15 Temmuz Bir Milattır..

15 Temmuz Bir Milattır..

15 Temmuz Bir Milattır..

Hürriyet bu hayattaki an aziz şeydir. Kitabımız Kuran ise insanlığa esas hürriyetini vermiş, köleliği men ederek zihinsel köleliğe de karşı çıkmıştır. Dolayısıyla bir kimse başka bir kimseye hürriyetini veremeyeceği gibi, düşüncelerini de esaret altına alamaz. Bir çok ayetle bu husus perçinlenmiş, üzerinde bilhassa durulmuştur.

İslam dininde zihinsel özgürlük ve düşünce son derece önemsenmiştir. İnsanlara müteaddit kereler “Ey bakış, görüş (idrâk) sahipleri!..” diye hitap edilmiş, onlardan basiret gözüyle bakmaları istenmiştir. Bu istikamette pek çok âyeti kerimede; ” Düşünmezler mi? Akletmezler mi? diye buyurularak, hakikat ve hikmetin aranması arzulanmıştır.

Bireysel olarak düşünmek yerine, müsaadeli Abi'sini düşündüren, aklını kiraya veren maraba zihniyetindekiler hak olan İslam dinini sadece bir kimsenin hizmetiyle yürüyecek zannetmekte, Kuran'ın işaret ettiği istikametten sapmaktadırlar.

FETÖ örgütü tarafından "Hizmet" adına Kuran'a ve sünnete aykırı, emir ve nehiylerine ters, takva ve ihlastan uzak sayısız fetvalar verilip, dinin temel akideleri sulandırılmaktadır. Müntesipler ise takiyye adı altında gayri İslami ve gayri ahlaki yaşam tarzına itilip, ahiretleri karartılmaktadır. Daha acı olanı ise; kalbinin temiz olduğuna itikat ederek, ruhunu Mehdi ve asrın Müceddidi olarak nitelendirdikleri Fetullah Gülen'e teslim etmiş ve onun himmetiyle suhuletle cennete gidebileceğine inanmış koca koca profesör ve general düzeyinde subayların var olmasıdır?

Helaller ve haramlar, emirler ve yasaklar ayan-beyan ortada iken, hikaye, yorum ve rüya tabirleriyle, tâbi olanlara cennet vaat edilmektedir. Sürekli peygamberlerle görüşülüp, istişareler yapıldığı söylenilmekte, Allah'ın ayetleri çıkara alet edilmektedir. Adana'da örgütün milli eğitim imamı olduğu iddia edilen M.D.'nin sorgusunda alınan ifadesinde; "Fetullah Gülen Peygamber efendimizden sonra gelen kişidir. O, Kuran'ın eksiklerini tamamlıyor." şeklinde ki düşünce yapısı örgütün ve ona hizmet edenlerin İslamdan ne kadar uzak olduklarını göstermektedir.

Meşruiyetini tamamen kaybetmiş, çıkış noktasından günümüze mutasyona uğramış, şer odaklarıyla birlikte hareket ederek "Şer Ekseni" olmuş olan örgüt, kendini bile tanımlamakta zorlanmaktadır. Devletin hücrelerine kadar sirayet ederek, sırlarını ifşa etmiş, sinsice bürokratik yapılanmasını tamamlayarak, Türkiye üzerinde emelleri olanların odağı haline gelmiş bir hainler kümelenmesi oluşturmuştur. "Cemaat ve hizmet hareketi" vasfını çoktan yitirmiş, zembereği çıkmış, freni patlamış, istikametini şaşırmış marazi bir güruhtur. Sırtını ABD'ye yaslayarak, oradan beslenmektedir. Her yönüyle bir CIA projesi olduğu âşikar olan, bir İslam ülkesini değil de Pensilvanya'yı merkez alan, Türkiye ve İslam düşmanı kimler varsa, bil-cümle hepsinden yardım ve destek gören, ama müslümanların desteğini alamayan bir örgütle karşı karşıya kalınılmıştır.

Yaptığı bir konuşmasında Haçlılara övgüler dizen FETÖ, "onların kötü insanlar olmadıklarını, sizlerin, eşlerinize ve çocuklarınıza dokunmayacaklarını"söyleyerek, adeta Türkiye'ye dış güçler müdahale edecek, onları sahiplenin der gibi açıklamalar yapmaktadır. Yahudi ve Hristiyanlarla kurulan iletişim ve sıcaklığı Müslümanlardan esirgemekte, Yahudi çocuklarına ağlarken, Filistinli din kardeşini terörist olarak nitelendirmektedir. Saf ve iyi niyetiyle, sırf Allah rızası için koşturan, madalyonun gerçek yüzünden habersiz insanları tenzih etmek, ayırmak hakkaniyetin bir gerekliliğidir. Ancak üst kesimin savunulacak hiçbir yönlerinin olmadığı gibi ne hukuki ne ahlaki, ne de fıkhi bir tarafları da yoktur. Dürüstlük, olgunluk, merhamet, müslüman bir duruş onlarda görülmüyor.

Yalan, iftira, kul hakkı yeme, rakipleri ezme, ispiyonculuk, acımadan insanı harcama, kasetçilik, röntgencilik, tehdit, şantaj, hayat karartma, yetenekli gençlerimizden terörist yetiştirme, mensupların evliliklerine varana kadar müdahale etme, aileleri parçalama ve bölmeyi kendilerine şiar edinmişler. 15 Temmuz gecesi ise hiç acımadan halkın üzerine tankları yürütmüş, uçak ve helikopterlerle masum sivillere kurşun ve bomba yağdırmışlardır. Cânilikte İŞİD terör örgütüyle adeta müsabaka yapmaktadırlar.

FETÖ ile mücadele aralıksız devam etmelidir. Toplumu oluşturan her alanda FETÖ örgütünün mensupları varsa, siyasette olmadığı iddia edilemez. Dolayısı ile siyasi ayağınında ortaya çıkarılması gereklidir. Kamu kuruluşlarındaki temizlik siyasi ayağı temizlendikten sonra daha kolay olacaktır. Ayrıca siyasi partilerde yapılacak temizlik ve arındırma operasyonu, güvenliği artıracağı gibi aynı zamanda siyaset kurumuna olan itimadı da yükseltecektir.

Dikkate değer başka bir husus ise toplumun yerleşik meşruiyet kalıplarını kullanarak, geliştirdikleri kurum ve ilişkiler kanalı ile devlete nüfuz etmeye çalışan güç odaklarına karşı tedbirli olunması, zaafiyet gösterilmemesi durumudur. Bu bağlamda devletin sivil toplum kuruluşları yahut potansiyel bir güce ulaşmış cemiyet, cemaat yapılanmaları ile münasebet ve ilişkilerinin yeniden tanımlanması elzemdir.

Türkiye'de toplumun büyük bir çoğunluğunun dini değerlere önem verdiği aşikardır. Dolayısıyla bu alan devlet tarafından hiçbir şekilde boş bırakılmamalı, menfaat ve çıkar gruplarının elinde dini kavramların zayıf ve güçsüz bırakılmasına izin verilmemelidir. Milli eğitim müfredatı yeniden gözden geçirilmeli, ilahiyat fakülteleri daha faal hale getirilmeli, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın niteliği artırılmalıdır. Kısaca devlet dışında din hizmeti veren tüm yapılanmalara karşı müfettiş devlet olunmalıdır.

15 Temmuz darbesine Batılı devletlerin yaklaşımı ise daha vahimdir. Demokrasiden yana taraf olacakları yerde, aksi yönde taraf olmuş, böylelikle de kendi kurdukları medeniyet, kültür ve değerleri ile çatışarak bunları ayaklar altına almışlardır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kınamakta zorlanan, gelişmeleri seyreden Batı dünyası demokrasi sınavını yine kaybetmiş, Türkiye'ye kurşun sıkan terör örgütlerine kucak açıp, iltica ve maddi destek vererek taraftarlığını belli etmiştir.

15 Temmuz darbesi ulusal kimliğin kendi potansiyelini yeniden fark ederek uyanması bakımından önemli bir kırılma noktasıdır. Türkiye'de ki kutuplaşmaları manipüle ederek kaos oluşturmak isteyenler, halkın kritik ve zor zamanlarda canını hiçe sayarak nasıl birlik olduğunu, omuz omuza vererek sokaklara döküldüğünü görmüşlerdir. Mermilere gövdelerini siper eden, tanklara karşı duran halk bütün dünyaya gücünü ve beraberliğini göstermiş, dosta güven, düşmana korku salınmıştır. Türkiye üzerinde planlar yapanların oyunları bozulmuş, içte birlik ve bütünlük tesis edilmiş, dışta güçlü bir Türkiye imajı meydana getirilmiştir.

Binlerce yıllık bir devlet geleneğine sahip olan, yüzlerce farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülkede Sağcı-Solcu, Alevi-Sünni, Laik-Dindar gibi farklı yaşam ve düşünce biçimlerinin olması gayet tabidir. Esasında bu farklılıkların hepsi zenginlik kaynağıdır. 15 Temmuz bu farklılıkların sorun olmadığını, bilakis atılan harcın ne kadar çok sağlam ve kuvvetli olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Şu unutulmamalıdırki;

Türkiye tüm müslümanların sığınabilecekleri son liman, mazlum ve mağdurların canlarını emanet edebilecekleri son kaledir. Türkiye; bölünüp, parçalanırsa ülkede kan gövdeyi götürecek, bütün bir bölge bundan olumsuz etkilenecek ve tüm İslam ülkeleri egemen güçler tarafından Suriye gibi yapılacaktır. Yönetimleriyle birlikte demografik yapılarıda değiştirilecek, yeni haritalar gündeme gelecektir. Sağduyulu hareket eden, tehlikeleri sezen milletimiz tüm bu oyunları bozmuştur.

Bir daha böylesi kalkışmalara tevessül edilmemesi için faillerin hak ettikleri şekilde cezalandırılması, 15 Temmuz şehitlerinin ruhunu şâd, kamuoyunu da teskin edebilecektir. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, şehitlerimize de rahmetiyle muamele eylesin.

Güngör Gökdağ

Hocalı katliamı Azerbaycan’a karşı olduğu gibi bize karşı da işlenmiş bir insanlık suçudur- Mustafa Şentop  (ÖZEL)
Hocalı katliamı Azerbaycan’a karşı olduğu gibi bize karşı da işlenmiş bir insanlık suçudur- Mustafa Şentop (ÖZEL)
Şenocak: “Türk Konseyi önümüzdeki dönem daha da güçlendirilerek Dünya’da önemli bir güç merkezi haline gelecektir”
Şenocak: “Türk Konseyi önümüzdeki dönem daha da güçlendirilerek Dünya’da önemli bir güç merkezi haline gelecektir”
Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler
Başkan Erdoğan'ın Bakü ziyaretinden ilk kareler
Loading Bars
Son Haberler
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 29 yıl geçiyor
Asker sayımız Ruslarla eşit olacak!
Berat Albayrak İstifa Etti
Gencehan Tunay - Azerbaycan yakaladığı bu tarihi fırsatı sonuna kadar kullanarak, amacını elde edebilecektir (ÖZEL)
İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Fuzuli kenti işgalden kurtarıldı
Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri füzeyle vurduğu dehşet anları kamerada!
Ermenistan'da Rum korgeneral
Azerbaycan'daki Müslüman, Hrıstiyan ve Yahudi dini liderlerden Ermenistan'a tepki
Çin'in Şeffaflık Yoksunluğu Antisinopati Yaratıyor
Şenocak:Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye verdiği destek Türk Dünyasında güç birliği için örnek teşkil etmeli
Doğu Akdeniz’de: Güçlü Türkiye, Güçlü Azerbaycan
Muharrem İnce: Haklı mücadelede mi yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığını kazanılmış hakkı olarak gören bir siyasetçi mi?
İyi mi Böyle? : Türk Siyasi Yaşamından Son Esintiler
MİT’in İkinci “Kalesi” İstanbul’da Açıldı
ÇİN’İN SAĞLIK İPEK YOLU STRATEJİSİ, KOVİD-19 VE JACK MA VAKFI’NIN ROLÜ
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? -Baro Başkanları versus Metin Feyzioğlu-
Çoklu Baro Sistemi Nasıl Getirildi? : Ali Erbaş versus Ankara Barosu -I-
3 vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi; olması gereken mi yoksa darbe mi?
Azerbaycan'la vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Bakan Karaismailoğlu: “Insan sağliği ön planda tutularak, gemilerde yolcu taşımacılığını başlatiyoruz”
THY uçaklarında ikram kapalı kutuda dağıtılacak
İktidarla Yolu Ayrılanlar: Gelecek Partisi
Renault duyurdu! 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Deva Partisi: İktidarla Yolları Ayrılanlar..
Fahrettin Altun: Türkiye barışın ve güvenliğin teminatı
Kazakistan’ın ‘giriş kapısına’ TAV imzası
150 bin kişiye bağışıklık testi
Kanada'da Kovid-19'a karşı yeni tedavi umudu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay corona virüs sonrası normale dönüş planını anlattı
Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi
Türkiye bu yalan ve iftira kampanyalarına prim vermeyecektir
İstanbul Türkiye’nin 'Vuhan'ı oldu!
THY duyurdu! Dev tahliye operasyonu başlıyor
Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye desteğini açıkladı
Son söz Erdoğan'da! 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınacak mı?
Plazma tedavisi umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı
Son dakika! Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Dışişleri: Yukarı Karabağ bölgesindeki gayrimeşru seçimleri tanımıyoruz
Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni corona virüs kararı!
Türkiye'nin koronayla mücadelesinde sıcak gelişme!
Azerbaycan’da yeni petrol yatağı bulundu
İbrahim Kalın'dan Koronavirüs açıklaması
Ankara’ya inen uçaktakiler corona virüs karantinasına alındı!
Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor!
Çin’deki ölümcül salgında son rakamlar şaşırttı
KKTC Sağlık Bakanı açıkladı: Alman turistte corona virüs tespit edildi
Fuat Oktay'dan 'Milli ilaç' vurgusu
Bir İranlı general daha Suriye'de öldürüldü!
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek
33 askerin şehit edilmesinin ardından İsrail'den flaş açıklama
Yunanistan'da mülteci paniği!
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
THY, koronavirüs nedeniyle Nahçıvan uçuşlarını durdurdu
Corona virüs bir ülkeye daha sıçradı
Erdoğan'dan son dakika patriot açıklaması
Dışişleri'nden Hocalı mesajı
20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı'ndan 28 yıl geçiyor
Erdoğan: Rusya inkar ediyor! Koronavirüs için önemli açıklama
Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti
İki depremin vurduğu mahallede sağlam ev kalmadı
Koronavirüsle ilgili peş peşe kötü haberler
Dünya devlerini geride bırakan THY rekora uçacak!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'An meselesi!'
İstanbul'da sabaha karşı korkutan yangın!
Türkiye'den Yunan'a sert tepki: Batı Trakya Türk'tür Türk kalacak
Gül:Tercihim parlamenter sistemden yana
Serdar Ünsal, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a gereken cevabı vermiştir
Türkiye'nin yüzde 52,4'ü mutlu, yüzde 70'i umutlu
Çanakkale Boğazın'da korkutan görüntü! Ne olduğu daha bilinmiyor
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 8 bin 844 sözleşmeli personeli alıyoruz
14 günlük karantina sona erdi! Sonuçlarında da virüs çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan :Türkiye - Pakistan arasında hakiki bir kardeşlik vardır
Koronavirüs dünyayı sarsıyor
Tüpraş 2019'da 236 milyon dolar yatırım, 29.2 milyon ton satış yaptı
Markette kalp krizi geçiren AK Partili Başkan hayatını kaybetti
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım
Zorlu Enerji Kazakistan'a şube açıyor
Dolar kritik seviyenin üzerinde
İstanbul'da dev operasyon: 44 gözaltı
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov: 2019 bizim için yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladığımız bir yıl olarak özel bir öneme sahip (ÖZEL)
“Kapan-5 Gabar Operasyonu” Başlatıldı
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki
35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı, Çin'den 'Koca Yusuf'la tahliye edilecek
METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş açık ihale usulü ile ihale edilecektir
Akdeniz'de en büyüğü 5.4 olmak üzere 11 deprem meydana geldi
Türkiye de alarmda! Koronavirüs ile ilgili korkutan gelişme
Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Diyarbakır belediyesi mali hizmetler müdürlüğü akaryakıt satın alacaktır
Cumhurbaşkanlığı'ndan deprem açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacak
THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek
Ermenistan Azerbaycan cephe hattında ateşkesi ihlal etti
İstanbul'da 6 teknede yangın
Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem! AFAD: 20 kişi hayatını kaybetti
Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının ödeneceğini duyurdu
Ankara'da peş peşe depremler.. 4.5 ve 3.8'in ardından 3.6'lık deprem
Türkiye'den Yunanistan'a sert mesaj: Bu bir tehdit değil ama...
Tüm haberler