz.

AKILLI ŞEBEKELER VİZYONUMUZUN PARÇASI

Bu enerji alanında büyük yatırımları gerektirirken, bir yandan da farklı bir ihtiyacı doğuruyor. Türkiye'nin şebeke alt yapısı ortalama 30-40 yıllık ömre sahip. 1980'lerin, 90'ların teknolojisi ile, o günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurulmuş. Bugün geldiğimiz noktada artık, ihtiyacı karşılamıyor. Bu kapsamda özel sektörümüzle birlikte bu altyapının yenilenmesi için çok ciddi bir yatırım hamlesi başlattık. Bu kapsamda sistemi yenilerken, dünyanın tercih ettiği, en modern teknolojiye sahip şebeke sistemlerini ve altyapıyı da ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Enerji altyapımız için ortaya koyduğumuz vizyonun bir parçası da akıllı şebekeler. Tedarikçi ile kullanıcı arasında karşılıklı iletişimin sağlanmasını, akıllı sayaç ve izleme sistemlerinin elektrik şebekelerine eklenerek elektrik şebekelerinin izlenmesini, sürekli güvenilir ve kaliteli olarak elektriğin vatandaşlarımıza iletilmesini amaçlıyoruz. Bir tarafta yüzde yüz tüketici memnuniyetini mümkün kılacak, diğer tarafta da şebekeyi uzaktan izleyerek kayıpların ve verimsizliğin önüne geçeceğiz.

TECRÜBE VE KNOW-HOW OLUŞTURACAĞIZ

Hayatın her alanına bir şekilde temas eden bir sektör, enerji sektörü. Dolayısıyla, biz enerji sektörünü sadece kaynakların temin edilmesi ve yönetilmesi olarak görmüyoruz. Geçtiğimiz dönemde, enerji sektöründeki büyümenin ülke ekonomisindeki büyümeye öncülük ettiğine şahit olduk. Bu nokta önemli; ülkemizin büyümesinde gerekli enerji altyapısını sağlamak rakamsal verilerin ötesinde bir anlam taşıyor. Enerji sektörünün yönetimi; gelişimi enerji diplomasisini, verimliliği, tasarrufu, finansmanı ve daha birçok başlığı içeriyor. Hem kesintisiz enerji arzını sağlamaya çalışıyoruz hem de sektöre dair tecrübe, birikim ve know-how oluşturmaya gayret ediyoruz.

AKILLI VE ÇEVRE DOSTU

Bu noktada, ülkemizdeki enerji sektörünün büyümesini, gelişmesini sağlamak için geleceğin yeni altyapı modelleri de gündemimizde yer tutuyor. Günümüzde özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin önem kazanması ile birlikte, gerçek zamanlı fiyatlamanın yapıldığı serbest piyasa sisteminde akıllı sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle talep de gerçek zamanlı olarak kısmen dengelenebilecek ve tevzilenemeyen fakat öngörülebilen yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin şebeke üzerinde neden olduğu olumsuz etkiler en aza indirilebilecektir. Tüm bunların sonucunda ise CO2 salınımı önemli ölçüde engelleneceğinden, çevre dostu bir teknoloji olduğu da söylenebilir.

AKILLI ŞEBEKE, SİSTEM GÜVENLİĞİ İÇİN DE GEREKLİ

Milli enerji yaklaşımımızda bir yandan enerji arz güvenliğimizi temin etmeyi hedeflerken öbür yandan kesintisiz ve yüksek kalitede enerji arzını sağlamaya da gayret ediyoruz. Bu noktada altyapı yatırımlarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dağıtım ve iletim şebekelerindeki tüm eksikleri giderip ülkemizdeki talep artışını en uygun maliyetle en yüksek kalitede sunmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda, sistem güvenliğini ve arz kalitesini sağlayan akıllı şebekeler ile daha fazla yenilenebilir enerji daha az maliyetle şebekeye entegre edilebilir, tüketiciye kesintisiz daha kaliteli enerji uygun maliyetlerle sunabiliriz. Enerji tasarrufunun milli enerji stratejimiz içerindeki yerini de hesaba kattığımızda, hem son kullanıcılar hem de ülke ekonomisi için katma değer yaratacak önemli bir unsur görevi yapacaktır akıllı şebeke sistemleri.

İHTİYAÇ İÇİN ÜRETİM EN YAKINDAN

Genel olarak özetleyecek olursak, akıllı şebekeler dağıtım sisteminin verimliliğin artırılmasına, karbon salınımının azaltılmasına, darboğazlar ile başa çıkılabilmesine ve yenilenebilir kaynakların değişken yapısına göre yönetilebilmesine imkan tanır. Bu yönetim sırasında güneş enerji santrali, yakıt hücresi, rüzgâr türbini, kojenerasyon, mikro-kojenerasyon gibi farklı sistemlerin kendine özgü karakteristiklerini göz önünde bulundurur. Bu şekilde enerjinin, tüketime mümkün olan en yakın noktada üretimine imkan sağlar. Bu yaklaşım, kayıpların azalmasından, ısıl sistem kayıplarının enerjiye dönüştürülmesine varıncaya kadar birçok faydayı da beraberinde getirir. Şebekeyi etkin ve verimli kullanmak, şebekenin güvenliğini sağlamakla birlikte, şebeke operasyon maliyetlerini düşürür.

PAYDAŞLARLA DİYALOG ÖNCELİĞİMİZ

Sektördeki paydaşların birbirleri ile diyaloğu ve tecrübe-birikim paylaşımını sağlamak adına bu tür organizasyonlar önemli. Türkiye birçok sektörde bu tip uluslararası katılımcıların da yer aldığı önemli organizasyonların adresi haline geldi. Enerji sektöründe de bunu yakalayabilmek bizim için önem taşıyor. Türkiye sadece kendi enerji ihtiyaçlarını karşılama arayışında olan bir ülke olmak yerine, bölgesel ve uluslararası aktörlerin sektöre dair birikimlerinin paylaşıldığı bir merkez haline geliyor. Sektörün geleceğinde önemli yer tutacağını düşündüğümüz akıllı şebeke sistemlerinin bu organizasyonda ele alınması da bu manada sektördeki birikime şüphesiz katkı sağlayacaktır.

AKILLI ŞEBEKELER İÇİN NELER YAPILIYOR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacı ile dağıtım faaliyetleri kapsamında birçok Ar-Ge projesi desteklenmekte. Bunlardan bazıları;

​- Akıllı sayaç altyapısı sayesinde sadece tüketim bilgilerinin uzaktan okunması değil, aynı zamanda arıza ve kesintiye dair bilgilerin merkeze iletilmesi, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi (Uzaktan ve Optik port ile Açma/ Kesme/Yük Limitleme) ve talep tarafı katılımı iş modelinde talep kısıtının ölçülmesi ve doğrulanması amaçlı, Akıllı Şebekeler İçin Yerli Sayaç Prototip Geliştirme Projesi,

- Akıllı sayaç yaygınlaştırma faaliyetleri için kılavuz niteliği taşıyan bir metodolojinin, oluşturulması amaçlı, Akıllı Sayaç Sistemleri Fayda Maliyet Analizi Metodolojisinin Geliştirilmesi,

- Yatırım yapılacak alanların planlanma çalışmaları, şebekenin işletilmesi ve birçok çeşitli aşamada altyapı bilgi sistemlerinin karar destek sistemi olarak kullanımını sağlanması amaçlı, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Karar Destek Sistemi Olarak Doğalgaz Dağıtımı Şebeke Yönetiminde Kulanım Modeli Projesi."

Kaynak : Takvim

THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Türkiye ve Azerbaycan’ın Enerji Diplomasisindeki Başarı Örneği: TANAP
Türkiye ve Azerbaycan’ın Enerji Diplomasisindeki Başarı Örneği: TANAP
Loading Bars
Son Haberler
Müslümanları hedef alan yasa tasarısı oylandı
Tüm Türkiye alınacak kararları bekliyor! Erdoğan açıklayacak
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 29 yıl geçiyor
Asker sayımız Ruslarla eşit olacak!
Berat Albayrak İstifa Etti
Gencehan Tunay - Azerbaycan yakaladığı bu tarihi fırsatı sonuna kadar kullanarak, amacını elde edebilecektir (ÖZEL)
İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Fuzuli kenti işgalden kurtarıldı
Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri füzeyle vurduğu dehşet anları kamerada!
Ermenistan'da Rum korgeneral
Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki
Çin'in Şeffaflık Yoksunluğu Antisinopati Yaratıyor
Şenocak:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye verdiği destek Türk Dünyasında güç birliği için örnek teşkil etmeli
Doğu Akdeniz’de: Güçlü Türkiye, Güçlü Azerbaycan
Muharrem İnce: Haklı mücadelede mi yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanılmış hakkı olarak gören bir siyasetçi mi?
İyi mi Böyle? : Türk Siyasi Yaşamından Son Esintiler
MİT’in İkinci “Kalesi” İstanbul’da Açıldı
ÇİN’İN SAĞLIK İPEK YOLU STRATEJİSİ, KOVİD-19 VE JACK MA VAKFI’NIN ROLÜ
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? : Ali Erbaş versus Ankara Barosu -I-
3 vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi; olması gereken mi yoksa darbe mi?
Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Bakan Karaismailoğlu: “Insan sağliği ön planda tutularak, gemilerde yolcu taşımacılığını başlatiyoruz”
THY uçaklarında ikram kapalı kutuda dağıtılacak
İktidarla Yolu Ayrılanlar: Gelecek Partisi
Renault duyurdu! 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Deva Partisi: İktidarla Yolları Ayrılanlar..
Fahrettin Altun: Türkiye barışın ve güvenliğin teminatı
Kazakistan’ın ‘giriş kapısına’ TAV imzası
150 bin kişiye bağışıklık testi
Kanada'da Kovid-19'a karşı yeni tedavi umudu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay corona virüs sonrası normale dönüş planını anlattı
Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi
Türkiye bu yalan ve iftira kampanyalarına prim vermeyecektir
İstanbul Türkiye’nin 'Vuhan'ı oldu!
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı
Son söz Erdoğan'da! 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı?
Plazma tedavisi umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı
Son dakika! Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni corona virüs kararı!
Türkiye'nin koronayla mücadelesinde sıcak gelişme!
Azerbaycan’da yeni petrol yatağı bulundu
İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması
Ankara’ya inen uçaktakiler corona virüs karantinasına alındı!
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Çin’deki ölümcül salgında son rakamlar şaşırttı
KKTC Sağlık Bakanı açıkladı: Alman turistte corona virüs tespit edildi
Fuat Oktay'dan 'Milli ilaç' vurgusu
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
Yunanistan'da mülteci paniği!
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
THY, koronavirüs nedeniyle Nahçıvan uçuşlarını durdurdu
Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Dışişleri'nden Hocalı mesajı
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan: Rusya inkar ediyor! Koronavirüs için önemli açıklama
Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Dünya devlerini geride bırakan THY rekora uçacak!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'An meselesi!'
İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!
Türkiye'den Yunan'a sert tepki: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
Gül:Tercihim parlamenter sistemden yana
Serdar Ünsal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a gereken cevabı vermiştir
Türkiye'nin yüzde 52,4'ü mutlu, yüzde 70'i umutlu
Çanakkale Boğazın'da korkutan görüntü! Ne olduğu daha bilinmiyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Türkiye - Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır
Koronavirüs dünyayı sarsıyor
Tüpraş 2019'da 236 milyon dolar yatırım, 29.2 milyon ton satış yaptı
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor
Dolar kritik seviyenin üzerinde
İstanbul'da dev operasyon: 44 gözaltı
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov: 2019 bizim için yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladığımız bir yıl olarak özel bir öneme sahip (ÖZEL)
“Kapan-5 Gabar Operasyonu” Başlatıldı
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki
35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı, Çin'den 'Koca Yusuf'la tahliye edilecek
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş açık ihale usulü ile ihale edilecektir
Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi
Türkiye de alarmda! Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme
Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Diyarbakır belediyesi mali hizmetler müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek
Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal etti
İstanbul'da 6 teknede yangın
Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem! AFAD: 20 kişi hayatını kaybetti
Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının ödeneceğini duyurdu
Tüm haberler