Milli Piyango ihalesi yenilenecek

Milli Piyango ihalesi yenilenecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Piyango ihalesinde ikinci yatırımcının sözleşmeyi bugün imzalamadığını, 10 milyon dolarlık teminatın Hazine'ye kaydedildiğini belirterek ihalenin yenileneceğini bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılı geçici bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, gazetecilerin Milli Piyango ihalesindeki son duruma ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Ağbal, "Milli Piyango ihalesinde ikinci yatırımcı sözleşmeyi bugün imzalayamadığı için, verdiği 10 milyon dolarlık teminat Hazine'ye gelir kaydedildi" ifadesini kullandı.

Milli Piyango'yu özelleştirme iradelerinin devam ettiğini vurgulayan Ağbal, "En kısa sürede hazırlıklarımızı yapıp Milli Piyango ile ilgili işlemleri de tekrar yapacağız" şeklinde konuştu.

"Firmaların, ihalenin dolar bazında değil de lira bazında olması yönündeki talebinin karşılanıp Karşılanmayacağı" sorusu üzerine Ağbal, "Yeni bir ihale süreci başlıyor. Bu ihale sürecinde, bir önceki ihalede firmaların talepleri var, Danıştay'ın imtiyaz hususunda vermiş olduğu karar var. Tüm bu hususları gözönünde bulundurarak, elde edeceğimiz geliri en maksimum seviyeye çıkaracak yeni bir ihale dokümanı oluşturup, yeniden ihaleye çıkacağız" yanıtını verdi.

Öte yandan Milli Piyango İdaresine ait şans oyunlarının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek ikinci teklifi veren ERG-Ahlatcı Ortak Girişim Grubu, ihalede kendilerine verilen sürenin 10 Aralık'ta dolmasından kaynaklı sonuca ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MİLLİ PİYANGO İHALESİ ORTADA KALDI

Açıklamada, Milli Piyango I·daresi Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Kurulus¸ ve Go¨revleri Hakkında Kanun Hu¨kmu¨nde Kararnamenin ilgili maddesi geregˆince, Tu¨rk Ticaret Kanunu hu¨ku¨mlerine go¨re kurulmus¸ veya kurulacak anonim s¸irkete 10 yıl su¨reyle s¸ans oyunlarının imtiyaz tanınarak lisans verilmek suretiyle o¨zelles¸tirilmesine Bakanlar Kurulu, O¨zelles¸tirme Yu¨ksek Kurulu, O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı ve Milli Piyango I·daresi Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından belirlenen usul ve esaslar c¸erc¸evesinde karar verildiği hatırlatıldı.

İlk kez 2009'da s¸ans oyunlarının imtiyaz tanınarak lisans verilmek suretiyle o¨zelles¸tirilmesi amacıyla ihale yapıldığı, ihaleye katılan katılımcılar tarafından 1 milyar 622 milyon dolar olan ac¸ık artırma bedelinin u¨zerine c¸ıkılmamasının ardından iptal edildiği anımsatılan açıklamada, ihalenin iptalinden sonra geçen yıl tekrar ihale ac¸ıldığı ve ihaleye katılmak için ERG-Ahlatcı Ortak Giris¸im Grubu'nun olus¸turulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ac¸ık artırımlar sonucunda 2 milyar 755 milyon doları bedelle ihale, digˆer ortak giris¸im grubunun u¨zerinde kalmıs¸tır. Ortak Giris¸im Grubumuz ise 2 milyar 750 milyon dolarlık teklifle ikinci en yu¨ksek teklifi vermis¸tir. 2009 ile 2014 yılı arasındaki ihale bedeli farkı net 1 milyar 100 milyon dolardır. O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆının, ihaleye katılan digˆer ortak giris¸im grubuna tanıdıgˆı su¨re ic¸erisinde lisans bedelini o¨dememesi u¨zerine mevzuatı geregˆi gec¸ici teminatı nakde do¨nu¨s¸tu¨ru¨lmu¨s¸ ve ihalede en yu¨ksek ikinci teklifi veren Ortak Giris¸im Grubumuzdan 10 Aralık'a kadar ihaledeki teklifimiz olan 2 milyar 750 milyon dolarının ve ayrıca KDV'sinin idareye o¨denmesi istenilmis¸tir."

Lisans so¨zles¸mesini imzalayamamalarının nedenleri
Gelinen noktada belirtilen nedenlerle lisans so¨zles¸mesini imzalamalarının mu¨mku¨n olamadığı kaydedilen açıklamada, nedenler şöyle sıralandı:

"1-İhale mevzuatı geregˆince ihaleye katılanların, teklif ettikleri ihale bedelini dolar olarak veya ihale gu¨nu¨ndeki lira Kars¸ılıgˆı her ne ise o bedeli lira olarak o¨deme hakları vardır ve ihale komisyonunun bu o¨deme tercihini bir tutanagˆa bagˆlaması gerekmektedir. Ancak her nedense ihale komisyonu ve O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆınca o¨deme tercihimizin dolar mı yoksa o gu¨nku¨ lira kars¸ılıgˆı mı oldugˆu hakkında tercihimiz alınmamıs¸, bu konuda tutanak du¨zenlenmemis¸ ve bu konuda degˆis¸ik tarihlerde yaptıgˆımız yazılı ve so¨zlu¨ bas¸vurulara ragˆmen tercih hakkımız kullandırılmamıs¸, bu konuda du¨zenlemesi gereken tutanak du¨zenlenmemis¸ ve hatta bu haklı talebimize olumsuz cevap verilmis¸tir.

2-Tu¨m ihale evrakında ihaleye konu ileride imzalanacak lisans so¨zles¸mesinin bir imtiyaz so¨zles¸mesi oldugˆu ac¸ıklıkla ve defaatle belirtildigˆi halde, O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı ne mevzuatı geregˆi Danıs¸tay'dan bu yo¨nde bir go¨ru¨s¸/du¨s¸u¨nce/karar alabilmis¸ ne de birc¸ok kez yaptıgˆımız yazılı ve so¨zlu¨ bas¸vurularımıza ragˆmen ihaleye konu lisans so¨zles¸mesinin imtiyaz so¨zles¸mesi oldugˆuna dair resmi bir cevabı yazı verebilmis¸tir. I·haleye katılan digˆer ortak giris¸im grubu hakkında Danıs¸tay'ın go¨ru¨s¸u¨nu¨ ic¸erir kararında ihaleye konu lisans so¨zles¸mesinin imtiyaz so¨zles¸mesi olmayıp o¨zel hukuk hu¨ku¨mlerine tabi bir so¨zles¸me oldugˆu belirtilmis¸tir. Hukuken ve ahden imtiyaz niteligˆinde olan bir lisans so¨zles¸mesini, so¨zles¸menin zemini kaydırılarak o¨zel hukuk so¨zles¸mesi olarak imzalamamız tabii ki du¨s¸u¨nu¨lemez.

3-O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı, Ortak Giris¸im Grubumuz ile mevzuatı geregˆince taslak lisans so¨zles¸mesini kars¸ılıklı parafe ettikten sonra gerekli adli ve idari kurumlarımızdan izinler/kararlar alması gerekirken, ne bizi taslak lisans so¨zles¸mesini parafeye davet etmis¸ ne de Ortak Giris¸im Grubumuza o¨zgu¨ olmak u¨zere Rekabet Kurumu'ndan, O¨zelles¸tirme Yu¨ksek Kurulu'ndan ve Danıs¸tay'dan izin/karar almıs¸tır."

'MALİYE BAKANIMIZIN AÇIKLAMASI MEMNUNİYET VERİCİ'

O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı'nın uygulamalarına ilişkin idareye yazılı ve so¨zlu¨ birc¸ok bas¸vuru yapmalarına ragˆmen idareden olumlu cevap alamadıklarından ve Ortak Giris¸im Grupları ile O¨zelles¸tirme I·daresi Bas¸kanlıgˆı arasında olus¸an go¨ru¨s¸ ayrılıgˆı nedeniyle ihale su¨recinin yara aldığı ve ihale s¸artlarının tamamen degˆis¸tiği iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"I·hale su¨recini derinden yaralayan hususlar tarafımızca yargıya tas¸ınmıs¸ ve tas¸ınmaya devam edilecektir. Yargının verecegˆi kararlara herkesin ve Ortak Giris¸im Grubumuzun boyun egˆecegˆi izahtan uzaktır. Maliye Bakanımızın bugu¨n basına yansıyan ac¸ıklaması tarafımızca memnuniyet verici bir ac¸ıklama olarak go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Basın ac¸ıklamasında lisans so¨zles¸mesinin bir imtiyaz so¨zles¸mesi oldugˆu ve ihalede teklif verenlerin Tu¨rk Lirası cinsinden o¨deme yapabilecegˆi hususlarına vurgu yapılmıs¸tır. Kısaca 3 madde halinde o¨zetledigˆimiz bizden kaynaklanmayan nedenlerle ihale is¸lemleri neredeyse bas¸tan sona c¸ekis¸meli hale geldigˆinden, lisans so¨zles¸mesini imzalamamız mu¨mku¨n olamamıs¸tır. Maliye Bakanımızın basın ac¸ıklamasında belirttigˆi gibi hukuki zemini her yo¨nden sagˆlam yeni bir ihalenin ileride yapılması halinde Ortak Giris¸im Grubumuzun tekrar ihaleye katılacagˆının bilinmesi hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Milliyet

150 bin kişiye bağışıklık testi
150 bin kişiye bağışıklık testi
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
ABD ve BAE'den Türkiye'ye Afgan oyunu!
ABD ve BAE'den Türkiye'ye Afgan oyunu!
Loading Bars
Son Haberler
Müslümanları hedef alan yasa tasarısı oylandı
Tüm Türkiye alınacak kararları bekliyor! Erdoğan açıklayacak
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 29 yıl geçiyor
Asker sayımız Ruslarla eşit olacak!
Berat Albayrak İstifa Etti
Gencehan Tunay - Azerbaycan yakaladığı bu tarihi fırsatı sonuna kadar kullanarak, amacını elde edebilecektir (ÖZEL)
İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Fuzuli kenti işgalden kurtarıldı
Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri füzeyle vurduğu dehşet anları kamerada!
Ermenistan'da Rum korgeneral
Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki
Çin'in Şeffaflık Yoksunluğu Antisinopati Yaratıyor
Şenocak:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye verdiği destek Türk Dünyasında güç birliği için örnek teşkil etmeli
Doğu Akdeniz’de: Güçlü Türkiye, Güçlü Azerbaycan
Muharrem İnce: Haklı mücadelede mi yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanılmış hakkı olarak gören bir siyasetçi mi?
İyi mi Böyle? : Türk Siyasi Yaşamından Son Esintiler
MİT’in İkinci “Kalesi” İstanbul’da Açıldı
ÇİN’İN SAĞLIK İPEK YOLU STRATEJİSİ, KOVİD-19 VE JACK MA VAKFI’NIN ROLÜ
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? : Ali Erbaş versus Ankara Barosu -I-
3 vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi; olması gereken mi yoksa darbe mi?
Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Bakan Karaismailoğlu: “Insan sağliği ön planda tutularak, gemilerde yolcu taşımacılığını başlatiyoruz”
THY uçaklarında ikram kapalı kutuda dağıtılacak
İktidarla Yolu Ayrılanlar: Gelecek Partisi
Renault duyurdu! 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Deva Partisi: İktidarla Yolları Ayrılanlar..
Fahrettin Altun: Türkiye barışın ve güvenliğin teminatı
Kazakistan’ın ‘giriş kapısına’ TAV imzası
150 bin kişiye bağışıklık testi
Kanada'da Kovid-19'a karşı yeni tedavi umudu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay corona virüs sonrası normale dönüş planını anlattı
Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi
Türkiye bu yalan ve iftira kampanyalarına prim vermeyecektir
İstanbul Türkiye’nin 'Vuhan'ı oldu!
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı
Son söz Erdoğan'da! 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı?
Plazma tedavisi umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı
Son dakika! Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni corona virüs kararı!
Türkiye'nin koronayla mücadelesinde sıcak gelişme!
Azerbaycan’da yeni petrol yatağı bulundu
İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması
Ankara’ya inen uçaktakiler corona virüs karantinasına alındı!
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Çin’deki ölümcül salgında son rakamlar şaşırttı
KKTC Sağlık Bakanı açıkladı: Alman turistte corona virüs tespit edildi
Fuat Oktay'dan 'Milli ilaç' vurgusu
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
Yunanistan'da mülteci paniği!
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
THY, koronavirüs nedeniyle Nahçıvan uçuşlarını durdurdu
Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Dışişleri'nden Hocalı mesajı
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan: Rusya inkar ediyor! Koronavirüs için önemli açıklama
Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Dünya devlerini geride bırakan THY rekora uçacak!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'An meselesi!'
İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!
Türkiye'den Yunan'a sert tepki: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
Gül:Tercihim parlamenter sistemden yana
Serdar Ünsal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a gereken cevabı vermiştir
Türkiye'nin yüzde 52,4'ü mutlu, yüzde 70'i umutlu
Çanakkale Boğazın'da korkutan görüntü! Ne olduğu daha bilinmiyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Türkiye - Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır
Koronavirüs dünyayı sarsıyor
Tüpraş 2019'da 236 milyon dolar yatırım, 29.2 milyon ton satış yaptı
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor
Dolar kritik seviyenin üzerinde
İstanbul'da dev operasyon: 44 gözaltı
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov: 2019 bizim için yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladığımız bir yıl olarak özel bir öneme sahip (ÖZEL)
“Kapan-5 Gabar Operasyonu” Başlatıldı
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki
35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı, Çin'den 'Koca Yusuf'la tahliye edilecek
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş açık ihale usulü ile ihale edilecektir
Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi
Türkiye de alarmda! Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme
Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Diyarbakır belediyesi mali hizmetler müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek
Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal etti
İstanbul'da 6 teknede yangın
Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem! AFAD: 20 kişi hayatını kaybetti
Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının ödeneceğini duyurdu
Tüm haberler