Bakan Albayrak: Enerji altyapısını değiştireceğiz

Bakan Albayrak: Enerji altyapısını değiştireceğiz

Türkiye'nin şebeke altyapısının ortalama 30-40 yıllık ömre sahip olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, özel sektörle işbirliği halinde bu altyapıyı dünyanın en modern teknolojiye sahip altyapısıyla değiştireceklerini, akıllı şebeke sistemleriyle tüketiciyi mağdur edecek olumsuzlukların önleneceğini belirtti.

Türkiye'nin kurulu enerji üretim gücünün 74 bin MW'ın üzerine çıktığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, önümüzdeki 10 yılda enerji talebinin iki katına çıkmasını beklediklerini belirtti. Bakan Albayrak söz konusu enerji altyapısının da talebi karşılamadığını belirtirken daha modern teknolojiye sahip akıllı altyapı ve şebekelerleelektrik kesintilerinin de en aza indirgeneceğini belirtti. Albayrak hükümetin enerji alanındaki yatırım ve hedefleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Türkiye'nin büyümesine ayak uyduracak, vatandaşlarımıza kaliteli ve kesintisiz elektriği sağlayacak bir elektrik altyapısı için hamle başlattık. Özel sektörümüz ile 18 milyar TL'lik bu yatırım hamlemizle dünyanın en modern, en çağdaş teknolojisine sahip elektrik şebekesini ülkemize kazandıracağız. İşte akıllı şebekeler bu vizyonumuzun en önemli parçalarından biri.

TÜKETİCİ İLE ÜRETİCİ ARASINDA İLETİŞİM

Akıllı şebeke kavramı genel olarak verimli, sürekli, ekonomik ve güvenli elektrik sağlamak amacıyla kendisine bağlı tüm üretici ve tüketicileri gözlemleyen, bütünleştiren, bunun da ötesinde kendisine tanınan sınırlar içinde yöneten bir elektrik şebekesi olarak tanımlanmaktadır. Akıllı şebeke sistemi, yenilikçi ürünleri, servisleri ve ileri düzeydeki haberleşme sistemlerini gözlem ve yönetim için kullanarak çevreci, sürekli ve rekabet gücü yüksek bir enerji kaynağı sunar. Bu yapı bilginin serbestçe dolaşabildiği, elektrik üretici ve tüketicileri arasında yoğun iletişimin var olduğu bir sistemi gerektirir. Bu iletişim ve yönetimin kurulmasıyla güç sistemi durağan tasarımlı pasif yapıdan sorumluluk alan dinamik bir yapıya dönüşür.

YATIRIM İHTİYACI HIZ KESMEYECEK

Türkiye için genel görünüme baktığımız zaman; ülkemiz, kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, toplumsal refahı artırma ve sanayi sektörünü uluslararası alanda rekabet edebilecek bir düzeye çıkarma çabası içinde. Bu durum, enerji talebinde uzun yıllardır hızlı bir artışı beraberinde getirmekte. Önümüzdeki yıllarda da bu eğilimin devam edeceğini öngörüyoruz. Ülkemizin enerji üretiminde kurulu gücü 74 bin MW'ın üzerine çıktı. Önümüzdeki 10 yılda enerji talebinin iki katına çıkmasını bekliyoruz.

AKILLI ŞEBEKELER VİZYONUMUZUN PARÇASI

Bu enerji alanında büyük yatırımları gerektirirken, bir yandan da farklı bir ihtiyacı doğuruyor. Türkiye'nin şebeke alt yapısı ortalama 30-40 yıllık ömre sahip. 1980'lerin, 90'ların teknolojisi ile, o günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurulmuş. Bugün geldiğimiz noktada artık, ihtiyacı karşılamıyor. Bu kapsamda özel sektörümüzle birlikte bu altyapının yenilenmesi için çok ciddi bir yatırım hamlesi başlattık. Bu kapsamda sistemi yenilerken, dünyanın tercih ettiği, en modern teknolojiye sahip şebeke sistemlerini ve altyapıyı da ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Enerji altyapımız için ortaya koyduğumuz vizyonun bir parçası da akıllı şebekeler. Tedarikçi ile kullanıcı arasında karşılıklı iletişimin sağlanmasını, akıllı sayaç ve izleme sistemlerinin elektrik şebekelerine eklenerek elektrik şebekelerinin izlenmesini, sürekli güvenilir ve kaliteli olarak elektriğin vatandaşlarımıza iletilmesini amaçlıyoruz. Bir tarafta yüzde yüz tüketici memnuniyetini mümkün kılacak, diğer tarafta da şebekeyi uzaktan izleyerek kayıpların ve verimsizliğin önüne geçeceğiz.

TECRÜBE VE KNOW-HOW OLUŞTURACAĞIZ

Hayatın her alanına bir şekilde temas eden bir sektör, enerji sektörü. Dolayısıyla, biz enerji sektörünü sadece kaynakların temin edilmesi ve yönetilmesi olarak görmüyoruz. Geçtiğimiz dönemde, enerji sektöründeki büyümenin ülke ekonomisindeki büyümeye öncülük ettiğine şahit olduk. Bu nokta önemli; ülkemizin büyümesinde gerekli enerji altyapısını sağlamak rakamsal verilerin ötesinde bir anlam taşıyor. Enerji sektörünün yönetimi; gelişimi enerji diplomasisini, verimliliği, tasarrufu, finansmanı ve daha birçok başlığı içeriyor. Hem kesintisiz enerji arzını sağlamaya çalışıyoruz hem de sektöre dair tecrübe, birikim ve know-how oluşturmaya gayret ediyoruz.

AKILLI VE ÇEVRE DOSTU

Bu noktada, ülkemizdeki enerji sektörünün büyümesini, gelişmesini sağlamak için geleceğin yeni altyapı modelleri de gündemimizde yer tutuyor. Günümüzde özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin önem kazanması ile birlikte, gerçek zamanlı fiyatlamanın yapıldığı serbest piyasa sisteminde akıllı sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle talep de gerçek zamanlı olarak kısmen dengelenebilecek ve tevzilenemeyen fakat öngörülebilen yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin şebeke üzerinde neden olduğu olumsuz etkiler en aza indirilebilecektir. Tüm bunların sonucunda ise CO2 salınımı önemli ölçüde engelleneceğinden, çevre dostu bir teknoloji olduğu da söylenebilir.

AKILLI ŞEBEKE, SİSTEM GÜVENLİĞİ İÇİN DE GEREKLİ

Milli enerji yaklaşımımızda bir yandan enerji arz güvenliğimizi temin etmeyi hedeflerken öbür yandan kesintisiz ve yüksek kalitede enerji arzını sağlamaya da gayret ediyoruz. Bu noktada altyapı yatırımlarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dağıtım ve iletim şebekelerindeki tüm eksikleri giderip ülkemizdeki talep artışını en uygun maliyetle en yüksek kalitede sunmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda, sistem güvenliğini ve arz kalitesini sağlayan akıllı şebekeler ile daha fazla yenilenebilir enerji daha az maliyetle şebekeye entegre edilebilir, tüketiciye kesintisiz daha kaliteli enerji uygun maliyetlerle sunabiliriz. Enerji tasarrufunun milli enerji stratejimiz içerindeki yerini de hesaba kattığımızda, hem son kullanıcılar hem de ülke ekonomisi için katma değer yaratacak önemli bir unsur görevi yapacaktır akıllı şebeke sistemleri.

İHTİYAÇ İÇİN ÜRETİM EN YAKINDAN

Genel olarak özetleyecek olursak, akıllı şebekeler dağıtım sisteminin verimliliğin artırılmasına, karbon salınımının azaltılmasına, darboğazlar ile başa çıkılabilmesine ve yenilenebilir kaynakların değişken yapısına göre yönetilebilmesine imkan tanır. Bu yönetim sırasında güneş enerji santrali, yakıt hücresi, rüzgâr türbini, kojenerasyon, mikro-kojenerasyon gibi farklı sistemlerin kendine özgü karakteristiklerini göz önünde bulundurur. Bu şekilde enerjinin, tüketime mümkün olan en yakın noktada üretimine imkan sağlar. Bu yaklaşım, kayıpların azalmasından, ısıl sistem kayıplarının enerjiye dönüştürülmesine varıncaya kadar birçok faydayı da beraberinde getirir. Şebekeyi etkin ve verimli kullanmak, şebekenin güvenliğini sağlamakla birlikte, şebeke operasyon maliyetlerini düşürür.

PAYDAŞLARLA DİYALOG ÖNCELİĞİMİZ

Sektördeki paydaşların birbirleri ile diyaloğu ve tecrübe-birikim paylaşımını sağlamak adına bu tür organizasyonlar önemli. Türkiye birçok sektörde bu tip uluslararası katılımcıların da yer aldığı önemli organizasyonların adresi haline geldi. Enerji sektöründe de bunu yakalayabilmek bizim için önem taşıyor. Türkiye sadece kendi enerji ihtiyaçlarını karşılama arayışında olan bir ülke olmak yerine, bölgesel ve uluslararası aktörlerin sektöre dair birikimlerinin paylaşıldığı bir merkez haline geliyor. Sektörün geleceğinde önemli yer tutacağını düşündüğümüz akıllı şebeke sistemlerinin bu organizasyonda ele alınması da bu manada sektördeki birikime şüphesiz katkı sağlayacaktır.

AKILLI ŞEBEKELER İÇİN NELER YAPILIYOR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacı ile dağıtım faaliyetleri kapsamında birçok Ar-Ge projesi desteklenmekte. Bunlardan bazıları;

​- Akıllı sayaç altyapısı sayesinde sadece tüketim bilgilerinin uzaktan okunması değil, aynı zamanda arıza ve kesintiye dair bilgilerin merkeze iletilmesi, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi (Uzaktan ve Optik port ile Açma/ Kesme/Yük Limitleme) ve talep tarafı katılımı iş modelinde talep kısıtının ölçülmesi ve doğrulanması amaçlı, Akıllı Şebekeler İçin Yerli Sayaç Prototip Geliştirme Projesi,

- Akıllı sayaç yaygınlaştırma faaliyetleri için kılavuz niteliği taşıyan bir metodolojinin, oluşturulması amaçlı, Akıllı Sayaç Sistemleri Fayda Maliyet Analizi Metodolojisinin Geliştirilmesi,

- Yatırım yapılacak alanların planlanma çalışmaları, şebekenin işletilmesi ve birçok çeşitli aşamada altyapı bilgi sistemlerinin karar destek sistemi olarak kullanımını sağlanması amaçlı, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Karar Destek Sistemi Olarak Doğalgaz Dağıtımı Şebeke Yönetiminde Kulanım Modeli Projesi."

Kaynak : Takvim

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
''Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanacağına inanıyorum''
''Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlanacağına inanıyorum''
Hocalı katliamı Azerbaycan’a karşı olduğu gibi bize karşı da işlenmiş bir insanlık suçudur- Mustafa Şentop  (ÖZEL)
Hocalı katliamı Azerbaycan’a karşı olduğu gibi bize karşı da işlenmiş bir insanlık suçudur- Mustafa Şentop (ÖZEL)
Şenocak: “Türk Konseyi önümüzdeki dönem daha da güçlendirilerek Dünya’da önemli bir güç merkezi haline gelecektir”
Şenocak: “Türk Konseyi önümüzdeki dönem daha da güçlendirilerek Dünya’da önemli bir güç merkezi haline gelecektir”
Loading Bars
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kazanmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse görevini yapanların kılına dokunamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz
İletişim Başkanı Altun: Karşımızda bir yalan endüstrisi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Görüş Sempozyumu'nda konuştu
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Afrika ile ticaret hacim 25 milyar doları aştı: El ele kalkınma modeli
Soros ne ise Kavala odur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAYKAR tesislerine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu: Artık zorunluluk haline geldi ;
7 kritik anlaşma
TRT World Forum 2021’de dünyanın yeni güç haritası masaya yatırıldı
TRT World Forum 2021 “Türkiye’de üretilen içerik dünyaya yayılıyor”
Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz
Bakan Çavuşoğlu Güney Kore'ye gidiyor
Son dakika! Ankara'da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Yerleşkesinde korkutan patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'da FETÖ mesajı: Beladan bu ülkelerin de kurtulmasını istiyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
Altun: Krizlere karşı iş birliğinde Türkiye örnek teşkil etmeyi amaçlıyor
Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya reform çağrısı
Bakan Muş 'Cumhuriyet tarihinde ilk' diyerek duyurdu: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
AK Parti'den büyükelçilerin 'Osman Kavala' çağrısına tepki: Yanlış beyanatları en güçlü şekilde reddediyoruz
Erdoğan’dan sömürge düzenine tepki: Korktukça zulüm Afrika’yı sarar
Afrika’yla daha fazla ticaret
Aliya İzzetbegoviç savaşta, siyasette, hayatın her alanında ve en zor şartlarda dahi insan olmanın,vicdanın ve ahlakın timsali olmuştu - Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde dokuzluk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz
Motorine 23 kuruş zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: 7 alanda anlaşma imzaladık
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Bilgin'i kabul etti
Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de: Altı ayrı sahada petrol aranacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: Resmi törenle karşılandı
Akkuyu NGS yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar liralık katkı sunacak
Bir günde bir yıllık ihracat
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Vesayet günleri geride kaldı
Ahmed Cevad Ahundzade
Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Bakan Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bilim alanındaki gelişmeleri önemsiyorum”
Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi rotasını Türkiye’ye çevirdi
Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi
Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazı 16 milyar metreküpe çıkaracak
TUSAŞ'ın kuracağı tesis Türkiye'de bir ilk olacak
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz
Savunma Sanayi Başkanı Demir İKA ACROB'un detaylarını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Erdoğan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı
Türk dünyasının kahramanı, münevveri ve mücahidi Şehit Ahmed Cevad, dünya durdukça her daim rahmetle, minnetle, saygı ve şükranla anılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Fiyat artışı olacak mı?
Bakan Pakdemirli: 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta!
Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili açıklama: Alternatif olarak değerlendirilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Afganistan açıklaması: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terörist yakalandı
Devlet Bahçeli: Sorulacak hesabımız büyüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitime iki yeni müjde
Fahrettin Altun'dan 'siyasi cinayetler olacak' iddialarına yanıt: Korku iklimi oluşturmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi cinayet' spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
TÜMOSAN geliştirdi: Yüzde 100 yerli ve milli Pusat Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Ruanda Türkiye’den SİHA almak istiyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Fırat Kalkanı Bölgesinde terör saldırısı: 2 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: Bizimki TEKNOFEST kuşağı
Afrika çıkarması
Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: ABD Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya yolcusu
AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2: İstanbul kanatlarımın altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli elektrikli lokomotif müjdesi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız
Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti
Türkiye'den F-16 adımı: ABD'ye teklif mektubu iletildi
7 EKİM IRAK TÜRKMEN MİLLÎ BAYRAMI KUTLU OLSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Kuzey Irak'ta hava hareketliliği: Türk SİHA'ları kanatlandı
İhracat beklentisi dördüncü çeyrekte arttı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Paris Anlaşması Meclis'ten geçti BM'den ilk mesaj geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
Hedef sınır güvenliğinde dünya pazarı
Bakan Soylu: Önümüzde bir sonbahar-kış operasyonu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasama yılı bitmeden yeni anayasayı neticeye ulaştırabiliriz
Tüm haberler