...

Enerjide 7 kritik başlık

Enerji Materials 27 Mayıs 2016 12:30 (UTC +04:00)
2023'e kadar 110 milyar dolarlık yatırım öngörülen enerji sektöründe yol haritası belirlendi. Rotada 7 kritik başlık var. Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltılması hedeflenirken, yerli ve yenilenebilir kaynaklar teşvik edilecek.
Enerjide 7 kritik başlık

Trend takip edin

2023'e kadar 110 milyar dolarlık yatırım öngörülen enerji sektöründe yol haritası belirlendi. Rotada 7 kritik başlık var. Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltılması hedeflenirken, yerli ve yenilenebilir kaynaklar teşvik edilecek.

Türkiye'yi 2023 vizyonuna ve 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük hedefine taşıyacak olan enerji yatırımları ajandası belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yürüteceği projeler kapsamında Türkiye enerjide yeni bir dönüşüm yaşayacak. 7 temel alana oturtulan enerji yatırımları ile Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması hedeflenirken yerli ve yenilenebilir kaynakların aranması ve üretilmesi de teşvik edilecek. Rüzgâr, güneş, hidroelektrik ve nükleer gibi alternatif enerji kaynaklarına yeni dönemde ağırlık verilecek. Enerjiye yönelik projeler 65. Hükümet programında da yer aldı.
NÜKLEERDE ATAK
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları mümkün olan en üst düzeyde değerlendirilecek ve nükleer teknoloji elektrik üretiminde kullanılacak. Bu kapsamda nükleer enerjide somut adımlar atılacak. 4.800 MW gücünde Akkuyu'da ve 4.480 MW gücünde Sinop'ta olmak üzere 2 adet nükleer santralin yapılması için anlaşma imzalanırken bu santrallere ek olarak 3. santralin yapımına da bu dönemde başlanacak. Tüm illerde konut sektörüne doğalgaz iletimi tamamlanacak. Doğalgaz depolama kapasitesi artırılarak Tuz Gölü Yeraltı Depolama Projesi tamamlanacak. TANAP projesi bu dönemde bitirilecek.
MADENCİLİK ÖNE ÇIKACAK
Afşin-Elbistan gibi büyük linyit havzaları ile daha düşük kapasiteli diğer rezervlerin değerlendirilmesi sağlanacak. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yurtdışında da madencilik faaliyeti yapması için projeler üretilecek. Kömür ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılacak. Sanayi hammaddelerinin yurtiçinde arama ve üretimine öncelik verilecek. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, kritik hammadde maden ve minerallerin ihracatında düzeni sağlayacak ve katma değeri artıracak bir sistem kurulacak. Başta nadir toprak elementleri olmak üzere Türkiye'de yer alan hammaddelerin aranması ve üretilmesine yönelik arama programı başlatılacak. Yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi öncelikli dönüşüm programı olarak uygulanacak. Yerli kaynakların maksimum düzeyde harekete geçirilmesi suretiyle dışa bağımlılığının azaltılması sağlanacak.
7 KRİTİK BAŞLIK
Nükleer enerjide adımlar hızlanacak, 3. Santral'in yapımına başlanacak.
TANAP, TAP ve Irak-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı Projeleri bitirilecek.
Doğalgaz depolama kapasitesi artırılacak.
Komşu ülkelerle elektrik ticaretinin kapasitesi artırılacak.
Yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları ve üretimi artırılacak.
Hammaddelerin aranması ve üretilmesine yönelik arama programı başlatılacak.
Küresel ölçekli ve rekabet gücü yüksek madencilik şirketleri oluşturulacak.
2023 HEDEFLERİ
110 milyar dolarlık yatırım
Toplam kurulu güç kapasitesinin 120 GW'a çıkarılması
Yenilenebilir enerji kaynakları payının yüzde 30'a yükseltilmesi
Rüzgâr enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesinin 20.000 MW'a ulaştırılması
1.000 MW jeotermal ve 3.000 MW güneş enerjisi sağlayacak santrallerin kurulması
Taşıma hattı uzunluğunun 60.717 km'ye çıkarılması
Enerji dağıtımı birim kapasitesinin 158.460 MVA düzeyine çıkarılması
Doğalgaz depolama kapasitesinin 5 milyar m3'ün üzerine çıkarılması
Kömür enerjisine dayalı kurulu güç kapasitesinin 15.9 GW'tan 30 GW'ye yükseltilmesi

kaynak - YeniŞafak

Son Haberler

Son Haberler