Milli Piyango ihalesi yenilenecek

Milli Piyango ihalesi yenilenecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Piyango ihalesinde ikinci yatırımcının sözleşmeyi bugün imzalamadığını, 10 milyon dolarlık teminatın Hazine'ye kaydedildiğini belirterek ihalenin yenileneceğini bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılı geçici bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, gazetecilerin Milli Piyango ihalesindeki son duruma ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Ağbal, "Milli Piyango ihalesinde ikinci yatırımcı sözleşmeyi bugün imzalayamadığı için, verdiği 10 milyon dolarlık teminat Hazine'ye gelir kaydedildi" ifadesini kullandı.

Milli Piyango'yu özelleştirme iradelerinin devam ettiğini vurgulayan Ağbal, "En kısa sürede hazırlıklarımızı yapıp Milli Piyango ile ilgili işlemleri de tekrar yapacağız" şeklinde konuştu.

"Firmaların, ihalenin dolar bazında değil de lira bazında olması yönündeki talebinin karşılanıp Karşılanmayacağı" sorusu üzerine Ağbal, "Yeni bir ihale süreci başlıyor. Bu ihale sürecinde, bir önceki ihalede firmaların talepleri var, Danıştay'ın imtiyaz hususunda vermiş olduğu karar var. Tüm bu hususları gözönünde bulundurarak, elde edeceğimiz geliri en maksimum seviyeye çıkaracak yeni bir ihale dokümanı oluşturup, yeniden ihaleye çıkacağız" yanıtını verdi.

Öte yandan Milli Piyango İdaresine ait şans oyunlarının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek ikinci teklifi veren ERG-Ahlatcı Ortak Girişim Grubu, ihalede kendilerine verilen sürenin 10 Aralık'ta dolmasından kaynaklı sonuca ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MİLLİ PİYANGO İHALESİ ORTADA KALDI

Açıklamada, Milli Piyango I·daresi Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Kurulus¸ ve Go¨revleri Hakkında Kanun Hu¨kmu¨nde Kararnamenin ilgili maddesi geregˆince, Tu¨rk Ticaret Kanunu hu¨ku¨mlerine go¨re kurulmus¸ veya kurulacak anonim s¸irkete 10 yıl su¨reyle s¸ans oyunlarının imtiyaz tanınarak lisans verilmek suretiyle o¨zelles¸tirilmesine Bakanlar Kurulu, O¨zelles¸tirme Yu¨ksek Kurulu, O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı ve Milli Piyango I·daresi Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından belirlenen usul ve esaslar c¸erc¸evesinde karar verildiği hatırlatıldı.

İlk kez 2009'da s¸ans oyunlarının imtiyaz tanınarak lisans verilmek suretiyle o¨zelles¸tirilmesi amacıyla ihale yapıldığı, ihaleye katılan katılımcılar tarafından 1 milyar 622 milyon dolar olan ac¸ık artırma bedelinin u¨zerine c¸ıkılmamasının ardından iptal edildiği anımsatılan açıklamada, ihalenin iptalinden sonra geçen yıl tekrar ihale ac¸ıldığı ve ihaleye katılmak için ERG-Ahlatcı Ortak Giris¸im Grubu'nun olus¸turulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ac¸ık artırımlar sonucunda 2 milyar 755 milyon doları bedelle ihale, digˆer ortak giris¸im grubunun u¨zerinde kalmıs¸tır. Ortak Giris¸im Grubumuz ise 2 milyar 750 milyon dolarlık teklifle ikinci en yu¨ksek teklifi vermis¸tir. 2009 ile 2014 yılı arasındaki ihale bedeli farkı net 1 milyar 100 milyon dolardır. O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆının, ihaleye katılan digˆer ortak giris¸im grubuna tanıdıgˆı su¨re ic¸erisinde lisans bedelini o¨dememesi u¨zerine mevzuatı geregˆi gec¸ici teminatı nakde do¨nu¨s¸tu¨ru¨lmu¨s¸ ve ihalede en yu¨ksek ikinci teklifi veren Ortak Giris¸im Grubumuzdan 10 Aralık'a kadar ihaledeki teklifimiz olan 2 milyar 750 milyon dolarının ve ayrıca KDV'sinin idareye o¨denmesi istenilmis¸tir."

Lisans so¨zles¸mesini imzalayamamalarının nedenleri
Gelinen noktada belirtilen nedenlerle lisans so¨zles¸mesini imzalamalarının mu¨mku¨n olamadığı kaydedilen açıklamada, nedenler şöyle sıralandı:

"1-İhale mevzuatı geregˆince ihaleye katılanların, teklif ettikleri ihale bedelini dolar olarak veya ihale gu¨nu¨ndeki lira Kars¸ılıgˆı her ne ise o bedeli lira olarak o¨deme hakları vardır ve ihale komisyonunun bu o¨deme tercihini bir tutanagˆa bagˆlaması gerekmektedir. Ancak her nedense ihale komisyonu ve O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆınca o¨deme tercihimizin dolar mı yoksa o gu¨nku¨ lira kars¸ılıgˆı mı oldugˆu hakkında tercihimiz alınmamıs¸, bu konuda tutanak du¨zenlenmemis¸ ve bu konuda degˆis¸ik tarihlerde yaptıgˆımız yazılı ve so¨zlu¨ bas¸vurulara ragˆmen tercih hakkımız kullandırılmamıs¸, bu konuda du¨zenlemesi gereken tutanak du¨zenlenmemis¸ ve hatta bu haklı talebimize olumsuz cevap verilmis¸tir.

2-Tu¨m ihale evrakında ihaleye konu ileride imzalanacak lisans so¨zles¸mesinin bir imtiyaz so¨zles¸mesi oldugˆu ac¸ıklıkla ve defaatle belirtildigˆi halde, O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı ne mevzuatı geregˆi Danıs¸tay'dan bu yo¨nde bir go¨ru¨s¸/du¨s¸u¨nce/karar alabilmis¸ ne de birc¸ok kez yaptıgˆımız yazılı ve so¨zlu¨ bas¸vurularımıza ragˆmen ihaleye konu lisans so¨zles¸mesinin imtiyaz so¨zles¸mesi oldugˆuna dair resmi bir cevabı yazı verebilmis¸tir. I·haleye katılan digˆer ortak giris¸im grubu hakkında Danıs¸tay'ın go¨ru¨s¸u¨nu¨ ic¸erir kararında ihaleye konu lisans so¨zles¸mesinin imtiyaz so¨zles¸mesi olmayıp o¨zel hukuk hu¨ku¨mlerine tabi bir so¨zles¸me oldugˆu belirtilmis¸tir. Hukuken ve ahden imtiyaz niteligˆinde olan bir lisans so¨zles¸mesini, so¨zles¸menin zemini kaydırılarak o¨zel hukuk so¨zles¸mesi olarak imzalamamız tabii ki du¨s¸u¨nu¨lemez.

3-O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı, Ortak Giris¸im Grubumuz ile mevzuatı geregˆince taslak lisans so¨zles¸mesini kars¸ılıklı parafe ettikten sonra gerekli adli ve idari kurumlarımızdan izinler/kararlar alması gerekirken, ne bizi taslak lisans so¨zles¸mesini parafeye davet etmis¸ ne de Ortak Giris¸im Grubumuza o¨zgu¨ olmak u¨zere Rekabet Kurumu'ndan, O¨zelles¸tirme Yu¨ksek Kurulu'ndan ve Danıs¸tay'dan izin/karar almıs¸tır."

'MALİYE BAKANIMIZIN AÇIKLAMASI MEMNUNİYET VERİCİ'

O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı'nın uygulamalarına ilişkin idareye yazılı ve so¨zlu¨ birc¸ok bas¸vuru yapmalarına ragˆmen idareden olumlu cevap alamadıklarından ve Ortak Giris¸im Grupları ile O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı arasında olus¸an go¨ru¨s¸ ayrılıgˆı nedeniyle ihale su¨recinin yara aldığı ve ihale s¸artlarının tamamen degˆis¸tiği iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"I·hale su¨recini derinden yaralayan hususlar tarafımızca yargıya tas¸ınmıs¸ ve tas¸ınmaya devam edilecektir. Yargının verecegˆi kararlara herkesin ve Ortak Giris¸im Grubumuzun boyun egˆecegˆi izahtan uzaktır. Maliye Bakanımızın bugu¨n basına yansıyan ac¸ıklaması tarafımızca memnuniyet verici bir ac¸ıklama olarak go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Basın ac¸ıklamasında lisans so¨zles¸mesinin bir imtiyaz so¨zles¸mesi oldugˆu ve ihalede teklif verenlerin Tu¨rk Lirası cinsinden o¨deme yapabilecegˆi hususlarına vurgu yapılmıs¸tır. Kısaca 3 madde halinde o¨zetledigˆimiz bizden kaynaklanmayan nedenlerle ihale is¸lemleri neredeyse bas¸tan sona c¸ekis¸meli hale geldigˆinden, lisans so¨zles¸mesini imzalamamız mu¨mku¨n olamamıs¸tır. Maliye Bakanımızın basın ac¸ıklamasında belirttigˆi gibi hukuki zemini her yo¨nden sagˆlam yeni bir ihalenin ileride yapılması halinde Ortak Giris¸im Grubumuzun tekrar ihaleye katılacagˆının bilinmesi hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Milliyet

Haberlerimize Google News'de abone olun! Abone ol
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
Erdoğan dünyaya duyurdu: Biz de ABD'ye yaptırım uygularız
Erdoğan dünyaya duyurdu: Biz de ABD'ye yaptırım uygularız
Loading Bars
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci 'siyasi cinayetler' dilekçesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Elçiler arasından bavullarını toplayanlar oldu
Bakan Akar, Sırbistanlı mevkidaşı Nebojsa Stefanoviç ile görüştü
İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gıda Güvenliği Konferansında konuştu: 810 milyon insan temel gıdaya ulaşamıyor
Türkiye’nin gücünü gördüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'la normalleşme şartını Karabağ'da açıkladı: Azerbaycan konusunda samimi bir irade ortaya koymalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
THY Sudan'daki seferlerini iptal etti
Rus basınından 10 ülkenin büyükelçinin geri adımı yorumu: Erdoğan'ın karşısında dize geldiler
Kırgızistan Türkiye'den SİHA satın aldığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musa Eroğlu'na taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına şiddete sıfır tolerans' mesajı: Yıllardır topyekûn bir mücadele içindeyiz
Türk İHA’larından PKK işgalindeki bölgelerde yoğun faaliyet
Rüzgarın gücünü hissedeceğiz
Kabine toplanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli kararları açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan kazanmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Kavala tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse görevini yapanların kılına dokunamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz
İletişim Başkanı Altun: Karşımızda bir yalan endüstrisi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Milli Görüş Sempozyumu'nda konuştu
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Afrika ile ticaret hacim 25 milyar doları aştı: El ele kalkınma modeli
Soros ne ise Kavala odur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAYKAR tesislerine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Su Şurası'nda konuştu: Artık zorunluluk haline geldi ;
7 kritik anlaşma
TRT World Forum 2021’de dünyanın yeni güç haritası masaya yatırıldı
TRT World Forum 2021 “Türkiye’de üretilen içerik dünyaya yayılıyor”
Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz
Bakan Çavuşoğlu Güney Kore'ye gidiyor
Son dakika! Ankara'da Maden Tetkik ve Arama (MTA) Yerleşkesinde korkutan patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'da FETÖ mesajı: Beladan bu ülkelerin de kurtulmasını istiyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor
Afganistan’daki son Yahudi İstanbul’da
Altun: Krizlere karşı iş birliğinde Türkiye örnek teşkil etmeyi amaçlıyor
Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya reform çağrısı
Bakan Muş 'Cumhuriyet tarihinde ilk' diyerek duyurdu: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
AK Parti'den büyükelçilerin 'Osman Kavala' çağrısına tepki: Yanlış beyanatları en güçlü şekilde reddediyoruz
Erdoğan’dan sömürge düzenine tepki: Korktukça zulüm Afrika’yı sarar
Afrika’yla daha fazla ticaret
Aliya İzzetbegoviç savaşta, siyasette, hayatın her alanında ve en zor şartlarda dahi insan olmanın,vicdanın ve ahlakın timsali olmuştu - Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde dokuzluk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz
Motorine 23 kuruş zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: 7 alanda anlaşma imzaladık
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Bilgin'i kabul etti
Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de: Altı ayrı sahada petrol aranacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: Resmi törenle karşılandı
Akkuyu NGS yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar liralık katkı sunacak
Bir günde bir yıllık ihracat
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Vesayet günleri geride kaldı
Ahmed Cevad Ahundzade
Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Bakan Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bilim alanındaki gelişmeleri önemsiyorum”
Taliban heyetiyle görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Beklentimiz güvenlik
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi rotasını Türkiye’ye çevirdi
Türk SİHA'sına bir talip daha: Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından Nijerya da sıraya girdi
Türkiye ve Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazı 16 milyar metreküpe çıkaracak
TUSAŞ'ın kuracağı tesis Türkiye'de bir ilk olacak
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz
Savunma Sanayi Başkanı Demir İKA ACROB'un detaylarını açıkladı
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Erdoğan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı
Türk dünyasının kahramanı, münevveri ve mücahidi Şehit Ahmed Cevad, dünya durdukça her daim rahmetle, minnetle, saygı ve şükranla anılacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Boğaziçi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan vandala tepki: Öğrenci olamaz
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Fiyat artışı olacak mı?
Bakan Pakdemirli: 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta!
Türkiye ile Endonezya aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Türkiye'nin F-16 teklifiyle ilgili açıklama: Alternatif olarak değerlendirilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Afganistan açıklaması: Kabil'e gitmeyi planlıyoruz
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terörist yakalandı
Devlet Bahçeli: Sorulacak hesabımız büyüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesleki eğitime iki yeni müjde
Fahrettin Altun'dan 'siyasi cinayetler olacak' iddialarına yanıt: Korku iklimi oluşturmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim değişikliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi cinayet' spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
TÜMOSAN geliştirdi: Yüzde 100 yerli ve milli Pusat Konya Bilim Festivalinde sergileniyor
Ruanda Türkiye’den SİHA almak istiyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Fırat Kalkanı Bölgesinde terör saldırısı: 2 şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: Bizimki TEKNOFEST kuşağı
Afrika çıkarması
Bahçeli'den Boğaziçi açıklaması: Öğrenci değil provokatörler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: ABD Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya yolcusu
Tüm haberler