...

Valilikte milyonluk operasyon

Türkiye Materials 13 Ağustos 2016 08:06 (UTC +04:00)
Ajansın kuruluşundan beri genel sekreterliğini yapan Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in talimatıyla görevden alındı. Ayrıca ajansta görevli 5 personele de görevden el çektirildi. Ajansın yaklaşık 350 milyon lira tutarındaki destek programları mercek altına alındı. Kurumun, özellikle eski Vali Hüseyin Avni Mutlu döneminde FETÖ eksenli projelere usülsüz bir şekilde destek verip vermediği araştırılıyor.
Valilikte milyonluk operasyon

Trend takip edin

Ajansın kuruluşundan beri genel sekreterliğini yapan Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in talimatıyla görevden alındı. Ayrıca ajansta görevli 5 personele de görevden el çektirildi. Ajansın yaklaşık 350 milyon lira tutarındaki destek programları mercek altına alındı. Kurumun, özellikle eski Vali Hüseyin Avni Mutlu döneminde FETÖ eksenli projelere usülsüz bir şekilde destek verip vermediği araştırılıyor.

350 milyonluk destek

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2009 yılında faaliyete geçti. Faaliyet alanı ve amacı olarak ‘Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak’ olarak belirtilen kurum bugüne 7 yılda yüzlerce projeye milyonlarca liralık hibe desteği yaptı.

Bu kapsamda 2013 yılında 122 projeye 95 milyon lira; 2014’te 139 projeye 100 milyon lira, 2015’te de 161 projeye 145 milyon lira destek sağlandı.

FETÖ operasyonlarının başlamasının ardından İstanbul Vali yardımcıların biri ve üç kaymakam görev alınmıştı.

Valilik, bu kapsamda yaptığı son işlem ile İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Genel Sekreteri Abdulmecit Karataş ve 5 personelini görevden aldı. Yapılan proje hibeleri, film ve belgesellere yapılan ödemeler ve diğer mali destekler mercek altına alındı. Özellikle eski Vali Hüseyin Avni Mutlu (2010-2014) dönemindeki destekler ayrıntılı olarak inceleniyor.

Kaynak: Milliyet

Son Haberler

Son Haberler