Hocalı Katliamı'nın 24'ncü yıldönümü dolayısıyla Kars'ta panel düzenlendi

Hocalı Katliamı'nın 24'ncü yıldönümü dolayısıyla Kars'ta panel düzenlendi

Hocalı Katliamı'nın 24'ncü yıldönümü dolayısıyla Kars Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadale Derneği tarafından "24. Yılında Hocalı Katliamı" konulu panel düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sinevizyon gösterisiyle başlayan panelin açılış konuşmasını Dernek Başkanı Mehmet Tekel, yaptı.
Kafkas Üniversitesinden Prof. Dr. Hacali Necefoğlu, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop'unda katıldığı panelde Prof. Dr. Selçuk Ural, Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi ve Bölgesel Sonuçları" hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Prof. Dr. Selçuk Ural, Milletler sistemi ve Ermeniler liderliğinde Doğu Hristiyanlar Kilisesi'nin İnşaası 1839 Tanzimat Fermanıyla Osmanlı vatandaşlığı kavramıyla Hıristiyanlar Müslümanlarla eşit sayılmıştır. 1863 Ermeni milleti nizamnamesiyle Ermenilere yeni haklar tanınmıştır. 1878 Ayestefanos/Yeşilköy Antlaşması Ermeni Sorunun Doğuşu ve Uluslararası Bir Niteliğe Sokulması, 1887 Hınçak ve 1890 Taşnaksutyun örgütleri kuruldu. 1890 Ermeni örgütleri ihtilal ve bölücü faaliyetlere başladı. 1890-1908 birinci safha; örgütler dışarıdan silah ve cephane yardımı alarak tek başlarına eylemler yapmışlardır" dedi.
1905'ten İtibaren Azerbaycan/Kafkasya topraklarında Türklere yönelik baskı, cinayet ve köy katliamları başladığını ifade eden Prof. Dr. Ural, " 1908-1914 yıllarında Osmanlıya karşı Ermeni örgütleri Rusya ve İngiltere'nin desteğini arkalarına aldılar. 1914-1918 ikinci safha; Rusya'nın müttefiki olarak Doğu Anadolu ve Karadeniz'de çete ve tehdit hareketleri yaşandı. 1918 Mondros Mütarekesi ve Ermeni talepleri; Doğu Anadolu ve Kafkasya'dan toprak talep edildi. (26 şubat 1919) Hedef; üç denize (Hazar, Karadeniz, Akdeniz) hükmeden bir Ermenistan. 1918-1920- Üçüncü Safha; Elviye-İ Selase ve Kafkasya'da Türklere yönelik soykırım faaliyetleri. Bakü'den başlayarak, Gence, Lenkeran, Nahçıvan, Iğdır, Kars, Ardahan'da katliamlar gerçekleştirildi. 1921 Kars Antlaşması ve Türkiye'ye yönelik Ermeni hayallerine son verildi. Fakat Sovyet İmparatorluğu'nun tesisiyle Kafkasya'daki faaliyetler şekil değiştirerek devam etti. 1921 sonrası Sovyet Rusya'nın desteğiyle Kafkasya'da Azerbaycan topraklarına doğru genişleyen bir Ermenistan adım adım inşa edilmeye başlandığını ifade eden Prof. Dr. Selçuk Ural, "Toprak reformu ve iç göçler yoluyla Azerbaycan topraklarında Ermeni toplulukları sayı ve siyasi etkinliğe kavuşturuldu. Buna mukabil Azeri Türkleri sürekli Ermenistan topraklarından çıkarılmaya çalışıldı ve bunda da ciddi başarılar elde edildi" diye konuştu.

"KAFKASYA'NIN TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ"
1991'de Sovyetler Birliği yıkılınca Dünya'da hızlı bir değişim yaşanmaya başladı. soğuk savaş döneminin aksine Kafkasya, Doğu Avrupa ve Türkistan ile birlikte belirsizlik ortamına girdiğini hatırlatan Ural, "Avrupa ilk yıllarda iktisadi çıkarlarını korumaya öncelik vererek Rusya'nın yanında yer aldı. Fakat Rusya'nın SSCB'nin mirasına soyunması ve enerji kaynaklarında tekelleşmeyi gitmesi Dünya'yı endişelendirmektedir. Rusya, Kuzey Kafkasya'da mutlak bir kuvvet olmakla birlikte Güney Kafkasya'da tam kontrolü sağlayamadığı için Abhazya, Güney Osetya ve Ermenistan üzerinden buhran çıkararak etkili olma yolunu seçmiştir. Türkiye, coğrafi, demografik, güvenlik ve iktisadi nedenlerinden ötürü Kafkasya'da aktif bir dış politika izlemek zorundadır. Rusya ve İran'ın dış politikaları da Türkiye'yi böyle bir politika izlemeye mecbur etmektedir. 5 Asırlık Türk-Rus mücadelesi Kafkasya'nın hem siyasi, hem de sosyal Yapısını Derinden Etkilemiştir. Rus İstilaları Anadolu'yu Adeta İkinci Bir Kafkasya'ya dönüştürmüştür. dolayısıyla Türkiye'nin bölgedeki değişim ve gelişmeleri yakından takibi sosyal açıdan adeta bir zorunluluktur. Yeni Dünya düzeninin oluşumunda Kafkasya, Anadolu ile birlikte zikredilmektedir. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlarından Brzezinski'ye göre 21. Yüzyılda büyük mücadele Kafkasya'nın dahil olduğu Avrasya'da yürütülecek ve bu mücadele Dünya egemenliğinin kapısını aralayacaktır. ABD'li Bilim adamı Hungtington ise meseleye medeniyetler çatışması açısından yaklaşarak kültürler için iki fay hattı bulunduğunu, Kafkasya'nın bunlardan biri üzerinde olduğunu, bölgenin sosyal, etnik, dil ve din çeşitliliğinin bölgesel çatışmaları tetikleyebileceği uyarısında bulunmuştur" şeklinde konuştu.

"BATI DÜNYASI'NIN HOCALİ KATLİAMINA SESSİZ KALMASI TÜRK-ERMENİ MÜCADELESİNDE
HANGİ TARAFIN YANINDA OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Zengezor Vilayeti'nin siyasi entrikalarla Ermenistan'a bağlanmasının ardından Karabağ vilayeti yeni hedef olduğunu belirten Prof. Dr. Selçuk Ural, daha sonra şunları söyledi:
"Hocalı katliamı Karabağ'ın meselesinde Ermenistan hükümetinin terör ve katliam hükümeti olduğu gerçeğini bir kez daha ispat etmiştir. Batı Dünyası'nın Hocalı katliamına sessiz kalması Türk-Ermeni mücadelesinde hangi tarafın yanında olduğunu göstermiştir. Hocalı Katliamı, Karabağ meselesi Azerbaycan'ın bağımsızlık günlerinde 2. Bakü katliamıyla başlayan yeni bir dönemi işaret etmektedir. bu dönemde hedef; Azeri Türklerinin hürriyet mücadelesi söndürmekti. Sovyet Rusya Ermenistan hükümetine askeri ve siyasi destek vererek Azerbaycan'ın Türk ve Batı Dünyasıyla birlikte hareket etmesini önlemeye çalışmıştır. Sovyet İmparatorluğu dağılmaya başladığında bile Rusya, Kafkasya'da hükümranlığını devam ettirmek istemiştir. İşgal ve soykırımlara rağmen, çeşitli uluslararası kuruluşların sözde çalışmalarına rağmen sorunun çözülmemesi Rusya'nın ve Avrupa ülkelerinin dış politikasının bir sonucudur. Kafkasya Anadolu'nun Doğal Uzantısı Durumundadır. Türkiye Güvenlik, Toprak Bütünlüğü, Siyasi ve iktisadi politikaları itibariyle Kafkasya'da yaşanan hadiseleri yakından takip etmek durumundadır. Azerbaycan'ın varlığı ve bütünlüğü Türkiye'nin varlığı ve bütünlüğü ile paraleldir. Türkiye, Azerbaycan başta olmak üzere Türk-İslam Ülkeleri coğrafyasında yaşanan zulümleri ve işgali daima gündemde tutmak zorundadırlar. aksi takdirde iç ve dış kamuoylarının milli meselelerde dumura uğraması ilerleyen yıllarda ülke bütünlüğü noktasında ciddi sorunlar doğuracaktır. Enerji temini ve sevki yeni yüzyılın en önemli iktisadi konusunu teşkil ettiğine göre Kafkasya ve Ortadoğu coğrafyasında yaşananlar Türk dış politikasının öncelikli meselelerindendir. Bölgede yaşanan siyasi, askeri ve sosyal gelişmeler ilgili yakından takip etmek üzere özel araştırma merkezleri kurularak çalışmalar sistematik hale getirilmelidir. bu çalışmaların bölgenin işgalden kurtarılması için gerekli bilgi alt yapısını oluşturmakta önemli katkılar sağlayacaktır. Bölgeye ilişkin nüfus bilgileri- yer isimleri ve her şeyden önemlisi sosyal ve kültürel varlıklara ilişkin bilgi ve belgeler kayıt altına alınmalıdır. bunların UNESCO gibi uluslar arası kuruluşların envanterine kayıtları yaptırılmalıdır. Zira Ermenistan hükümeti 2100 civarındaki Türkçe yer isimleri ve kültürel varlıkları yüz yıl içinde ortadan kaldırdığı gibi işgal altındaki yerlerde de benzer bir politikanın uygulanmayacağını kimse garanti edemez."

KARS (İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı,  TANAP'tan kullanırken Türkiye ve Azerbaycan dayanışmasının en güzel örneğini bulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, TANAP'tan kullanırken Türkiye ve Azerbaycan dayanışmasının en güzel örneğini bulacak
Ayetullah Hamanei: Filistin Meselesinin Çözüm Yolu Referandumdur
Ayetullah Hamanei: Filistin Meselesinin Çözüm Yolu Referandumdur
Orta Doğu’da Sistematik Yıkım: ABD'nin Kudüs Kararı
Orta Doğu’da Sistematik Yıkım: ABD'nin Kudüs Kararı
Loading Bars
Son Haberler
Müslümanları hedef alan yasa tasarısı oylandı
Tüm Türkiye alınacak kararları bekliyor! Erdoğan açıklayacak
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 29 yıl geçiyor
Asker sayımız Ruslarla eşit olacak!
Berat Albayrak İstifa Etti
Gencehan Tunay - Azerbaycan yakaladığı bu tarihi fırsatı sonuna kadar kullanarak, amacını elde edebilecektir (ÖZEL)
İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Fuzuli kenti işgalden kurtarıldı
Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri füzeyle vurduğu dehşet anları kamerada!
Ermenistan'da Rum korgeneral
Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki
Çin'in Şeffaflık Yoksunluğu Antisinopati Yaratıyor
Şenocak:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye verdiği destek Türk Dünyasında güç birliği için örnek teşkil etmeli
Doğu Akdeniz’de: Güçlü Türkiye, Güçlü Azerbaycan
Muharrem İnce: Haklı mücadelede mi yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanılmış hakkı olarak gören bir siyasetçi mi?
İyi mi Böyle? : Türk Siyasi Yaşamından Son Esintiler
MİT’in İkinci “Kalesi” İstanbul’da Açıldı
ÇİN’İN SAĞLIK İPEK YOLU STRATEJİSİ, KOVİD-19 VE JACK MA VAKFI’NIN ROLÜ
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? : Ali Erbaş versus Ankara Barosu -I-
3 vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi; olması gereken mi yoksa darbe mi?
Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Bakan Karaismailoğlu: “Insan sağliği ön planda tutularak, gemilerde yolcu taşımacılığını başlatiyoruz”
THY uçaklarında ikram kapalı kutuda dağıtılacak
İktidarla Yolu Ayrılanlar: Gelecek Partisi
Renault duyurdu! 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Deva Partisi: İktidarla Yolları Ayrılanlar..
Fahrettin Altun: Türkiye barışın ve güvenliğin teminatı
Kazakistan’ın ‘giriş kapısına’ TAV imzası
150 bin kişiye bağışıklık testi
Kanada'da Kovid-19'a karşı yeni tedavi umudu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay corona virüs sonrası normale dönüş planını anlattı
Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi
Türkiye bu yalan ve iftira kampanyalarına prim vermeyecektir
İstanbul Türkiye’nin 'Vuhan'ı oldu!
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı
Son söz Erdoğan'da! 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı?
Plazma tedavisi umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı
Son dakika! Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni corona virüs kararı!
Türkiye'nin koronayla mücadelesinde sıcak gelişme!
Azerbaycan’da yeni petrol yatağı bulundu
İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması
Ankara’ya inen uçaktakiler corona virüs karantinasına alındı!
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Çin’deki ölümcül salgında son rakamlar şaşırttı
KKTC Sağlık Bakanı açıkladı: Alman turistte corona virüs tespit edildi
Fuat Oktay'dan 'Milli ilaç' vurgusu
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
Yunanistan'da mülteci paniği!
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
THY, koronavirüs nedeniyle Nahçıvan uçuşlarını durdurdu
Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Dışişleri'nden Hocalı mesajı
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan: Rusya inkar ediyor! Koronavirüs için önemli açıklama
Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Dünya devlerini geride bırakan THY rekora uçacak!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'An meselesi!'
İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!
Türkiye'den Yunan'a sert tepki: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
Gül:Tercihim parlamenter sistemden yana
Serdar Ünsal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a gereken cevabı vermiştir
Türkiye'nin yüzde 52,4'ü mutlu, yüzde 70'i umutlu
Çanakkale Boğazın'da korkutan görüntü! Ne olduğu daha bilinmiyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Türkiye - Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır
Koronavirüs dünyayı sarsıyor
Tüpraş 2019'da 236 milyon dolar yatırım, 29.2 milyon ton satış yaptı
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor
Dolar kritik seviyenin üzerinde
İstanbul'da dev operasyon: 44 gözaltı
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov: 2019 bizim için yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladığımız bir yıl olarak özel bir öneme sahip (ÖZEL)
“Kapan-5 Gabar Operasyonu” Başlatıldı
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki
35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı, Çin'den 'Koca Yusuf'la tahliye edilecek
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş açık ihale usulü ile ihale edilecektir
Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi
Türkiye de alarmda! Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme
Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Diyarbakır belediyesi mali hizmetler müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek
Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal etti
İstanbul'da 6 teknede yangın
Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem! AFAD: 20 kişi hayatını kaybetti
Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının ödeneceğini duyurdu
Tüm haberler