...

AK Parti’nin başkanlık önerisi

Politika Materials 5 Ocak 2016 09:10 (UTC +04:00)
Ak Parti’nin başkanlık önerisi
AK Parti’nin başkanlık önerisi

Trend takip edin

AK Parti'nin başkanlık önerisinde, ABD'deki gibi iki kamaralı değil tek kamaralı sistem bulunuyor.

Eyalet veya özerklik ise yer almıyor. Ak Parti'nin TBMM'de geçen dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu öneri özetle şöyle:

-Başkanın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa seçilebilir.

-Başkanlık için, son genel seçimde en az yüzde 5 oy almış partiler ile 100 bin seçmen aday gösterebilir.

-Başkan seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erer.

-Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday başkan seçilmiş olur.

-Başkan, devletin başıdır. Yürütme yetkisi başkana aittir. Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: "Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclis'e yıllık mesaj vermek. Kanunları onaylamak. Kanunların Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak. Bakanları atamak. Kararname çıkarmak. TSK'ya başkomutanlığını temsil etmek. "

-Başkan seçilenin oy pusulasında başkan yardımcısı adayı olarak yer alan kişi, başkan seçildiği anda başkan yardımcılığına seçilmiş olur.

-Başkanlık makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, seçimlere kadar başkan yardımcısı görev yapar ve başkanlık yetkilerini kullanır. Başkan yardımcılığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, seçime kadar kalan sürede bu göreve vekâlet edecek kişiyi, başkanın göstereceği üç aday arasından TBMM belirler.
Kaynak-milliyet

Son Haberler

Son Haberler